Ludzie bezdomni | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Tomasz był synem:
a) inżyniera
b) doktora
c) robotnika
d) szewca
Rozwiązanie

Chateau-Rouge to:
a) nazwa paryskiego szpitala
b) hotel dla paryskiej
c) hotelu, w którym w Paryżu mieszkał Judym
d) nazwa paryskiego więzienia
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Węglichowski był:
a) dyrektorem kopalni "Sykstus"
b) prezesem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
c) dyrektorem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
d) administratorem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
Rozwiązanie

Wydanie której powieści pozbawiło Żeromskiego szans na otrzymanie literackiej Nagrody Nobla?
a) "Przedwiośnie"
b) "Dzieje grzechu"
c) "Ludzie bezdomni"
d) "Wiatr od morza"
Rozwiązanie

Oleś Daszkowski to:
a) znajomy Judma z Paryża
b) znajomy Krzywosąda
c) znajomy Korzeckiego
d) znajomy M. Lesa
Rozwiązanie

Ciotka, z którą mieszka Wiktor ma na imię:
a) Pelagia
b) Maria
c) Genowefa
d) Joanna
Rozwiązanie

Słowa "Medycyna to interes jak każdy inny" powiedział:
a) doktor Węglichowski
b) Judym
c) doktor Czernisz
d) doktor Chmielnicki
Rozwiązanie

Na początku powieści Judym w Paryżu:
a) pracował jako lekarz
b) odbywał praktykę chirurgiczną
c) leczył biedotę w slumsach
d) studiował
Rozwiązanie

Kwiat tuberozy to metafora:
a) fałszywego piękna
b) niezbędnego piękna
c) największego piękna
d) bezużytecznego piękna
Rozwiązanie

Ciotka wychowująca Judyma w młodości była:
a) kobietą lekkich obyczajów
b) sprzątaczką
c) szwaczką
d) praczką
Rozwiązanie


Zakłady kąpielowe w Cisach mieściły się w gmachu zwanym:
a) "Wincentym"
b) "Kąpieliskiem"
c) "Wacławem"
d) "Jacentym"
Rozwiązanie

Psychizacja pejzażu – ważny wyróżnik młodopolskiej prozy -to:
a) nadanie bohaterowi cech przyrodniczych
b) uosobienie przyrody
c) nacisk na szegółowe opisy zmieniającej się przyrody
d) wyrażenie stanu emocjonalnego bohatera poprzez zilustrowanie jego uczuć przyrodą
Rozwiązanie

Kogo charakteryzują słowa: "Pochodził z bardzo bogatego rodu, a odziedziczony po ojcu majątek przepuścił w ciągu dwóch lat. Bawił się w Monte Carlo, Monako, Paryżu, a teraz grywał w karty z kuracjuszami (...)"?
a) Krzywosąda
b) Korzeckiego
c) Karbowskiego
d) Kalinowskiego
Rozwiązanie

Judym wychował się:
a) na ulicy Warszawskiej
b) na ulicy Krochmalnej
c) na ulicy Mokrej
d) na ulicy Ciepłej
Rozwiązanie

Warszawska gospodyni Judyma i portierka do otwierania drzwi pacjentom to:
a) Michałowa
b) Walentowa
c) Walentyna
d) Wiktorowa
Rozwiązanie

Obraz „Rybak” autorstwa Puvis de Chavannes’a w powieści symbolizuje:
a) ciężką pracę fabrykantów
b) społeczną krzywdę i niesprawiedliwość
c) siłę witalną człowieka
d) piękno ludzkiego ciała
Rozwiązanie

Zwrot "Glikauf" oznacza:
a) Szczęść Boże
b) Daj Panie Boże
c) Na zdrowie
d) Z Bogiem
Rozwiązanie

Żeromski zadebiutował w charakterze nowelisty na łamach:
a) „Głosu”
b) "Gazety Praskiej"
c) "Kuriera Warszawskiego"
d) „Tygodnika Powszechnego”
Rozwiązanie

Żeromski ostateczny kształt "Ludziom bezdomnym" nadawał w:
a) Warszawie
b) Nałęczowie
c) Paryżu
d) Zakopanem
Rozwiązanie

Krzywosąd Chobrzański to:
a) administrator majątku Cisy
b) właściciel majątku Cisy
c) dyrektor majątku Cisy
d) prezes majątku Cisy
Rozwiązanie


Les nosił wcześniej nazwisko:
a) Leszcz
b) Leszczyński
c) Leszczykowski
d) Leśniewski
Rozwiązanie

Według nietzscheanizmu człowiek:
a) stworzony jest do miłości
b) nie jest słabą, pesymistyczną jednostką
c) jest słabą, pesymistyczną jednostką
d) stworzony jest do tego by cierpieć
Rozwiązanie

Joasia ma w powieści:
a) około dwudziestu sześciu lat
b) około trzydziestu lat
c) około dwudziestu lat
d) osiemnaście lat
Rozwiązanie

Naturalizm to kierunek artystyczny, który zapoczątkował:
a) Honoré de Balzac
b) Emil Zola
c) Stefan Żeromski
d) Fiodor Dostojewski
Rozwiązanie

We fragmentach pamiętnika Joanny Podborskiej występuje narracja:
a) bezosobowa
b) pierwszoosobowa
c) trzeciosobowa
d) pośrednia
Rozwiązanie

Korzeckiego Judym poznał:
a) w Sosnowcu
b) w Warszawie
c) w Paryżu
d) w Cisach
Rozwiązanie

Joasia Podborska przyszła na świat:
a) w szlacheckim dworku
b) w rodzinie arystokratycznej
c) w warszawskim mieszkaniu
d) w wiejskiej chałupie
Rozwiązanie

Fundusz finansowy utworzony przez M. Lesa na potrzeby kształcenia lub pomocy w ważnych kwestiach to:
a) małe kasy
b) wielkie kasy
c) ciche kasy
d) nieme kasy
Rozwiązanie

Tytuł referatu Judyma wygłoszony u warszawskiego doktora to:
a) "Higiena w Warszawie i Paryżu"
b) "Kilka słów w sprawie higieny"
c) "O higienie"
d) "Higiena a poziom zycia biedoty"
Rozwiązanie

Impresjonizm w "Ludziach bezdomnych" widoczny jest głównie:
a) w pokazaniu dramaturgii akcji
b) w zakończeniu powieści
c) w opisach przyrody i psychiki bohaterów
d) w opisach architektonicznych
Rozwiązanie

Krzywosąd był:
a) dyrektorem kopalni
b) dyrektorem majątku w Cisach
c) administratorem majątku w Cisach
d) inżynierem w kopalni
Rozwiązanie

Leszczykowski mieszkał w:
a) Warszawie
b) Paryżu
c) Konstantynopolu
d) Moskwie
Rozwiązanie

Judyma w kopalni najbardziej oburzył fakt:
a) złych warunków
b) tempienia szczurów
c) bicia konia przez poganiacza
d) złego wykorzystania sił ludzkich
Rozwiązanie

Judym pracował w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach:
a) mniej niż rok
b) pół roku
c) ponad rok
d) równo rok
Rozwiązanie

Występująca w powieści Helena to:
a) gospodyni Judyma
b) córka dyrektora uzdrowiska
c) pierwsza miłość Judyma
d) córka dyrektora kopalni
Rozwiązanie

Synkretyzm stylistyczny polega na:
a) naśladowaniu stylu innych twórców
b) zastosowaniu wielu różnych konwencji pisarskich
c) zastosowanie licznych chwytów synkretycznych
d) zastosowaniu jednej techniki pisarskiej
Rozwiązanie

Czas akcji powieści to:
a) lata dziewięćdziesiąte XIX wieku
b) początek XX wieku
c) połowa XIX wieku
d) lata osiemdziesiąte XIX wieku
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) dziedzic
b) korepetytor
c) lokaj
d) pracownik biurowy
Rozwiązanie

Wiktor Judym pracował:
a) w hucie żelaza
b) w fabryce cygar
c) w majątku w Cisach
d) w stalowni
Rozwiązanie

Poglądów Marksa możemy dopatrzeć się w opisie:
a) konfliktu między klasą pracującą a właścicielami środków produkcji
b) stanu emocjonalnego bohatera
c) dzieciństwa Judyma i Joasi
d) wyboru Judyma
Rozwiązanie

Dajmonion to:
a) głos wewnętrzny pochodzenia boskiego
b) wewnętrzny głos kuszący do złego
c) wewnętrzny głos sumienia
d) głos wewnetrznego anioła
Rozwiązanie

Powieść "Ludzie bezdomni" została opublikowana z datą:
a) 1900
b) 1898
c) 1899
d) 1903
Rozwiązanie

Korzecki jest:
a) inżynierem w kopalni
b) kierownikiem kopalni
c) inżynierem w fabryce
d) kierownikiem fabryki
Rozwiązanie

Towarzysz Wiktora odebrał jego żonę i dzieci na dworcu w:
a) Wiedniu
b) Paryżu
c) Pradze
d) Zurychu
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) "Ludzie bezdomni"
b) "Popioły"
c) "Przedwiośnie"
d) "Dzieje grzechu"
Rozwiązanie

Fabryka cygar opisana w powieści to:
a) fabryka cygar, którą autor zwiedził w Paryżu
b) istniejący zakład przy ulicy Krochmalnej
c) wymyślone przez autora miejsce
d) istniejący zakład w Dąbrowie Górniczej
Rozwiązanie

Dzieci Wiktora Judyma to:
a) Olek i Ola
b) Maciek i Wiola
c) Franek i Karola
d) Tomek i Karolina
Rozwiązanie

Zachwyt nad posągiem Wenus z Milo to realizacja poglądu o:
a) przemijalności ludzkiego życia
b) doskonałości dawnych artystów
c) kontemplacji sztuki jako jedynej wartości stałej
d) nietrwałości sztuki
Rozwiązanie

Brat Joasi ma na imię:
a) Andrzej
b) Wacław
c) Wiktor
d) Jan
Rozwiązanie

Żeromszczyzną nazywamy:
a) sposób kreacji bohatera w powieściach Żeromskiego
b) dworek Żeromskiego w Kieleckiem
c) styl i tematykę charakterystyczną dla twórczości Żeromskiego
d) całą twórczość Żeromskiego
Rozwiązanie

Niegrzeczny chłopczyk, który zaczepiał Judyma w pociągu miał na imię:
a) Dyzio
b) Michał
c) Kajtek
d) Zyzio
Rozwiązanie

Joanna Podborska odwiedziła Judyma w Sosnowcu w drodze:
a) do Warszawy
b) do Drezna
c) do Pragi
d) do Paryża
Rozwiązanie

Akcja powieści cofa się o trzy lata:
a) w listach M. Lesa
b) we fragmentach pamiętnika Joasi
c) we wspomnieniach Judyma z Paryża
d) we fragmentach dziennika Judyma
Rozwiązanie

Do miasteczka Cisy Judym po raz pierwszy:
a) doszedł na piechotę
b) dojechał konno
c) dojechał dorożką
d) dojechał furmanką
Rozwiązanie

Natalka Orszańska, bez zgody babki opuściła dom, by:
a) odzyskać swą część majątku
b) wyjechać do większego miasta
c) kupić nową suknię
d) wziąć ślub z Karbowskim
Rozwiązanie

Miasto w Szwajcarii do którego zmierza Teosia z dziećmi to:
a) Zurych
b) Amstettem
c) Fribourg
d) Wintertur
Rozwiązanie

Nina Orszeńska wyjechała z kraju:
a) z powodów politycznych
b) po porzuceniu jej przez narzeczonego
c) w imię miłości do Karbowskiego
d) z powodów zdrowotnych
Rozwiązanie

Po śmierci matki Judyma wzięła na wychowanie:
a) babka
b) siostra ojca
c) starsza siostra
d) siostra matki
Rozwiązanie

Żona Wiktora Judyma to:
a) Pelagia
b) Tosia
c) Teosia
d) Tekla
Rozwiązanie

Dr. Czernisza i jemu podobnych Judym nazwał:
a) wygodnymi lekarzami
b) lekarzami ludzi bogatych
c) lekarzami arystokracji
d) nędznymi lekarzami
Rozwiązanie

Kalinowicz to:
a) jeden z lekarzy warszawskich
b) inżynier w kopalni
c) dyrektor zakładu w Cisach
d) dyrektor kopalni
Rozwiązanie

Wiktor wyjechał na emigrację:
a) do Niemiec
b) do Anglii
c) do Austrii
d) do Szwajcarii
Rozwiązanie

Proletariacka nędza i bogactwo klasy posiadającej są w powieści przedstawione za pomocą:
a) symbolu
b) kontrastu
c) metafory
d) porównania
Rozwiązanie

Powieść "Ludzie bezdomni" została wydana w roku:
a) 1900
b) 1899
c) 1918
d) 1903
Rozwiązanie

O noclegowej sytuacji w Paryżu Judym opowiada:
a) w rozmowie z Krzywosądem w Cisach
b) w odczycie wygłoszonym u dr. Czernisza
c) w kopalni "Sykstus"
d) w rozmowie z Joasią w Cisach
Rozwiązanie

Węglichowski za pieniądze z komornego płacił za wyształcenie:
a) kucharza
b) doktora
c) szwaczki
d) ogrodnika
Rozwiązanie

Podborska otrzymywała listy od brata Wacława z:
a) więzienia pod Warszawą
b) Syberii
c) Sosnowca
d) Moskwy
Rozwiązanie

Nowy typ narracji w partiach, gdy Żeromski użyczył głosu głównemu bohaterowi to:
a) narracja personalna
b) narracja intrapersonalna
c) narracja interpersonalna
d) narracja portretowa
Rozwiązanie

Doktor Węglichowski zajmował wraz z małżonką willę należącą do:
a) Krzywosąda Chobrzańskiego
b) Tomasza Judyma
c) pani Niewadzkiej
d) M. Lesa
Rozwiązanie

Joasia urodziła się w rodzinie:
a) arystokratycznej
b) chłopskiej
c) robotniczej
d) szlacheckiej
Rozwiązanie

Judym dostaje wymówienie z pracy w Cisach bo:
a) nie sprawdza się w roli lekarza
b) nie zgadza się na działania administratorów
c) nie przykłada się do swojej pracy
d) narzeka na zarobki
Rozwiązanie

Po powrocie z Paryża Judym pierwszy raz spotkał panny Orszańskie:
a) na Krakowskim Przedmieściu
b) w Parku Saskim
c) w Wilanowie
d) w Alejach Ujazdowskich
Rozwiązanie

Pierwszą żoną Żeromskiego była:
a) Maria Bocheńska
b) Anna Zawadzka
c) Eliza Orzeszkowa
d) Oktawia z Radziwiłłów Rodkiewiczowa
Rozwiązanie

Z powodów politycznych na emigracji są:
a) Wacław Podborski, Natalia Orszeńska, Węglichowski
b) Tomasz Judym, Wiktor Judym, Joanna Podborska
c) Leszczykowski, Wacław Podborski, Wiktor Judym
d) Leszczykowski, Natalia Orszeńska, Joanna Podborska
Rozwiązanie

Cisy tak naprawdę były bardzo wierną kopią:
a) Nałęczowa
b) istniejącej wsi Cisowiec
c) Kalisza
d) Nieborowa
Rozwiązanie

Przyczyną febry w Cisach były:
a) zanieczyszczone sadzawki
b) ulewne deszcze
c) zarazki przyniesione przez włóczęgę
d) śmieci wyrzucane z uzdrowiska
Rozwiązanie

O losach Joasi sprzed akcji właściwej dowiadujemy się z rozdziału:
a) "Wspomnienia"
b) "Pamiętnik"
c) "Zwierzenia"
d) "Dziennik"
Rozwiązanie

Tytuł "Ludzie bezdomni":
a) jest wielofunkcyjny
b) jest wieloznaczny
c) sygnalizuje tematykę utworu
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Czemu Wiktor zmienił pracę?
a) posprzeczał się z majstrem
b) ze względów finansowych
c) pobił przełożonego
d) dostał lepszą propozycję
Rozwiązanie

Państwo Czerniszowie prowadzili:
a) szpital
b) otwarty dom
c) sklep z pamiątkami
d) hotel
Rozwiązanie

Tagi:
• Żeromski biografia • Życiorys Żeromskiego • Judym charakterystyka • Charakterystyka Judyma • Ludzie bezdomni Stefana Żeromskiego • Stefan Żeromski - Ludzie bezdomni • Ludzie bezdomni plan wydarzeń • Charakterystyka Joanny Podborskiej • Ludzie bezdomni charakterystyka bohaterów • Warstwy społeczne w ludziach bezdomnych • Ludzie bezdomni Stefan Żeromski • Streszczenie Ludzi bezdomnych • Tomasz Judym • Doktor Judym • Ludzie bezdomni jako powieść modernistyczna • Symbole w Ludziach bezdomnych • Ludzie bezdomni - interpretacja tytułu • Znaczenie tytułu - Ludzie bezdomni • Różne wymiary bezdomności w Ludziach bezdomnych • Tomasz Judym jako romantyk realizmu, chybiony pozytywista i Hamlet dzisiejszy