Ludzie bezdomni
      Ludzie bezdomni | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Węglichowski był:
a) prezesem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
b) administratorem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
c) dyrektorem kopalni "Sykstus"
d) dyrektorem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
Rozwiązanie

Joasia Podborska przyszła na świat:
a) w wiejskiej chałupie
b) w rodzinie arystokratycznej
c) w szlacheckim dworku
d) w warszawskim mieszkaniu
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Judym wychował się:
a) na ulicy Warszawskiej
b) na ulicy Ciepłej
c) na ulicy Krochmalnej
d) na ulicy Mokrej
Rozwiązanie

Proletariacka nędza i bogactwo klasy posiadającej są w powieści przedstawione za pomocą:
a) kontrastu
b) symbolu
c) porównania
d) metafory
Rozwiązanie

Krzywosąd był:
a) dyrektorem kopalni
b) administratorem majątku w Cisach
c) dyrektorem majątku w Cisach
d) inżynierem w kopalni
Rozwiązanie

Nowy typ narracji w partiach, gdy Żeromski użyczył głosu głównemu bohaterowi to:
a) narracja interpersonalna
b) narracja personalna
c) narracja intrapersonalna
d) narracja portretowa
Rozwiązanie

Leszczykowski mieszkał w:
a) Konstantynopolu
b) Warszawie
c) Paryżu
d) Moskwie
Rozwiązanie

O losach Joasi sprzed akcji właściwej dowiadujemy się z rozdziału:
a) "Dziennik"
b) "Pamiętnik"
c) "Zwierzenia"
d) "Wspomnienia"
Rozwiązanie

Fabryka cygar opisana w powieści to:
a) istniejący zakład przy ulicy Krochmalnej
b) wymyślone przez autora miejsce
c) fabryka cygar, którą autor zwiedził w Paryżu
d) istniejący zakład w Dąbrowie Górniczej
Rozwiązanie

Czas akcji powieści to:
a) lata osiemdziesiąte XIX wieku
b) początek XX wieku
c) lata dziewięćdziesiąte XIX wieku
d) połowa XIX wieku
Rozwiązanie


Żeromski ostateczny kształt "Ludziom bezdomnym" nadawał w:
a) Nałęczowie
b) Zakopanem
c) Warszawie
d) Paryżu
Rozwiązanie

Les nosił wcześniej nazwisko:
a) Leszczyński
b) Leszcz
c) Leszczykowski
d) Leśniewski
Rozwiązanie

Powieść "Ludzie bezdomni" została opublikowana z datą:
a) 1900
b) 1903
c) 1898
d) 1899
Rozwiązanie

Podborska otrzymywała listy od brata Wacława z:
a) Sosnowca
b) więzienia pod Warszawą
c) Moskwy
d) Syberii
Rozwiązanie

Ciotka, z którą mieszka Wiktor ma na imię:
a) Pelagia
b) Maria
c) Joanna
d) Genowefa
Rozwiązanie

Joasia urodziła się w rodzinie:
a) chłopskiej
b) arystokratycznej
c) szlacheckiej
d) robotniczej
Rozwiązanie

Przyczyną febry w Cisach były:
a) ulewne deszcze
b) zarazki przyniesione przez włóczęgę
c) zanieczyszczone sadzawki
d) śmieci wyrzucane z uzdrowiska
Rozwiązanie

Miasto w Szwajcarii do którego zmierza Teosia z dziećmi to:
a) Wintertur
b) Fribourg
c) Amstettem
d) Zurych
Rozwiązanie

We fragmentach pamiętnika Joanny Podborskiej występuje narracja:
a) pośrednia
b) bezosobowa
c) pierwszoosobowa
d) trzeciosobowa
Rozwiązanie

Wiktor wyjechał na emigrację:
a) do Austrii
b) do Szwajcarii
c) do Niemiec
d) do Anglii
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
Ciotka wychowująca Judyma w młodości była:
a) sprzątaczką
b) kobietą lekkich obyczajów
c) praczką
d) szwaczką
Rozwiązanie

Niegrzeczny chłopczyk, który zaczepiał Judyma w pociągu miał na imię:
a) Michał
b) Kajtek
c) Zyzio
d) Dyzio
Rozwiązanie

Warszawska gospodyni Judyma i portierka do otwierania drzwi pacjentom to:
a) Wiktorowa
b) Walentowa
c) Walentyna
d) Michałowa
Rozwiązanie

Po śmierci matki Judyma wzięła na wychowanie:
a) babka
b) starsza siostra
c) siostra ojca
d) siostra matki
Rozwiązanie

Doktor Węglichowski zajmował wraz z małżonką willę należącą do:
a) Tomasza Judyma
b) pani Niewadzkiej
c) Krzywosąda Chobrzańskiego
d) M. Lesa
Rozwiązanie

Towarzysz Wiktora odebrał jego żonę i dzieci na dworcu w:
a) Wiedniu
b) Zurychu
c) Pradze
d) Paryżu
Rozwiązanie

Powieść "Ludzie bezdomni" została wydana w roku:
a) 1900
b) 1899
c) 1918
d) 1903
Rozwiązanie

O noclegowej sytuacji w Paryżu Judym opowiada:
a) w rozmowie z Joasią w Cisach
b) w odczycie wygłoszonym u dr. Czernisza
c) w rozmowie z Krzywosądem w Cisach
d) w kopalni "Sykstus"
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) "Przedwiośnie"
b) "Popioły"
c) "Ludzie bezdomni"
d) "Dzieje grzechu"
Rozwiązanie

Żeromski zadebiutował w charakterze nowelisty na łamach:
a) "Kuriera Warszawskiego"
b) „Głosu”
c) "Gazety Praskiej"
d) „Tygodnika Powszechnego”
Rozwiązanie

Akcja powieści cofa się o trzy lata:
a) we fragmentach dziennika Judyma
b) we fragmentach pamiętnika Joasi
c) w listach M. Lesa
d) we wspomnieniach Judyma z Paryża
Rozwiązanie

Tytuł "Ludzie bezdomni":
a) jest wielofunkcyjny
b) sygnalizuje tematykę utworu
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) jest wieloznaczny
Rozwiązanie

Cisy tak naprawdę były bardzo wierną kopią:
a) Kalisza
b) Nałęczowa
c) Nieborowa
d) istniejącej wsi Cisowiec
Rozwiązanie

Fundusz finansowy utworzony przez M. Lesa na potrzeby kształcenia lub pomocy w ważnych kwestiach to:
a) nieme kasy
b) małe kasy
c) wielkie kasy
d) ciche kasy
Rozwiązanie

Dajmonion to:
a) wewnętrzny głos kuszący do złego
b) głos wewnętrzny pochodzenia boskiego
c) wewnętrzny głos sumienia
d) głos wewnetrznego anioła
Rozwiązanie

Państwo Czerniszowie prowadzili:
a) hotel
b) sklep z pamiątkami
c) szpital
d) otwarty dom
Rozwiązanie

Kogo charakteryzują słowa: "Pochodził z bardzo bogatego rodu, a odziedziczony po ojcu majątek przepuścił w ciągu dwóch lat. Bawił się w Monte Carlo, Monako, Paryżu, a teraz grywał w karty z kuracjuszami (...)"?
a) Karbowskiego
b) Krzywosąda
c) Kalinowskiego
d) Korzeckiego
Rozwiązanie

Tomasz był synem:
a) robotnika
b) doktora
c) szewca
d) inżyniera
Rozwiązanie

Brat Joasi ma na imię:
a) Jan
b) Wacław
c) Andrzej
d) Wiktor
Rozwiązanie

Nina Orszeńska wyjechała z kraju:
a) z powodów politycznych
b) po porzuceniu jej przez narzeczonego
c) w imię miłości do Karbowskiego
d) z powodów zdrowotnych
Rozwiązanie

Korzecki jest:
a) kierownikiem kopalni
b) kierownikiem fabryki
c) inżynierem w fabryce
d) inżynierem w kopalni
Rozwiązanie

Zakłady kąpielowe w Cisach mieściły się w gmachu zwanym:
a) "Wacławem"
b) "Wincentym"
c) "Jacentym"
d) "Kąpieliskiem"
Rozwiązanie

Węglichowski za pieniądze z komornego płacił za wyształcenie:
a) szwaczki
b) ogrodnika
c) doktora
d) kucharza
Rozwiązanie

Naturalizm to kierunek artystyczny, który zapoczątkował:
a) Honor de Balzac
b) Fiodor Dostojewski
c) Stefan Żeromski
d) Emil Zola
Rozwiązanie

Żeromszczyzną nazywamy:
a) całą twórczość Żeromskiego
b) dworek Żeromskiego w Kieleckiem
c) styl i tematykę charakterystyczną dla twórczości Żeromskiego
d) sposób kreacji bohatera w powieściach Żeromskiego
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) pracownik biurowy
b) dziedzic
c) korepetytor
d) lokaj
Rozwiązanie

Występująca w powieści Helena to:
a) córka dyrektora uzdrowiska
b) gospodyni Judyma
c) pierwsza miłość Judyma
d) córka dyrektora kopalni
Rozwiązanie

Kalinowicz to:
a) inżynier w kopalni
b) dyrektor zakładu w Cisach
c) jeden z lekarzy warszawskich
d) dyrektor kopalni
Rozwiązanie

Impresjonizm w "Ludziach bezdomnych" widoczny jest głównie:
a) w zakończeniu powieści
b) w opisach przyrody i psychiki bohaterów
c) w pokazaniu dramaturgii akcji
d) w opisach architektonicznych
Rozwiązanie

Wydanie której powieści pozbawiło Żeromskiego szans na otrzymanie literackiej Nagrody Nobla?
a) "Wiatr od morza"
b) "Dzieje grzechu"
c) "Ludzie bezdomni"
d) "Przedwiośnie"
Rozwiązanie

Dzieci Wiktora Judyma to:
a) Franek i Karola
b) Olek i Ola
c) Maciek i Wiola
d) Tomek i Karolina
Rozwiązanie

Krzywosąd Chobrzański to:
a) właściciel majątku Cisy
b) administrator majątku Cisy
c) prezes majątku Cisy
d) dyrektor majątku Cisy
Rozwiązanie

Judym pracował w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach:
a) ponad rok
b) pół roku
c) równo rok
d) mniej niż rok
Rozwiązanie

Do miasteczka Cisy Judym po raz pierwszy:
a) dojechał dorożką
b) dojechał konno
c) dojechał furmanką
d) doszedł na piechotę
Rozwiązanie

Chateau-Rouge to:
a) nazwa paryskiego więzienia
b) hotelu, w którym w Paryżu mieszkał Judym
c) hotel dla paryskiej
d) nazwa paryskiego szpitala
Rozwiązanie

Joanna Podborska odwiedziła Judyma w Sosnowcu w drodze:
a) do Paryża
b) do Pragi
c) do Warszawy
d) do Drezna
Rozwiązanie

Na początku powieści Judym w Paryżu:
a) odbywał praktykę chirurgiczną
b) leczył biedotę w slumsach
c) studiował
d) pracował jako lekarz
Rozwiązanie

Żona Wiktora Judyma to:
a) Teosia
b) Tosia
c) Pelagia
d) Tekla
Rozwiązanie

Po powrocie z Paryża Judym pierwszy raz spotkał panny Orszańskie:
a) w Wilanowie
b) na Krakowskim Przedmieściu
c) w Parku Saskim
d) w Alejach Ujazdowskich
Rozwiązanie

Synkretyzm stylistyczny polega na:
a) zastosowanie licznych chwytów synkretycznych
b) zastosowaniu jednej techniki pisarskiej
c) zastosowaniu wielu różnych konwencji pisarskich
d) naśladowaniu stylu innych twórców
Rozwiązanie

Psychizacja pejzażu – ważny wyróżnik młodopolskiej prozy -to:
a) uosobienie przyrody
b) nadanie bohaterowi cech przyrodniczych
c) nacisk na szegółowe opisy zmieniającej się przyrody
d) wyrażenie stanu emocjonalnego bohatera poprzez zilustrowanie jego uczuć przyrodą
Rozwiązanie

Zwrot "Glikauf" oznacza:
a) Szczęść Boże
b) Z Bogiem
c) Daj Panie Boże
d) Na zdrowie
Rozwiązanie

Joasia ma w powieści:
a) około dwudziestu sześciu lat
b) osiemnaście lat
c) około dwudziestu lat
d) około trzydziestu lat
Rozwiązanie

Z powodów politycznych na emigracji są:
a) Wacław Podborski, Natalia Orszeńska, Węglichowski
b) Tomasz Judym, Wiktor Judym, Joanna Podborska
c) Leszczykowski, Natalia Orszeńska, Joanna Podborska
d) Leszczykowski, Wacław Podborski, Wiktor Judym
Rozwiązanie

Natalka Orszańska, bez zgody babki opuściła dom, by:
a) kupić nową suknię
b) odzyskać swą część majątku
c) wziąć ślub z Karbowskim
d) wyjechać do większego miasta
Rozwiązanie

Czemu Wiktor zmienił pracę?
a) dostał lepszą propozycję
b) posprzeczał się z majstrem
c) pobił przełożonego
d) ze względów finansowych
Rozwiązanie

Pierwszą żoną Żeromskiego była:
a) Maria Bocheńska
b) Oktawia z Radziwiłłów Rodkiewiczowa
c) Eliza Orzeszkowa
d) Anna Zawadzka
Rozwiązanie

Dr. Czernisza i jemu podobnych Judym nazwał:
a) nędznymi lekarzami
b) lekarzami ludzi bogatych
c) lekarzami arystokracji
d) wygodnymi lekarzami
Rozwiązanie

Judyma w kopalni najbardziej oburzył fakt:
a) tempienia szczurów
b) bicia konia przez poganiacza
c) złego wykorzystania sił ludzkich
d) złych warunków
Rozwiązanie

Korzeckiego Judym poznał:
a) w Sosnowcu
b) w Paryżu
c) w Warszawie
d) w Cisach
Rozwiązanie

Zachwyt nad posągiem Wenus z Milo to realizacja poglądu o:
a) doskonałości dawnych artystów
b) kontemplacji sztuki jako jedynej wartości stałej
c) nietrwałości sztuki
d) przemijalności ludzkiego życia
Rozwiązanie

Obraz „Rybak” autorstwa Puvis de Chavannes’a w powieści symbolizuje:
a) piękno ludzkiego ciała
b) społeczną krzywdę i niesprawiedliwość
c) ciężką pracę fabrykantów
d) siłę witalną człowieka
Rozwiązanie

Judym dostaje wymówienie z pracy w Cisach bo:
a) nie zgadza się na działania administratorów
b) narzeka na zarobki
c) nie przykłada się do swojej pracy
d) nie sprawdza się w roli lekarza
Rozwiązanie

Wiktor Judym pracował:
a) w fabryce cygar
b) w majątku w Cisach
c) w hucie żelaza
d) w stalowni
Rozwiązanie

Oleś Daszkowski to:
a) znajomy M. Lesa
b) znajomy Krzywosąda
c) znajomy Korzeckiego
d) znajomy Judma z Paryża
Rozwiązanie

Poglądów Marksa możemy dopatrzeć się w opisie:
a) dzieciństwa Judyma i Joasi
b) wyboru Judyma
c) stanu emocjonalnego bohatera
d) konfliktu między klasą pracującą a właścicielami środków produkcji
Rozwiązanie

Kwiat tuberozy to metafora:
a) fałszywego piękna
b) największego piękna
c) niezbędnego piękna
d) bezużytecznego piękna
Rozwiązanie

Słowa "Medycyna to interes jak każdy inny" powiedział:
a) doktor Chmielnicki
b) Judym
c) doktor Czernisz
d) doktor Węglichowski
Rozwiązanie

Tytuł referatu Judyma wygłoszony u warszawskiego doktora to:
a) "Kilka słów w sprawie higieny"
b) "Higiena a poziom zycia biedoty"
c) "O higienie"
d) "Higiena w Warszawie i Paryżu"
Rozwiązanie

Według nietzscheanizmu człowiek:
a) nie jest słabą, pesymistyczną jednostką
b) stworzony jest do tego by cierpieć
c) jest słabą, pesymistyczną jednostką
d) stworzony jest do miłości
Rozwiązanie

Tagi:
• Żeromski biografia • Życiorys Żeromskiego • Judym charakterystyka • Charakterystyka Judyma • Ludzie bezdomni Stefana Żeromskiego • Stefan Żeromski - Ludzie bezdomni • Ludzie bezdomni plan wydarzeń • Charakterystyka Joanny Podborskiej • Ludzie bezdomni charakterystyka bohaterów • Warstwy społeczne w ludziach bezdomnych • Ludzie bezdomni Stefan Żeromski • Streszczenie Ludzi bezdomnych • Tomasz Judym • Doktor Judym • Ludzie bezdomni jako powieść modernistyczna • Symbole w Ludziach bezdomnych • Ludzie bezdomni - interpretacja tytułu • Znaczenie tytułu - Ludzie bezdomni • Różne wymiary bezdomności w Ludziach bezdomnych • Tomasz Judym jako romantyk realizmu, chybiony pozytywista i Hamlet dzisiejszy