Ludzie bezdomni
      Ludzie bezdomni | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Joanna Podborska odwiedziła Judyma w Sosnowcu w drodze:
a) do Paryża
b) do Drezna
c) do Pragi
d) do Warszawy
Rozwiązanie

Miasto w Szwajcarii do którego zmierza Teosia z dziećmi to:
a) Wintertur
b) Zurych
c) Amstettem
d) Fribourg
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Towarzysz Wiktora odebrał jego żonę i dzieci na dworcu w:
a) Wiedniu
b) Pradze
c) Zurychu
d) Paryżu
Rozwiązanie

Korzecki jest:
a) inżynierem w fabryce
b) kierownikiem kopalni
c) inżynierem w kopalni
d) kierownikiem fabryki
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) korepetytor
b) pracownik biurowy
c) lokaj
d) dziedzic
Rozwiązanie

Impresjonizm w "Ludziach bezdomnych" widoczny jest głównie:
a) w zakończeniu powieści
b) w pokazaniu dramaturgii akcji
c) w opisach architektonicznych
d) w opisach przyrody i psychiki bohaterów
Rozwiązanie

Les nosił wcześniej nazwisko:
a) Leszczykowski
b) Leszcz
c) Leszczyński
d) Leśniewski
Rozwiązanie

Żona Wiktora Judyma to:
a) Pelagia
b) Teosia
c) Tekla
d) Tosia
Rozwiązanie

Fabryka cygar opisana w powieści to:
a) istniejący zakład w Dąbrowie Górniczej
b) istniejący zakład przy ulicy Krochmalnej
c) fabryka cygar, którą autor zwiedził w Paryżu
d) wymyślone przez autora miejsce
Rozwiązanie

Pierwszą żoną Żeromskiego była:
a) Eliza Orzeszkowa
b) Maria Bocheńska
c) Anna Zawadzka
d) Oktawia z Radziwiłłów Rodkiewiczowa
Rozwiązanie


Zwrot "Glikauf" oznacza:
a) Daj Panie Boże
b) Z Bogiem
c) Na zdrowie
d) Szczęść Boże
Rozwiązanie

Węglichowski był:
a) prezesem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
b) dyrektorem kopalni "Sykstus"
c) administratorem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
d) dyrektorem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
Rozwiązanie

Kwiat tuberozy to metafora:
a) bezużytecznego piękna
b) fałszywego piękna
c) niezbędnego piękna
d) największego piękna
Rozwiązanie

O losach Joasi sprzed akcji właściwej dowiadujemy się z rozdziału:
a) "Zwierzenia"
b) "Pamiętnik"
c) "Dziennik"
d) "Wspomnienia"
Rozwiązanie

Cisy tak naprawdę były bardzo wierną kopią:
a) Nieborowa
b) istniejącej wsi Cisowiec
c) Nałęczowa
d) Kalisza
Rozwiązanie

Ciotka, z którą mieszka Wiktor ma na imię:
a) Maria
b) Genowefa
c) Joanna
d) Pelagia
Rozwiązanie

Proletariacka nędza i bogactwo klasy posiadającej są w powieści przedstawione za pomocą:
a) symbolu
b) porównania
c) kontrastu
d) metafory
Rozwiązanie

Judym dostaje wymówienie z pracy w Cisach bo:
a) narzeka na zarobki
b) nie przykłada się do swojej pracy
c) nie sprawdza się w roli lekarza
d) nie zgadza się na działania administratorów
Rozwiązanie

Przyczyną febry w Cisach były:
a) ulewne deszcze
b) śmieci wyrzucane z uzdrowiska
c) zanieczyszczone sadzawki
d) zarazki przyniesione przez włóczęgę
Rozwiązanie

Nowy typ narracji w partiach, gdy Żeromski użyczył głosu głównemu bohaterowi to:
a) narracja intrapersonalna
b) narracja interpersonalna
c) narracja personalna
d) narracja portretowa
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Tytuł referatu Judyma wygłoszony u warszawskiego doktora to:
a) "Higiena a poziom zycia biedoty"
b) "Kilka słów w sprawie higieny"
c) "Higiena w Warszawie i Paryżu"
d) "O higienie"
Rozwiązanie

Żeromszczyzną nazywamy:
a) sposób kreacji bohatera w powieściach Żeromskiego
b) całą twórczość Żeromskiego
c) styl i tematykę charakterystyczną dla twórczości Żeromskiego
d) dworek Żeromskiego w Kieleckiem
Rozwiązanie

Wiktor Judym pracował:
a) w fabryce cygar
b) w majątku w Cisach
c) w hucie żelaza
d) w stalowni
Rozwiązanie

Kogo charakteryzują słowa: "Pochodził z bardzo bogatego rodu, a odziedziczony po ojcu majątek przepuścił w ciągu dwóch lat. Bawił się w Monte Carlo, Monako, Paryżu, a teraz grywał w karty z kuracjuszami (...)"?
a) Karbowskiego
b) Krzywosąda
c) Kalinowskiego
d) Korzeckiego
Rozwiązanie

Leszczykowski mieszkał w:
a) Paryżu
b) Warszawie
c) Konstantynopolu
d) Moskwie
Rozwiązanie

Dzieci Wiktora Judyma to:
a) Maciek i Wiola
b) Franek i Karola
c) Olek i Ola
d) Tomek i Karolina
Rozwiązanie

Natalka Orszańska, bez zgody babki opuściła dom, by:
a) odzyskać swą część majątku
b) wyjechać do większego miasta
c) kupić nową suknię
d) wziąć ślub z Karbowskim
Rozwiązanie

Na początku powieści Judym w Paryżu:
a) leczył biedotę w slumsach
b) studiował
c) pracował jako lekarz
d) odbywał praktykę chirurgiczną
Rozwiązanie

Żeromski zadebiutował w charakterze nowelisty na łamach:
a) „Głosu”
b) "Gazety Praskiej"
c) "Kuriera Warszawskiego"
d) „Tygodnika Powszechnego”
Rozwiązanie

Czemu Wiktor zmienił pracę?
a) posprzeczał się z majstrem
b) dostał lepszą propozycję
c) pobił przełożonego
d) ze względów finansowych
Rozwiązanie

Warszawska gospodyni Judyma i portierka do otwierania drzwi pacjentom to:
a) Wiktorowa
b) Walentowa
c) Michałowa
d) Walentyna
Rozwiązanie

Według nietzscheanizmu człowiek:
a) nie jest słabą, pesymistyczną jednostką
b) stworzony jest do tego by cierpieć
c) stworzony jest do miłości
d) jest słabą, pesymistyczną jednostką
Rozwiązanie

Wydanie której powieści pozbawiło Żeromskiego szans na otrzymanie literackiej Nagrody Nobla?
a) "Ludzie bezdomni"
b) "Wiatr od morza"
c) "Przedwiośnie"
d) "Dzieje grzechu"
Rozwiązanie

Zachwyt nad posągiem Wenus z Milo to realizacja poglądu o:
a) nietrwałości sztuki
b) doskonałości dawnych artystów
c) przemijalności ludzkiego życia
d) kontemplacji sztuki jako jedynej wartości stałej
Rozwiązanie

Joasia ma w powieści:
a) około trzydziestu lat
b) około dwudziestu lat
c) około dwudziestu sześciu lat
d) osiemnaście lat
Rozwiązanie

Słowa "Medycyna to interes jak każdy inny" powiedział:
a) doktor Chmielnicki
b) doktor Czernisz
c) Judym
d) doktor Węglichowski
Rozwiązanie

Po powrocie z Paryża Judym pierwszy raz spotkał panny Orszańskie:
a) w Parku Saskim
b) w Wilanowie
c) na Krakowskim Przedmieściu
d) w Alejach Ujazdowskich
Rozwiązanie

We fragmentach pamiętnika Joanny Podborskiej występuje narracja:
a) trzeciosobowa
b) pośrednia
c) bezosobowa
d) pierwszoosobowa
Rozwiązanie

Naturalizm to kierunek artystyczny, który zapoczątkował:
a) Honor de Balzac
b) Fiodor Dostojewski
c) Emil Zola
d) Stefan Żeromski
Rozwiązanie

Judym pracował w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach:
a) mniej niż rok
b) pół roku
c) równo rok
d) ponad rok
Rozwiązanie

Czas akcji powieści to:
a) lata dziewięćdziesiąte XIX wieku
b) lata osiemdziesiąte XIX wieku
c) połowa XIX wieku
d) początek XX wieku
Rozwiązanie

Joasia Podborska przyszła na świat:
a) w szlacheckim dworku
b) w warszawskim mieszkaniu
c) w wiejskiej chałupie
d) w rodzinie arystokratycznej
Rozwiązanie

Synkretyzm stylistyczny polega na:
a) zastosowanie licznych chwytów synkretycznych
b) zastosowaniu jednej techniki pisarskiej
c) naśladowaniu stylu innych twórców
d) zastosowaniu wielu różnych konwencji pisarskich
Rozwiązanie

Oleś Daszkowski to:
a) znajomy Korzeckiego
b) znajomy Judma z Paryża
c) znajomy M. Lesa
d) znajomy Krzywosąda
Rozwiązanie

Występująca w powieści Helena to:
a) córka dyrektora kopalni
b) córka dyrektora uzdrowiska
c) gospodyni Judyma
d) pierwsza miłość Judyma
Rozwiązanie

Nina Orszeńska wyjechała z kraju:
a) w imię miłości do Karbowskiego
b) po porzuceniu jej przez narzeczonego
c) z powodów politycznych
d) z powodów zdrowotnych
Rozwiązanie

Obraz „Rybak” autorstwa Puvis de Chavannes’a w powieści symbolizuje:
a) ciężką pracę fabrykantów
b) piękno ludzkiego ciała
c) społeczną krzywdę i niesprawiedliwość
d) siłę witalną człowieka
Rozwiązanie

Akcja powieści cofa się o trzy lata:
a) w listach M. Lesa
b) we fragmentach pamiętnika Joasi
c) we fragmentach dziennika Judyma
d) we wspomnieniach Judyma z Paryża
Rozwiązanie

Żeromski ostateczny kształt "Ludziom bezdomnym" nadawał w:
a) Zakopanem
b) Nałęczowie
c) Paryżu
d) Warszawie
Rozwiązanie

Węglichowski za pieniądze z komornego płacił za wyształcenie:
a) kucharza
b) doktora
c) szwaczki
d) ogrodnika
Rozwiązanie

Krzywosąd Chobrzański to:
a) właściciel majątku Cisy
b) administrator majątku Cisy
c) dyrektor majątku Cisy
d) prezes majątku Cisy
Rozwiązanie

Dajmonion to:
a) głos wewnetrznego anioła
b) głos wewnętrzny pochodzenia boskiego
c) wewnętrzny głos sumienia
d) wewnętrzny głos kuszący do złego
Rozwiązanie

Z powodów politycznych na emigracji są:
a) Leszczykowski, Wacław Podborski, Wiktor Judym
b) Leszczykowski, Natalia Orszeńska, Joanna Podborska
c) Tomasz Judym, Wiktor Judym, Joanna Podborska
d) Wacław Podborski, Natalia Orszeńska, Węglichowski
Rozwiązanie

Judym wychował się:
a) na ulicy Mokrej
b) na ulicy Ciepłej
c) na ulicy Warszawskiej
d) na ulicy Krochmalnej
Rozwiązanie

Judyma w kopalni najbardziej oburzył fakt:
a) złego wykorzystania sił ludzkich
b) tempienia szczurów
c) złych warunków
d) bicia konia przez poganiacza
Rozwiązanie

Po śmierci matki Judyma wzięła na wychowanie:
a) starsza siostra
b) siostra matki
c) babka
d) siostra ojca
Rozwiązanie

Dr. Czernisza i jemu podobnych Judym nazwał:
a) wygodnymi lekarzami
b) lekarzami arystokracji
c) nędznymi lekarzami
d) lekarzami ludzi bogatych
Rozwiązanie

Krzywosąd był:
a) administratorem majątku w Cisach
b) dyrektorem kopalni
c) inżynierem w kopalni
d) dyrektorem majątku w Cisach
Rozwiązanie

Państwo Czerniszowie prowadzili:
a) szpital
b) hotel
c) otwarty dom
d) sklep z pamiątkami
Rozwiązanie

Ciotka wychowująca Judyma w młodości była:
a) sprzątaczką
b) kobietą lekkich obyczajów
c) szwaczką
d) praczką
Rozwiązanie

Zakłady kąpielowe w Cisach mieściły się w gmachu zwanym:
a) "Jacentym"
b) "Wincentym"
c) "Kąpieliskiem"
d) "Wacławem"
Rozwiązanie

Powieść "Ludzie bezdomni" została wydana w roku:
a) 1899
b) 1900
c) 1918
d) 1903
Rozwiązanie

Wiktor wyjechał na emigrację:
a) do Anglii
b) do Austrii
c) do Niemiec
d) do Szwajcarii
Rozwiązanie

Podborska otrzymywała listy od brata Wacława z:
a) Moskwy
b) więzienia pod Warszawą
c) Sosnowca
d) Syberii
Rozwiązanie

Do miasteczka Cisy Judym po raz pierwszy:
a) dojechał konno
b) dojechał dorożką
c) dojechał furmanką
d) doszedł na piechotę
Rozwiązanie

Brat Joasi ma na imię:
a) Wiktor
b) Wacław
c) Jan
d) Andrzej
Rozwiązanie

O noclegowej sytuacji w Paryżu Judym opowiada:
a) w kopalni "Sykstus"
b) w odczycie wygłoszonym u dr. Czernisza
c) w rozmowie z Joasią w Cisach
d) w rozmowie z Krzywosądem w Cisach
Rozwiązanie

Poglądów Marksa możemy dopatrzeć się w opisie:
a) stanu emocjonalnego bohatera
b) wyboru Judyma
c) konfliktu między klasą pracującą a właścicielami środków produkcji
d) dzieciństwa Judyma i Joasi
Rozwiązanie

Fundusz finansowy utworzony przez M. Lesa na potrzeby kształcenia lub pomocy w ważnych kwestiach to:
a) ciche kasy
b) małe kasy
c) wielkie kasy
d) nieme kasy
Rozwiązanie

Powieść "Ludzie bezdomni" została opublikowana z datą:
a) 1898
b) 1903
c) 1900
d) 1899
Rozwiązanie

Joasia urodziła się w rodzinie:
a) chłopskiej
b) szlacheckiej
c) arystokratycznej
d) robotniczej
Rozwiązanie

Doktor Węglichowski zajmował wraz z małżonką willę należącą do:
a) Krzywosąda Chobrzańskiego
b) Tomasza Judyma
c) pani Niewadzkiej
d) M. Lesa
Rozwiązanie

Korzeckiego Judym poznał:
a) w Cisach
b) w Sosnowcu
c) w Paryżu
d) w Warszawie
Rozwiązanie

Kalinowicz to:
a) inżynier w kopalni
b) dyrektor zakładu w Cisach
c) dyrektor kopalni
d) jeden z lekarzy warszawskich
Rozwiązanie

Psychizacja pejzażu – ważny wyróżnik młodopolskiej prozy -to:
a) nadanie bohaterowi cech przyrodniczych
b) nacisk na szegółowe opisy zmieniającej się przyrody
c) wyrażenie stanu emocjonalnego bohatera poprzez zilustrowanie jego uczuć przyrodą
d) uosobienie przyrody
Rozwiązanie

Chateau-Rouge to:
a) nazwa paryskiego szpitala
b) hotelu, w którym w Paryżu mieszkał Judym
c) hotel dla paryskiej
d) nazwa paryskiego więzienia
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) "Przedwiośnie"
b) "Ludzie bezdomni"
c) "Dzieje grzechu"
d) "Popioły"
Rozwiązanie

Niegrzeczny chłopczyk, który zaczepiał Judyma w pociągu miał na imię:
a) Michał
b) Zyzio
c) Dyzio
d) Kajtek
Rozwiązanie

Tytuł "Ludzie bezdomni":
a) sygnalizuje tematykę utworu
b) jest wieloznaczny
c) jest wielofunkcyjny
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Tomasz był synem:
a) robotnika
b) doktora
c) inżyniera
d) szewca
Rozwiązanie

Tagi:
• Żeromski biografia • Życiorys Żeromskiego • Judym charakterystyka • Charakterystyka Judyma • Ludzie bezdomni Stefana Żeromskiego • Stefan Żeromski - Ludzie bezdomni • Ludzie bezdomni plan wydarzeń • Charakterystyka Joanny Podborskiej • Ludzie bezdomni charakterystyka bohaterów • Warstwy społeczne w ludziach bezdomnych • Ludzie bezdomni Stefan Żeromski • Streszczenie Ludzi bezdomnych • Tomasz Judym • Doktor Judym • Ludzie bezdomni jako powieść modernistyczna • Symbole w Ludziach bezdomnych • Ludzie bezdomni - interpretacja tytułu • Znaczenie tytułu - Ludzie bezdomni • Różne wymiary bezdomności w Ludziach bezdomnych • Tomasz Judym jako romantyk realizmu, chybiony pozytywista i Hamlet dzisiejszy
Partner serwisu: