Ludzie bezdomni
      Ludzie bezdomni | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Miasto w Szwajcarii do którego zmierza Teosia z dziećmi to:
a) Zurych
b) Amstettem
c) Wintertur
d) Fribourg
Rozwiązanie

Towarzysz Wiktora odebrał jego żonę i dzieci na dworcu w:
a) Pradze
b) Wiedniu
c) Zurychu
d) Paryżu
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Pierwszą żoną Żeromskiego była:
a) Maria Bocheńska
b) Oktawia z Radziwiłłów Rodkiewiczowa
c) Eliza Orzeszkowa
d) Anna Zawadzka
Rozwiązanie

Nina Orszeńska wyjechała z kraju:
a) z powodów politycznych
b) z powodów zdrowotnych
c) w imię miłości do Karbowskiego
d) po porzuceniu jej przez narzeczonego
Rozwiązanie

Państwo Czerniszowie prowadzili:
a) hotel
b) sklep z pamiątkami
c) otwarty dom
d) szpital
Rozwiązanie

Fundusz finansowy utworzony przez M. Lesa na potrzeby kształcenia lub pomocy w ważnych kwestiach to:
a) ciche kasy
b) małe kasy
c) nieme kasy
d) wielkie kasy
Rozwiązanie

Zachwyt nad posągiem Wenus z Milo to realizacja poglądu o:
a) przemijalności ludzkiego życia
b) kontemplacji sztuki jako jedynej wartości stałej
c) nietrwałości sztuki
d) doskonałości dawnych artystów
Rozwiązanie

Z powodów politycznych na emigracji są:
a) Wacław Podborski, Natalia Orszeńska, Węglichowski
b) Leszczykowski, Wacław Podborski, Wiktor Judym
c) Tomasz Judym, Wiktor Judym, Joanna Podborska
d) Leszczykowski, Natalia Orszeńska, Joanna Podborska
Rozwiązanie

Leszczykowski mieszkał w:
a) Warszawie
b) Moskwie
c) Konstantynopolu
d) Paryżu
Rozwiązanie

Występująca w powieści Helena to:
a) gospodyni Judyma
b) pierwsza miłość Judyma
c) córka dyrektora uzdrowiska
d) córka dyrektora kopalni
Rozwiązanie


Chateau-Rouge to:
a) nazwa paryskiego więzienia
b) hotelu, w którym w Paryżu mieszkał Judym
c) nazwa paryskiego szpitala
d) hotel dla paryskiej
Rozwiązanie

Tytuł referatu Judyma wygłoszony u warszawskiego doktora to:
a) "Higiena w Warszawie i Paryżu"
b) "O higienie"
c) "Higiena a poziom zycia biedoty"
d) "Kilka słów w sprawie higieny"
Rozwiązanie

Według nietzscheanizmu człowiek:
a) stworzony jest do miłości
b) nie jest słabą, pesymistyczną jednostką
c) jest słabą, pesymistyczną jednostką
d) stworzony jest do tego by cierpieć
Rozwiązanie

Do miasteczka Cisy Judym po raz pierwszy:
a) dojechał konno
b) dojechał furmanką
c) doszedł na piechotę
d) dojechał dorożką
Rozwiązanie

Żeromski zadebiutował w charakterze nowelisty na łamach:
a) "Gazety Praskiej"
b) „Głosu”
c) „Tygodnika Powszechnego”
d) "Kuriera Warszawskiego"
Rozwiązanie

Nowy typ narracji w partiach, gdy Żeromski użyczył głosu głównemu bohaterowi to:
a) narracja intrapersonalna
b) narracja portretowa
c) narracja personalna
d) narracja interpersonalna
Rozwiązanie

Krzywosąd Chobrzański to:
a) prezes majątku Cisy
b) administrator majątku Cisy
c) dyrektor majątku Cisy
d) właściciel majątku Cisy
Rozwiązanie

Proletariacka nędza i bogactwo klasy posiadającej są w powieści przedstawione za pomocą:
a) kontrastu
b) symbolu
c) porównania
d) metafory
Rozwiązanie

Obraz „Rybak” autorstwa Puvis de Chavannes’a w powieści symbolizuje:
a) ciężką pracę fabrykantów
b) piękno ludzkiego ciała
c) siłę witalną człowieka
d) społeczną krzywdę i niesprawiedliwość
Rozwiązanie

Kogo charakteryzują słowa: "Pochodził z bardzo bogatego rodu, a odziedziczony po ojcu majątek przepuścił w ciągu dwóch lat. Bawił się w Monte Carlo, Monako, Paryżu, a teraz grywał w karty z kuracjuszami (...)"?
a) Korzeckiego
b) Karbowskiego
c) Kalinowskiego
d) Krzywosąda
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
Zakłady kąpielowe w Cisach mieściły się w gmachu zwanym:
a) "Wincentym"
b) "Kąpieliskiem"
c) "Wacławem"
d) "Jacentym"
Rozwiązanie

Natalka Orszańska, bez zgody babki opuściła dom, by:
a) kupić nową suknię
b) wyjechać do większego miasta
c) odzyskać swą część majątku
d) wziąć ślub z Karbowskim
Rozwiązanie

Dr. Czernisza i jemu podobnych Judym nazwał:
a) lekarzami ludzi bogatych
b) nędznymi lekarzami
c) wygodnymi lekarzami
d) lekarzami arystokracji
Rozwiązanie

Wiktor wyjechał na emigrację:
a) do Szwajcarii
b) do Niemiec
c) do Austrii
d) do Anglii
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) pracownik biurowy
b) korepetytor
c) lokaj
d) dziedzic
Rozwiązanie

We fragmentach pamiętnika Joanny Podborskiej występuje narracja:
a) pośrednia
b) trzeciosobowa
c) bezosobowa
d) pierwszoosobowa
Rozwiązanie

Kalinowicz to:
a) jeden z lekarzy warszawskich
b) dyrektor kopalni
c) dyrektor zakładu w Cisach
d) inżynier w kopalni
Rozwiązanie

Judym wychował się:
a) na ulicy Ciepłej
b) na ulicy Mokrej
c) na ulicy Krochmalnej
d) na ulicy Warszawskiej
Rozwiązanie

Judym pracował w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach:
a) pół roku
b) mniej niż rok
c) ponad rok
d) równo rok
Rozwiązanie

Joanna Podborska odwiedziła Judyma w Sosnowcu w drodze:
a) do Paryża
b) do Pragi
c) do Warszawy
d) do Drezna
Rozwiązanie

Wydanie której powieści pozbawiło Żeromskiego szans na otrzymanie literackiej Nagrody Nobla?
a) "Ludzie bezdomni"
b) "Wiatr od morza"
c) "Przedwiośnie"
d) "Dzieje grzechu"
Rozwiązanie

Fabryka cygar opisana w powieści to:
a) wymyślone przez autora miejsce
b) fabryka cygar, którą autor zwiedził w Paryżu
c) istniejący zakład przy ulicy Krochmalnej
d) istniejący zakład w Dąbrowie Górniczej
Rozwiązanie

Les nosił wcześniej nazwisko:
a) Leszcz
b) Leszczykowski
c) Leszczyński
d) Leśniewski
Rozwiązanie

Krzywosąd był:
a) administratorem majątku w Cisach
b) inżynierem w kopalni
c) dyrektorem kopalni
d) dyrektorem majątku w Cisach
Rozwiązanie

Zwrot "Glikauf" oznacza:
a) Daj Panie Boże
b) Z Bogiem
c) Szczęść Boże
d) Na zdrowie
Rozwiązanie

Warszawska gospodyni Judyma i portierka do otwierania drzwi pacjentom to:
a) Michałowa
b) Walentowa
c) Walentyna
d) Wiktorowa
Rozwiązanie

Tytuł "Ludzie bezdomni":
a) jest wielofunkcyjny
b) sygnalizuje tematykę utworu
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) jest wieloznaczny
Rozwiązanie

Powieść "Ludzie bezdomni" została wydana w roku:
a) 1900
b) 1918
c) 1903
d) 1899
Rozwiązanie

Węglichowski był:
a) administratorem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
b) prezesem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
c) dyrektorem kopalni "Sykstus"
d) dyrektorem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
Rozwiązanie

Brat Joasi ma na imię:
a) Andrzej
b) Wiktor
c) Jan
d) Wacław
Rozwiązanie

Ciotka wychowująca Judyma w młodości była:
a) sprzątaczką
b) praczką
c) kobietą lekkich obyczajów
d) szwaczką
Rozwiązanie

Joasia Podborska przyszła na świat:
a) w warszawskim mieszkaniu
b) w rodzinie arystokratycznej
c) w wiejskiej chałupie
d) w szlacheckim dworku
Rozwiązanie

Ciotka, z którą mieszka Wiktor ma na imię:
a) Joanna
b) Maria
c) Pelagia
d) Genowefa
Rozwiązanie

Korzeckiego Judym poznał:
a) w Sosnowcu
b) w Warszawie
c) w Paryżu
d) w Cisach
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) "Przedwiośnie"
b) "Ludzie bezdomni"
c) "Dzieje grzechu"
d) "Popioły"
Rozwiązanie

Naturalizm to kierunek artystyczny, który zapoczątkował:
a) Emil Zola
b) Honor de Balzac
c) Stefan Żeromski
d) Fiodor Dostojewski
Rozwiązanie

Wiktor Judym pracował:
a) w majątku w Cisach
b) w stalowni
c) w fabryce cygar
d) w hucie żelaza
Rozwiązanie

Podborska otrzymywała listy od brata Wacława z:
a) Moskwy
b) Syberii
c) więzienia pod Warszawą
d) Sosnowca
Rozwiązanie

Joasia ma w powieści:
a) około dwudziestu sześciu lat
b) osiemnaście lat
c) około trzydziestu lat
d) około dwudziestu lat
Rozwiązanie

Żeromski ostateczny kształt "Ludziom bezdomnym" nadawał w:
a) Paryżu
b) Zakopanem
c) Nałęczowie
d) Warszawie
Rozwiązanie

Kwiat tuberozy to metafora:
a) bezużytecznego piękna
b) fałszywego piękna
c) największego piękna
d) niezbędnego piękna
Rozwiązanie

Akcja powieści cofa się o trzy lata:
a) we fragmentach dziennika Judyma
b) w listach M. Lesa
c) we wspomnieniach Judyma z Paryża
d) we fragmentach pamiętnika Joasi
Rozwiązanie

Po śmierci matki Judyma wzięła na wychowanie:
a) starsza siostra
b) siostra ojca
c) babka
d) siostra matki
Rozwiązanie

Korzecki jest:
a) kierownikiem fabryki
b) inżynierem w kopalni
c) inżynierem w fabryce
d) kierownikiem kopalni
Rozwiązanie

Poglądów Marksa możemy dopatrzeć się w opisie:
a) stanu emocjonalnego bohatera
b) wyboru Judyma
c) dzieciństwa Judyma i Joasi
d) konfliktu między klasą pracującą a właścicielami środków produkcji
Rozwiązanie

Na początku powieści Judym w Paryżu:
a) studiował
b) odbywał praktykę chirurgiczną
c) leczył biedotę w slumsach
d) pracował jako lekarz
Rozwiązanie

Tomasz był synem:
a) robotnika
b) inżyniera
c) doktora
d) szewca
Rozwiązanie

O losach Joasi sprzed akcji właściwej dowiadujemy się z rozdziału:
a) "Zwierzenia"
b) "Wspomnienia"
c) "Pamiętnik"
d) "Dziennik"
Rozwiązanie

Czemu Wiktor zmienił pracę?
a) pobił przełożonego
b) dostał lepszą propozycję
c) posprzeczał się z majstrem
d) ze względów finansowych
Rozwiązanie

Joasia urodziła się w rodzinie:
a) arystokratycznej
b) szlacheckiej
c) robotniczej
d) chłopskiej
Rozwiązanie

Po powrocie z Paryża Judym pierwszy raz spotkał panny Orszańskie:
a) na Krakowskim Przedmieściu
b) w Wilanowie
c) w Parku Saskim
d) w Alejach Ujazdowskich
Rozwiązanie

Żeromszczyzną nazywamy:
a) dworek Żeromskiego w Kieleckiem
b) sposób kreacji bohatera w powieściach Żeromskiego
c) całą twórczość Żeromskiego
d) styl i tematykę charakterystyczną dla twórczości Żeromskiego
Rozwiązanie

O noclegowej sytuacji w Paryżu Judym opowiada:
a) w rozmowie z Joasią w Cisach
b) w kopalni "Sykstus"
c) w odczycie wygłoszonym u dr. Czernisza
d) w rozmowie z Krzywosądem w Cisach
Rozwiązanie

Judyma w kopalni najbardziej oburzył fakt:
a) tempienia szczurów
b) złego wykorzystania sił ludzkich
c) bicia konia przez poganiacza
d) złych warunków
Rozwiązanie

Dzieci Wiktora Judyma to:
a) Tomek i Karolina
b) Franek i Karola
c) Maciek i Wiola
d) Olek i Ola
Rozwiązanie

Judym dostaje wymówienie z pracy w Cisach bo:
a) nie zgadza się na działania administratorów
b) nie sprawdza się w roli lekarza
c) narzeka na zarobki
d) nie przykłada się do swojej pracy
Rozwiązanie

Niegrzeczny chłopczyk, który zaczepiał Judyma w pociągu miał na imię:
a) Kajtek
b) Michał
c) Zyzio
d) Dyzio
Rozwiązanie

Słowa "Medycyna to interes jak każdy inny" powiedział:
a) doktor Węglichowski
b) Judym
c) doktor Chmielnicki
d) doktor Czernisz
Rozwiązanie

Żona Wiktora Judyma to:
a) Tekla
b) Teosia
c) Pelagia
d) Tosia
Rozwiązanie

Synkretyzm stylistyczny polega na:
a) zastosowaniu jednej techniki pisarskiej
b) zastosowanie licznych chwytów synkretycznych
c) naśladowaniu stylu innych twórców
d) zastosowaniu wielu różnych konwencji pisarskich
Rozwiązanie

Doktor Węglichowski zajmował wraz z małżonką willę należącą do:
a) Tomasza Judyma
b) Krzywosąda Chobrzańskiego
c) pani Niewadzkiej
d) M. Lesa
Rozwiązanie

Psychizacja pejzażu – ważny wyróżnik młodopolskiej prozy -to:
a) uosobienie przyrody
b) nacisk na szegółowe opisy zmieniającej się przyrody
c) wyrażenie stanu emocjonalnego bohatera poprzez zilustrowanie jego uczuć przyrodą
d) nadanie bohaterowi cech przyrodniczych
Rozwiązanie

Cisy tak naprawdę były bardzo wierną kopią:
a) istniejącej wsi Cisowiec
b) Nieborowa
c) Kalisza
d) Nałęczowa
Rozwiązanie

Impresjonizm w "Ludziach bezdomnych" widoczny jest głównie:
a) w pokazaniu dramaturgii akcji
b) w zakończeniu powieści
c) w opisach architektonicznych
d) w opisach przyrody i psychiki bohaterów
Rozwiązanie

Dajmonion to:
a) głos wewnętrzny pochodzenia boskiego
b) wewnętrzny głos sumienia
c) wewnętrzny głos kuszący do złego
d) głos wewnetrznego anioła
Rozwiązanie

Węglichowski za pieniądze z komornego płacił za wyształcenie:
a) doktora
b) ogrodnika
c) kucharza
d) szwaczki
Rozwiązanie

Powieść "Ludzie bezdomni" została opublikowana z datą:
a) 1899
b) 1900
c) 1903
d) 1898
Rozwiązanie

Czas akcji powieści to:
a) lata dziewięćdziesiąte XIX wieku
b) początek XX wieku
c) połowa XIX wieku
d) lata osiemdziesiąte XIX wieku
Rozwiązanie

Przyczyną febry w Cisach były:
a) śmieci wyrzucane z uzdrowiska
b) zanieczyszczone sadzawki
c) ulewne deszcze
d) zarazki przyniesione przez włóczęgę
Rozwiązanie

Oleś Daszkowski to:
a) znajomy Judma z Paryża
b) znajomy Krzywosąda
c) znajomy Korzeckiego
d) znajomy M. Lesa
Rozwiązanie

Tagi:
• Żeromski biografia • Życiorys Żeromskiego • Judym charakterystyka • Charakterystyka Judyma • Ludzie bezdomni Stefana Żeromskiego • Stefan Żeromski - Ludzie bezdomni • Ludzie bezdomni plan wydarzeń • Charakterystyka Joanny Podborskiej • Ludzie bezdomni charakterystyka bohaterów • Warstwy społeczne w ludziach bezdomnych • Ludzie bezdomni Stefan Żeromski • Streszczenie Ludzi bezdomnych • Tomasz Judym • Doktor Judym • Ludzie bezdomni jako powieść modernistyczna • Symbole w Ludziach bezdomnych • Ludzie bezdomni - interpretacja tytułu • Znaczenie tytułu - Ludzie bezdomni • Różne wymiary bezdomności w Ludziach bezdomnych • Tomasz Judym jako romantyk realizmu, chybiony pozytywista i Hamlet dzisiejszy