Ludzie bezdomni
      Ludzie bezdomni | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Naturalizm to kierunek artystyczny, który zapoczątkował:
a) Fiodor Dostojewski
b) Emil Zola
c) Stefan Żeromski
d) Honor de Balzac
Rozwiązanie

Chateau-Rouge to:
a) hotel dla paryskiej
b) hotelu, w którym w Paryżu mieszkał Judym
c) nazwa paryskiego szpitala
d) nazwa paryskiego więzienia
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Państwo Czerniszowie prowadzili:
a) otwarty dom
b) sklep z pamiątkami
c) szpital
d) hotel
Rozwiązanie

Towarzysz Wiktora odebrał jego żonę i dzieci na dworcu w:
a) Pradze
b) Wiedniu
c) Paryżu
d) Zurychu
Rozwiązanie

Pierwszą żoną Żeromskiego była:
a) Oktawia z Radziwiłłów Rodkiewiczowa
b) Eliza Orzeszkowa
c) Maria Bocheńska
d) Anna Zawadzka
Rozwiązanie

Brat Joasi ma na imię:
a) Jan
b) Andrzej
c) Wiktor
d) Wacław
Rozwiązanie

Krzywosąd był:
a) dyrektorem majątku w Cisach
b) administratorem majątku w Cisach
c) inżynierem w kopalni
d) dyrektorem kopalni
Rozwiązanie

Oleś Daszkowski to:
a) znajomy Judma z Paryża
b) znajomy M. Lesa
c) znajomy Krzywosąda
d) znajomy Korzeckiego
Rozwiązanie

Zwrot "Glikauf" oznacza:
a) Szczęść Boże
b) Z Bogiem
c) Na zdrowie
d) Daj Panie Boże
Rozwiązanie

Warszawska gospodyni Judyma i portierka do otwierania drzwi pacjentom to:
a) Walentyna
b) Walentowa
c) Wiktorowa
d) Michałowa
Rozwiązanie


Judym wychował się:
a) na ulicy Mokrej
b) na ulicy Warszawskiej
c) na ulicy Krochmalnej
d) na ulicy Ciepłej
Rozwiązanie

Żeromski zadebiutował w charakterze nowelisty na łamach:
a) „Tygodnika Powszechnego”
b) "Gazety Praskiej"
c) „Głosu”
d) "Kuriera Warszawskiego"
Rozwiązanie

Fundusz finansowy utworzony przez M. Lesa na potrzeby kształcenia lub pomocy w ważnych kwestiach to:
a) wielkie kasy
b) nieme kasy
c) małe kasy
d) ciche kasy
Rozwiązanie

Zakłady kąpielowe w Cisach mieściły się w gmachu zwanym:
a) "Jacentym"
b) "Wincentym"
c) "Wacławem"
d) "Kąpieliskiem"
Rozwiązanie

Węglichowski za pieniądze z komornego płacił za wyształcenie:
a) doktora
b) szwaczki
c) kucharza
d) ogrodnika
Rozwiązanie

Wiktor Judym pracował:
a) w majątku w Cisach
b) w stalowni
c) w hucie żelaza
d) w fabryce cygar
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) "Dzieje grzechu"
b) "Ludzie bezdomni"
c) "Przedwiośnie"
d) "Popioły"
Rozwiązanie

Judym pracował w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach:
a) mniej niż rok
b) pół roku
c) ponad rok
d) równo rok
Rozwiązanie

Powieść "Ludzie bezdomni" została wydana w roku:
a) 1900
b) 1899
c) 1903
d) 1918
Rozwiązanie

Cisy tak naprawdę były bardzo wierną kopią:
a) istniejącej wsi Cisowiec
b) Nałęczowa
c) Nieborowa
d) Kalisza
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Zachwyt nad posągiem Wenus z Milo to realizacja poglądu o:
a) kontemplacji sztuki jako jedynej wartości stałej
b) doskonałości dawnych artystów
c) nietrwałości sztuki
d) przemijalności ludzkiego życia
Rozwiązanie

Do miasteczka Cisy Judym po raz pierwszy:
a) dojechał dorożką
b) dojechał konno
c) dojechał furmanką
d) doszedł na piechotę
Rozwiązanie

Czas akcji powieści to:
a) lata osiemdziesiąte XIX wieku
b) połowa XIX wieku
c) początek XX wieku
d) lata dziewięćdziesiąte XIX wieku
Rozwiązanie

Żeromski ostateczny kształt "Ludziom bezdomnym" nadawał w:
a) Warszawie
b) Zakopanem
c) Paryżu
d) Nałęczowie
Rozwiązanie

Tytuł referatu Judyma wygłoszony u warszawskiego doktora to:
a) "Higiena a poziom zycia biedoty"
b) "Higiena w Warszawie i Paryżu"
c) "O higienie"
d) "Kilka słów w sprawie higieny"
Rozwiązanie

Les nosił wcześniej nazwisko:
a) Leszczykowski
b) Leszcz
c) Leszczyński
d) Leśniewski
Rozwiązanie

Żona Wiktora Judyma to:
a) Teosia
b) Pelagia
c) Tosia
d) Tekla
Rozwiązanie

Doktor Węglichowski zajmował wraz z małżonką willę należącą do:
a) M. Lesa
b) Tomasza Judyma
c) pani Niewadzkiej
d) Krzywosąda Chobrzańskiego
Rozwiązanie

O noclegowej sytuacji w Paryżu Judym opowiada:
a) w kopalni "Sykstus"
b) w rozmowie z Joasią w Cisach
c) w rozmowie z Krzywosądem w Cisach
d) w odczycie wygłoszonym u dr. Czernisza
Rozwiązanie

Tytuł "Ludzie bezdomni":
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) sygnalizuje tematykę utworu
c) jest wielofunkcyjny
d) jest wieloznaczny
Rozwiązanie

Po śmierci matki Judyma wzięła na wychowanie:
a) siostra matki
b) siostra ojca
c) babka
d) starsza siostra
Rozwiązanie

Korzecki jest:
a) kierownikiem fabryki
b) kierownikiem kopalni
c) inżynierem w fabryce
d) inżynierem w kopalni
Rozwiązanie

Słowa "Medycyna to interes jak każdy inny" powiedział:
a) Judym
b) doktor Węglichowski
c) doktor Chmielnicki
d) doktor Czernisz
Rozwiązanie

Żeromszczyzną nazywamy:
a) całą twórczość Żeromskiego
b) dworek Żeromskiego w Kieleckiem
c) sposób kreacji bohatera w powieściach Żeromskiego
d) styl i tematykę charakterystyczną dla twórczości Żeromskiego
Rozwiązanie

Przyczyną febry w Cisach były:
a) zanieczyszczone sadzawki
b) ulewne deszcze
c) śmieci wyrzucane z uzdrowiska
d) zarazki przyniesione przez włóczęgę
Rozwiązanie

Niegrzeczny chłopczyk, który zaczepiał Judyma w pociągu miał na imię:
a) Kajtek
b) Michał
c) Zyzio
d) Dyzio
Rozwiązanie

Kogo charakteryzują słowa: "Pochodził z bardzo bogatego rodu, a odziedziczony po ojcu majątek przepuścił w ciągu dwóch lat. Bawił się w Monte Carlo, Monako, Paryżu, a teraz grywał w karty z kuracjuszami (...)"?
a) Karbowskiego
b) Krzywosąda
c) Kalinowskiego
d) Korzeckiego
Rozwiązanie

O losach Joasi sprzed akcji właściwej dowiadujemy się z rozdziału:
a) "Wspomnienia"
b) "Dziennik"
c) "Pamiętnik"
d) "Zwierzenia"
Rozwiązanie

Po powrocie z Paryża Judym pierwszy raz spotkał panny Orszańskie:
a) w Alejach Ujazdowskich
b) na Krakowskim Przedmieściu
c) w Parku Saskim
d) w Wilanowie
Rozwiązanie

Podborska otrzymywała listy od brata Wacława z:
a) Syberii
b) Sosnowca
c) Moskwy
d) więzienia pod Warszawą
Rozwiązanie

Wiktor wyjechał na emigrację:
a) do Szwajcarii
b) do Anglii
c) do Niemiec
d) do Austrii
Rozwiązanie

Proletariacka nędza i bogactwo klasy posiadającej są w powieści przedstawione za pomocą:
a) porównania
b) symbolu
c) metafory
d) kontrastu
Rozwiązanie

Joasia Podborska przyszła na świat:
a) w wiejskiej chałupie
b) w warszawskim mieszkaniu
c) w rodzinie arystokratycznej
d) w szlacheckim dworku
Rozwiązanie

Dr. Czernisza i jemu podobnych Judym nazwał:
a) nędznymi lekarzami
b) wygodnymi lekarzami
c) lekarzami ludzi bogatych
d) lekarzami arystokracji
Rozwiązanie

Nowy typ narracji w partiach, gdy Żeromski użyczył głosu głównemu bohaterowi to:
a) narracja personalna
b) narracja portretowa
c) narracja interpersonalna
d) narracja intrapersonalna
Rozwiązanie

Korzeckiego Judym poznał:
a) w Paryżu
b) w Warszawie
c) w Cisach
d) w Sosnowcu
Rozwiązanie

Judym dostaje wymówienie z pracy w Cisach bo:
a) narzeka na zarobki
b) nie zgadza się na działania administratorów
c) nie sprawdza się w roli lekarza
d) nie przykłada się do swojej pracy
Rozwiązanie

Węglichowski był:
a) dyrektorem kopalni "Sykstus"
b) dyrektorem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
c) prezesem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
d) administratorem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
Rozwiązanie

Nina Orszeńska wyjechała z kraju:
a) z powodów zdrowotnych
b) z powodów politycznych
c) po porzuceniu jej przez narzeczonego
d) w imię miłości do Karbowskiego
Rozwiązanie

We fragmentach pamiętnika Joanny Podborskiej występuje narracja:
a) pierwszoosobowa
b) pośrednia
c) trzeciosobowa
d) bezosobowa
Rozwiązanie

Wydanie której powieści pozbawiło Żeromskiego szans na otrzymanie literackiej Nagrody Nobla?
a) "Dzieje grzechu"
b) "Wiatr od morza"
c) "Przedwiośnie"
d) "Ludzie bezdomni"
Rozwiązanie

Impresjonizm w "Ludziach bezdomnych" widoczny jest głównie:
a) w pokazaniu dramaturgii akcji
b) w zakończeniu powieści
c) w opisach architektonicznych
d) w opisach przyrody i psychiki bohaterów
Rozwiązanie

Ciotka wychowująca Judyma w młodości była:
a) szwaczką
b) kobietą lekkich obyczajów
c) sprzątaczką
d) praczką
Rozwiązanie

Dajmonion to:
a) wewnętrzny głos sumienia
b) wewnętrzny głos kuszący do złego
c) głos wewnetrznego anioła
d) głos wewnętrzny pochodzenia boskiego
Rozwiązanie

Czemu Wiktor zmienił pracę?
a) ze względów finansowych
b) pobił przełożonego
c) dostał lepszą propozycję
d) posprzeczał się z majstrem
Rozwiązanie

Ciotka, z którą mieszka Wiktor ma na imię:
a) Genowefa
b) Maria
c) Joanna
d) Pelagia
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) dziedzic
b) pracownik biurowy
c) lokaj
d) korepetytor
Rozwiązanie

Według nietzscheanizmu człowiek:
a) stworzony jest do miłości
b) jest słabą, pesymistyczną jednostką
c) stworzony jest do tego by cierpieć
d) nie jest słabą, pesymistyczną jednostką
Rozwiązanie

Obraz „Rybak” autorstwa Puvis de Chavannes’a w powieści symbolizuje:
a) piękno ludzkiego ciała
b) społeczną krzywdę i niesprawiedliwość
c) ciężką pracę fabrykantów
d) siłę witalną człowieka
Rozwiązanie

Kwiat tuberozy to metafora:
a) niezbędnego piękna
b) największego piękna
c) bezużytecznego piękna
d) fałszywego piękna
Rozwiązanie

Judyma w kopalni najbardziej oburzył fakt:
a) bicia konia przez poganiacza
b) złego wykorzystania sił ludzkich
c) złych warunków
d) tempienia szczurów
Rozwiązanie

Z powodów politycznych na emigracji są:
a) Wacław Podborski, Natalia Orszeńska, Węglichowski
b) Leszczykowski, Wacław Podborski, Wiktor Judym
c) Tomasz Judym, Wiktor Judym, Joanna Podborska
d) Leszczykowski, Natalia Orszeńska, Joanna Podborska
Rozwiązanie

Miasto w Szwajcarii do którego zmierza Teosia z dziećmi to:
a) Wintertur
b) Fribourg
c) Zurych
d) Amstettem
Rozwiązanie

Leszczykowski mieszkał w:
a) Moskwie
b) Paryżu
c) Warszawie
d) Konstantynopolu
Rozwiązanie

Joasia ma w powieści:
a) około trzydziestu lat
b) około dwudziestu sześciu lat
c) około dwudziestu lat
d) osiemnaście lat
Rozwiązanie

Tomasz był synem:
a) szewca
b) inżyniera
c) doktora
d) robotnika
Rozwiązanie

Dzieci Wiktora Judyma to:
a) Tomek i Karolina
b) Olek i Ola
c) Maciek i Wiola
d) Franek i Karola
Rozwiązanie

Krzywosąd Chobrzański to:
a) prezes majątku Cisy
b) administrator majątku Cisy
c) właściciel majątku Cisy
d) dyrektor majątku Cisy
Rozwiązanie

Psychizacja pejzażu – ważny wyróżnik młodopolskiej prozy -to:
a) wyrażenie stanu emocjonalnego bohatera poprzez zilustrowanie jego uczuć przyrodą
b) nadanie bohaterowi cech przyrodniczych
c) uosobienie przyrody
d) nacisk na szegółowe opisy zmieniającej się przyrody
Rozwiązanie

Joanna Podborska odwiedziła Judyma w Sosnowcu w drodze:
a) do Pragi
b) do Paryża
c) do Drezna
d) do Warszawy
Rozwiązanie

Występująca w powieści Helena to:
a) córka dyrektora kopalni
b) gospodyni Judyma
c) pierwsza miłość Judyma
d) córka dyrektora uzdrowiska
Rozwiązanie

Kalinowicz to:
a) dyrektor kopalni
b) dyrektor zakładu w Cisach
c) inżynier w kopalni
d) jeden z lekarzy warszawskich
Rozwiązanie

Natalka Orszańska, bez zgody babki opuściła dom, by:
a) wyjechać do większego miasta
b) odzyskać swą część majątku
c) kupić nową suknię
d) wziąć ślub z Karbowskim
Rozwiązanie

Fabryka cygar opisana w powieści to:
a) wymyślone przez autora miejsce
b) istniejący zakład przy ulicy Krochmalnej
c) istniejący zakład w Dąbrowie Górniczej
d) fabryka cygar, którą autor zwiedził w Paryżu
Rozwiązanie

Joasia urodziła się w rodzinie:
a) chłopskiej
b) szlacheckiej
c) robotniczej
d) arystokratycznej
Rozwiązanie

Akcja powieści cofa się o trzy lata:
a) we fragmentach dziennika Judyma
b) w listach M. Lesa
c) we wspomnieniach Judyma z Paryża
d) we fragmentach pamiętnika Joasi
Rozwiązanie

Powieść "Ludzie bezdomni" została opublikowana z datą:
a) 1898
b) 1903
c) 1899
d) 1900
Rozwiązanie

Na początku powieści Judym w Paryżu:
a) pracował jako lekarz
b) odbywał praktykę chirurgiczną
c) studiował
d) leczył biedotę w slumsach
Rozwiązanie

Poglądów Marksa możemy dopatrzeć się w opisie:
a) dzieciństwa Judyma i Joasi
b) konfliktu między klasą pracującą a właścicielami środków produkcji
c) wyboru Judyma
d) stanu emocjonalnego bohatera
Rozwiązanie

Synkretyzm stylistyczny polega na:
a) naśladowaniu stylu innych twórców
b) zastosowaniu wielu różnych konwencji pisarskich
c) zastosowanie licznych chwytów synkretycznych
d) zastosowaniu jednej techniki pisarskiej
Rozwiązanie

Tagi:
• Żeromski biografia • Życiorys Żeromskiego • Judym charakterystyka • Charakterystyka Judyma • Ludzie bezdomni Stefana Żeromskiego • Stefan Żeromski - Ludzie bezdomni • Ludzie bezdomni plan wydarzeń • Charakterystyka Joanny Podborskiej • Ludzie bezdomni charakterystyka bohaterów • Warstwy społeczne w ludziach bezdomnych • Ludzie bezdomni Stefan Żeromski • Streszczenie Ludzi bezdomnych • Tomasz Judym • Doktor Judym • Ludzie bezdomni jako powieść modernistyczna • Symbole w Ludziach bezdomnych • Ludzie bezdomni - interpretacja tytułu • Znaczenie tytułu - Ludzie bezdomni • Różne wymiary bezdomności w Ludziach bezdomnych • Tomasz Judym jako romantyk realizmu, chybiony pozytywista i Hamlet dzisiejszy