Ludzie bezdomni
      Ludzie bezdomni | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Judym dostaje wymówienie z pracy w Cisach bo:
a) narzeka na zarobki
b) nie zgadza się na działania administratorów
c) nie sprawdza się w roli lekarza
d) nie przykłada się do swojej pracy
Rozwiązanie

Krzywosąd Chobrzański to:
a) administrator majątku Cisy
b) właściciel majątku Cisy
c) prezes majątku Cisy
d) dyrektor majątku Cisy
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615
Akcja powieści cofa się o trzy lata:
a) w listach M. Lesa
b) we fragmentach pamiętnika Joasi
c) we fragmentach dziennika Judyma
d) we wspomnieniach Judyma z Paryża
Rozwiązanie

Według nietzscheanizmu człowiek:
a) stworzony jest do tego by cierpieć
b) nie jest słabą, pesymistyczną jednostką
c) jest słabą, pesymistyczną jednostką
d) stworzony jest do miłości
Rozwiązanie

Judym pracował w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach:
a) mniej niż rok
b) pół roku
c) równo rok
d) ponad rok
Rozwiązanie

Dr. Czernisza i jemu podobnych Judym nazwał:
a) lekarzami arystokracji
b) wygodnymi lekarzami
c) nędznymi lekarzami
d) lekarzami ludzi bogatych
Rozwiązanie

Nina Orszeńska wyjechała z kraju:
a) z powodów politycznych
b) z powodów zdrowotnych
c) w imię miłości do Karbowskiego
d) po porzuceniu jej przez narzeczonego
Rozwiązanie

Czas akcji powieści to:
a) połowa XIX wieku
b) początek XX wieku
c) lata dziewięćdziesiąte XIX wieku
d) lata osiemdziesiąte XIX wieku
Rozwiązanie

Do miasteczka Cisy Judym po raz pierwszy:
a) dojechał konno
b) dojechał furmanką
c) dojechał dorożką
d) doszedł na piechotę
Rozwiązanie

Leszczykowski mieszkał w:
a) Konstantynopolu
b) Paryżu
c) Moskwie
d) Warszawie
Rozwiązanie


Korzeckiego Judym poznał:
a) w Sosnowcu
b) w Warszawie
c) w Paryżu
d) w Cisach
Rozwiązanie

Fabryka cygar opisana w powieści to:
a) wymyślone przez autora miejsce
b) istniejący zakład w Dąbrowie Górniczej
c) istniejący zakład przy ulicy Krochmalnej
d) fabryka cygar, którą autor zwiedził w Paryżu
Rozwiązanie

Warszawska gospodyni Judyma i portierka do otwierania drzwi pacjentom to:
a) Wiktorowa
b) Walentowa
c) Michałowa
d) Walentyna
Rozwiązanie

Wydanie której powieści pozbawiło Żeromskiego szans na otrzymanie literackiej Nagrody Nobla?
a) "Wiatr od morza"
b) "Dzieje grzechu"
c) "Ludzie bezdomni"
d) "Przedwiośnie"
Rozwiązanie

Oleś Daszkowski to:
a) znajomy Korzeckiego
b) znajomy Judma z Paryża
c) znajomy Krzywosąda
d) znajomy M. Lesa
Rozwiązanie

Les nosił wcześniej nazwisko:
a) Leszczykowski
b) Leszcz
c) Leśniewski
d) Leszczyński
Rozwiązanie

Występująca w powieści Helena to:
a) pierwsza miłość Judyma
b) córka dyrektora uzdrowiska
c) gospodyni Judyma
d) córka dyrektora kopalni
Rozwiązanie

Żeromski zadebiutował w charakterze nowelisty na łamach:
a) "Gazety Praskiej"
b) "Kuriera Warszawskiego"
c) „Głosu”
d) „Tygodnika Powszechnego”
Rozwiązanie

We fragmentach pamiętnika Joanny Podborskiej występuje narracja:
a) pośrednia
b) trzeciosobowa
c) pierwszoosobowa
d) bezosobowa
Rozwiązanie

Nowy typ narracji w partiach, gdy Żeromski użyczył głosu głównemu bohaterowi to:
a) narracja interpersonalna
b) narracja portretowa
c) narracja personalna
d) narracja intrapersonalna
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621
Tomasz był synem:
a) szewca
b) doktora
c) robotnika
d) inżyniera
Rozwiązanie

Węglichowski za pieniądze z komornego płacił za wyształcenie:
a) doktora
b) szwaczki
c) kucharza
d) ogrodnika
Rozwiązanie

Państwo Czerniszowie prowadzili:
a) sklep z pamiątkami
b) otwarty dom
c) hotel
d) szpital
Rozwiązanie

Po śmierci matki Judyma wzięła na wychowanie:
a) siostra ojca
b) babka
c) siostra matki
d) starsza siostra
Rozwiązanie

Korzecki jest:
a) inżynierem w kopalni
b) inżynierem w fabryce
c) kierownikiem fabryki
d) kierownikiem kopalni
Rozwiązanie

Judym wychował się:
a) na ulicy Krochmalnej
b) na ulicy Mokrej
c) na ulicy Ciepłej
d) na ulicy Warszawskiej
Rozwiązanie

Żeromszczyzną nazywamy:
a) styl i tematykę charakterystyczną dla twórczości Żeromskiego
b) dworek Żeromskiego w Kieleckiem
c) sposób kreacji bohatera w powieściach Żeromskiego
d) całą twórczość Żeromskiego
Rozwiązanie

Natalka Orszańska, bez zgody babki opuściła dom, by:
a) wziąć ślub z Karbowskim
b) odzyskać swą część majątku
c) kupić nową suknię
d) wyjechać do większego miasta
Rozwiązanie

Miasto w Szwajcarii do którego zmierza Teosia z dziećmi to:
a) Zurych
b) Wintertur
c) Fribourg
d) Amstettem
Rozwiązanie

Wiktor Judym pracował:
a) w majątku w Cisach
b) w stalowni
c) w hucie żelaza
d) w fabryce cygar
Rozwiązanie

Powieść "Ludzie bezdomni" została wydana w roku:
a) 1900
b) 1899
c) 1903
d) 1918
Rozwiązanie

Z powodów politycznych na emigracji są:
a) Wacław Podborski, Natalia Orszeńska, Węglichowski
b) Tomasz Judym, Wiktor Judym, Joanna Podborska
c) Leszczykowski, Natalia Orszeńska, Joanna Podborska
d) Leszczykowski, Wacław Podborski, Wiktor Judym
Rozwiązanie

Przyczyną febry w Cisach były:
a) zarazki przyniesione przez włóczęgę
b) zanieczyszczone sadzawki
c) ulewne deszcze
d) śmieci wyrzucane z uzdrowiska
Rozwiązanie

O noclegowej sytuacji w Paryżu Judym opowiada:
a) w rozmowie z Krzywosądem w Cisach
b) w odczycie wygłoszonym u dr. Czernisza
c) w rozmowie z Joasią w Cisach
d) w kopalni "Sykstus"
Rozwiązanie

Zachwyt nad posągiem Wenus z Milo to realizacja poglądu o:
a) kontemplacji sztuki jako jedynej wartości stałej
b) nietrwałości sztuki
c) doskonałości dawnych artystów
d) przemijalności ludzkiego życia
Rozwiązanie

Kwiat tuberozy to metafora:
a) fałszywego piękna
b) bezużytecznego piękna
c) największego piękna
d) niezbędnego piękna
Rozwiązanie

Joasia Podborska przyszła na świat:
a) w rodzinie arystokratycznej
b) w wiejskiej chałupie
c) w warszawskim mieszkaniu
d) w szlacheckim dworku
Rozwiązanie

Wiktor wyjechał na emigrację:
a) do Anglii
b) do Niemiec
c) do Austrii
d) do Szwajcarii
Rozwiązanie

Synkretyzm stylistyczny polega na:
a) naśladowaniu stylu innych twórców
b) zastosowanie licznych chwytów synkretycznych
c) zastosowaniu wielu różnych konwencji pisarskich
d) zastosowaniu jednej techniki pisarskiej
Rozwiązanie

Po powrocie z Paryża Judym pierwszy raz spotkał panny Orszańskie:
a) na Krakowskim Przedmieściu
b) w Wilanowie
c) w Parku Saskim
d) w Alejach Ujazdowskich
Rozwiązanie

Na początku powieści Judym w Paryżu:
a) odbywał praktykę chirurgiczną
b) studiował
c) leczył biedotę w slumsach
d) pracował jako lekarz
Rozwiązanie

Doktor Węglichowski zajmował wraz z małżonką willę należącą do:
a) Krzywosąda Chobrzańskiego
b) Tomasza Judyma
c) M. Lesa
d) pani Niewadzkiej
Rozwiązanie

Niegrzeczny chłopczyk, który zaczepiał Judyma w pociągu miał na imię:
a) Dyzio
b) Zyzio
c) Kajtek
d) Michał
Rozwiązanie

Joasia ma w powieści:
a) około dwudziestu lat
b) około dwudziestu sześciu lat
c) około trzydziestu lat
d) osiemnaście lat
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) lokaj
b) korepetytor
c) pracownik biurowy
d) dziedzic
Rozwiązanie

Ciotka wychowująca Judyma w młodości była:
a) praczką
b) sprzątaczką
c) szwaczką
d) kobietą lekkich obyczajów
Rozwiązanie

Pierwszą żoną Żeromskiego była:
a) Oktawia z Radziwiłłów Rodkiewiczowa
b) Maria Bocheńska
c) Anna Zawadzka
d) Eliza Orzeszkowa
Rozwiązanie

Żeromski ostateczny kształt "Ludziom bezdomnym" nadawał w:
a) Paryżu
b) Nałęczowie
c) Warszawie
d) Zakopanem
Rozwiązanie

Żona Wiktora Judyma to:
a) Tosia
b) Pelagia
c) Teosia
d) Tekla
Rozwiązanie

Tytuł "Ludzie bezdomni":
a) jest wielofunkcyjny
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) sygnalizuje tematykę utworu
d) jest wieloznaczny
Rozwiązanie

Czemu Wiktor zmienił pracę?
a) pobił przełożonego
b) posprzeczał się z majstrem
c) dostał lepszą propozycję
d) ze względów finansowych
Rozwiązanie

Podborska otrzymywała listy od brata Wacława z:
a) Sosnowca
b) Syberii
c) więzienia pod Warszawą
d) Moskwy
Rozwiązanie

Joasia urodziła się w rodzinie:
a) robotniczej
b) arystokratycznej
c) szlacheckiej
d) chłopskiej
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) "Przedwiośnie"
b) "Popioły"
c) "Dzieje grzechu"
d) "Ludzie bezdomni"
Rozwiązanie

Dzieci Wiktora Judyma to:
a) Olek i Ola
b) Franek i Karola
c) Tomek i Karolina
d) Maciek i Wiola
Rozwiązanie

Cisy tak naprawdę były bardzo wierną kopią:
a) Nałęczowa
b) Kalisza
c) istniejącej wsi Cisowiec
d) Nieborowa
Rozwiązanie

Obraz „Rybak” autorstwa Puvis de Chavannes’a w powieści symbolizuje:
a) piękno ludzkiego ciała
b) siłę witalną człowieka
c) ciężką pracę fabrykantów
d) społeczną krzywdę i niesprawiedliwość
Rozwiązanie

Joanna Podborska odwiedziła Judyma w Sosnowcu w drodze:
a) do Drezna
b) do Pragi
c) do Warszawy
d) do Paryża
Rozwiązanie

Dajmonion to:
a) głos wewnetrznego anioła
b) głos wewnętrzny pochodzenia boskiego
c) wewnętrzny głos sumienia
d) wewnętrzny głos kuszący do złego
Rozwiązanie

Psychizacja pejzażu – ważny wyróżnik młodopolskiej prozy -to:
a) nadanie bohaterowi cech przyrodniczych
b) uosobienie przyrody
c) wyrażenie stanu emocjonalnego bohatera poprzez zilustrowanie jego uczuć przyrodą
d) nacisk na szegółowe opisy zmieniającej się przyrody
Rozwiązanie

Impresjonizm w "Ludziach bezdomnych" widoczny jest głównie:
a) w pokazaniu dramaturgii akcji
b) w opisach przyrody i psychiki bohaterów
c) w opisach architektonicznych
d) w zakończeniu powieści
Rozwiązanie

Zwrot "Glikauf" oznacza:
a) Na zdrowie
b) Szczęść Boże
c) Z Bogiem
d) Daj Panie Boże
Rozwiązanie

Brat Joasi ma na imię:
a) Jan
b) Andrzej
c) Wiktor
d) Wacław
Rozwiązanie

Ciotka, z którą mieszka Wiktor ma na imię:
a) Pelagia
b) Joanna
c) Genowefa
d) Maria
Rozwiązanie

Chateau-Rouge to:
a) nazwa paryskiego więzienia
b) hotel dla paryskiej
c) nazwa paryskiego szpitala
d) hotelu, w którym w Paryżu mieszkał Judym
Rozwiązanie

Tytuł referatu Judyma wygłoszony u warszawskiego doktora to:
a) "Higiena w Warszawie i Paryżu"
b) "Higiena a poziom zycia biedoty"
c) "O higienie"
d) "Kilka słów w sprawie higieny"
Rozwiązanie

Naturalizm to kierunek artystyczny, który zapoczątkował:
a) Honor de Balzac
b) Emil Zola
c) Fiodor Dostojewski
d) Stefan Żeromski
Rozwiązanie

Kogo charakteryzują słowa: "Pochodził z bardzo bogatego rodu, a odziedziczony po ojcu majątek przepuścił w ciągu dwóch lat. Bawił się w Monte Carlo, Monako, Paryżu, a teraz grywał w karty z kuracjuszami (...)"?
a) Krzywosąda
b) Karbowskiego
c) Kalinowskiego
d) Korzeckiego
Rozwiązanie

Krzywosąd był:
a) administratorem majątku w Cisach
b) dyrektorem majątku w Cisach
c) inżynierem w kopalni
d) dyrektorem kopalni
Rozwiązanie

O losach Joasi sprzed akcji właściwej dowiadujemy się z rozdziału:
a) "Wspomnienia"
b) "Pamiętnik"
c) "Zwierzenia"
d) "Dziennik"
Rozwiązanie

Słowa "Medycyna to interes jak każdy inny" powiedział:
a) doktor Czernisz
b) doktor Węglichowski
c) Judym
d) doktor Chmielnicki
Rozwiązanie

Węglichowski był:
a) dyrektorem kopalni "Sykstus"
b) dyrektorem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
c) prezesem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
d) administratorem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
Rozwiązanie

Proletariacka nędza i bogactwo klasy posiadającej są w powieści przedstawione za pomocą:
a) porównania
b) metafory
c) kontrastu
d) symbolu
Rozwiązanie

Towarzysz Wiktora odebrał jego żonę i dzieci na dworcu w:
a) Zurychu
b) Pradze
c) Wiedniu
d) Paryżu
Rozwiązanie

Powieść "Ludzie bezdomni" została opublikowana z datą:
a) 1900
b) 1903
c) 1899
d) 1898
Rozwiązanie

Judyma w kopalni najbardziej oburzył fakt:
a) bicia konia przez poganiacza
b) złego wykorzystania sił ludzkich
c) złych warunków
d) tempienia szczurów
Rozwiązanie

Zakłady kąpielowe w Cisach mieściły się w gmachu zwanym:
a) "Jacentym"
b) "Wincentym"
c) "Kąpieliskiem"
d) "Wacławem"
Rozwiązanie

Kalinowicz to:
a) dyrektor kopalni
b) dyrektor zakładu w Cisach
c) jeden z lekarzy warszawskich
d) inżynier w kopalni
Rozwiązanie

Fundusz finansowy utworzony przez M. Lesa na potrzeby kształcenia lub pomocy w ważnych kwestiach to:
a) wielkie kasy
b) ciche kasy
c) nieme kasy
d) małe kasy
Rozwiązanie

Poglądów Marksa możemy dopatrzeć się w opisie:
a) konfliktu między klasą pracującą a właścicielami środków produkcji
b) stanu emocjonalnego bohatera
c) wyboru Judyma
d) dzieciństwa Judyma i Joasi
Rozwiązanie

Tagi:
• Żeromski biografia • Życiorys Żeromskiego • Judym charakterystyka • Charakterystyka Judyma • Ludzie bezdomni Stefana Żeromskiego • Stefan Żeromski - Ludzie bezdomni • Ludzie bezdomni plan wydarzeń • Charakterystyka Joanny Podborskiej • Ludzie bezdomni charakterystyka bohaterów • Warstwy społeczne w ludziach bezdomnych • Ludzie bezdomni Stefan Żeromski • Streszczenie Ludzi bezdomnych • Tomasz Judym • Doktor Judym • Ludzie bezdomni jako powieść modernistyczna • Symbole w Ludziach bezdomnych • Ludzie bezdomni - interpretacja tytułu • Znaczenie tytułu - Ludzie bezdomni • Różne wymiary bezdomności w Ludziach bezdomnych • Tomasz Judym jako romantyk realizmu, chybiony pozytywista i Hamlet dzisiejszy