strona główna lektury http://ostatnidzwonek.pl/lb/ ----------------
 Ludzie bezdomni
      Ludzie bezdomni | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Po śmierci matki Judyma wzięła na wychowanie:
a) starsza siostra
b) babka
c) siostra matki
d) siostra ojca
Rozwiązanie

Oleś Daszkowski to:
a) znajomy Krzywosąda
b) znajomy M. Lesa
c) znajomy Korzeckiego
d) znajomy Judma z Paryża
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Z powodów politycznych na emigracji są:
a) Leszczykowski, Natalia Orszeńska, Joanna Podborska
b) Leszczykowski, Wacław Podborski, Wiktor Judym
c) Tomasz Judym, Wiktor Judym, Joanna Podborska
d) Wacław Podborski, Natalia Orszeńska, Węglichowski
Rozwiązanie

Zwrot "Glikauf" oznacza:
a) Z Bogiem
b) Daj Panie Boże
c) Szczęść Boże
d) Na zdrowie
Rozwiązanie

Państwo Czerniszowie prowadzili:
a) szpital
b) sklep z pamiątkami
c) otwarty dom
d) hotel
Rozwiązanie

Psychizacja pejzażu – ważny wyróżnik młodopolskiej prozy -to:
a) uosobienie przyrody
b) wyrażenie stanu emocjonalnego bohatera poprzez zilustrowanie jego uczuć przyrodą
c) nadanie bohaterowi cech przyrodniczych
d) nacisk na szegółowe opisy zmieniającej się przyrody
Rozwiązanie

Tytuł "Ludzie bezdomni":
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) jest wielofunkcyjny
c) jest wieloznaczny
d) sygnalizuje tematykę utworu
Rozwiązanie

Proletariacka nędza i bogactwo klasy posiadającej są w powieści przedstawione za pomocą:
a) symbolu
b) porównania
c) metafory
d) kontrastu
Rozwiązanie

Do miasteczka Cisy Judym po raz pierwszy:
a) dojechał dorożką
b) doszedł na piechotę
c) dojechał konno
d) dojechał furmanką
Rozwiązanie

Zachwyt nad posągiem Wenus z Milo to realizacja poglądu o:
a) doskonałości dawnych artystów
b) nietrwałości sztuki
c) przemijalności ludzkiego życia
d) kontemplacji sztuki jako jedynej wartości stałej
Rozwiązanie


Korzeckiego Judym poznał:
a) w Warszawie
b) w Paryżu
c) w Cisach
d) w Sosnowcu
Rozwiązanie

Według nietzscheanizmu człowiek:
a) stworzony jest do miłości
b) stworzony jest do tego by cierpieć
c) jest słabą, pesymistyczną jednostką
d) nie jest słabą, pesymistyczną jednostką
Rozwiązanie

Na początku powieści Judym w Paryżu:
a) leczył biedotę w slumsach
b) pracował jako lekarz
c) odbywał praktykę chirurgiczną
d) studiował
Rozwiązanie

Cisy tak naprawdę były bardzo wierną kopią:
a) Nałęczowa
b) istniejącej wsi Cisowiec
c) Kalisza
d) Nieborowa
Rozwiązanie

Tytuł referatu Judyma wygłoszony u warszawskiego doktora to:
a) "O higienie"
b) "Kilka słów w sprawie higieny"
c) "Higiena w Warszawie i Paryżu"
d) "Higiena a poziom zycia biedoty"
Rozwiązanie

Żeromszczyzną nazywamy:
a) dworek Żeromskiego w Kieleckiem
b) sposób kreacji bohatera w powieściach Żeromskiego
c) styl i tematykę charakterystyczną dla twórczości Żeromskiego
d) całą twórczość Żeromskiego
Rozwiązanie

Poglądów Marksa możemy dopatrzeć się w opisie:
a) dzieciństwa Judyma i Joasi
b) stanu emocjonalnego bohatera
c) konfliktu między klasą pracującą a właścicielami środków produkcji
d) wyboru Judyma
Rozwiązanie

Powieść "Ludzie bezdomni" została wydana w roku:
a) 1918
b) 1899
c) 1903
d) 1900
Rozwiązanie

Joasia ma w powieści:
a) około dwudziestu lat
b) około trzydziestu lat
c) około dwudziestu sześciu lat
d) osiemnaście lat
Rozwiązanie

Ciotka wychowująca Judyma w młodości była:
a) praczką
b) kobietą lekkich obyczajów
c) szwaczką
d) sprzątaczką
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Ciotka, z którą mieszka Wiktor ma na imię:
a) Joanna
b) Pelagia
c) Maria
d) Genowefa
Rozwiązanie

Krzywosąd był:
a) dyrektorem majątku w Cisach
b) administratorem majątku w Cisach
c) dyrektorem kopalni
d) inżynierem w kopalni
Rozwiązanie

Czas akcji powieści to:
a) początek XX wieku
b) lata osiemdziesiąte XIX wieku
c) lata dziewięćdziesiąte XIX wieku
d) połowa XIX wieku
Rozwiązanie

Przyczyną febry w Cisach były:
a) zarazki przyniesione przez włóczęgę
b) śmieci wyrzucane z uzdrowiska
c) ulewne deszcze
d) zanieczyszczone sadzawki
Rozwiązanie

Korzecki jest:
a) kierownikiem fabryki
b) inżynierem w kopalni
c) kierownikiem kopalni
d) inżynierem w fabryce
Rozwiązanie

Powieść "Ludzie bezdomni" została opublikowana z datą:
a) 1900
b) 1903
c) 1899
d) 1898
Rozwiązanie

O noclegowej sytuacji w Paryżu Judym opowiada:
a) w odczycie wygłoszonym u dr. Czernisza
b) w rozmowie z Krzywosądem w Cisach
c) w kopalni "Sykstus"
d) w rozmowie z Joasią w Cisach
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) korepetytor
b) dziedzic
c) pracownik biurowy
d) lokaj
Rozwiązanie

Kogo charakteryzują słowa: "Pochodził z bardzo bogatego rodu, a odziedziczony po ojcu majątek przepuścił w ciągu dwóch lat. Bawił się w Monte Carlo, Monako, Paryżu, a teraz grywał w karty z kuracjuszami (...)"?
a) Karbowskiego
b) Korzeckiego
c) Kalinowskiego
d) Krzywosąda
Rozwiązanie

Żona Wiktora Judyma to:
a) Tosia
b) Pelagia
c) Tekla
d) Teosia
Rozwiązanie

Po powrocie z Paryża Judym pierwszy raz spotkał panny Orszańskie:
a) w Alejach Ujazdowskich
b) na Krakowskim Przedmieściu
c) w Parku Saskim
d) w Wilanowie
Rozwiązanie

Żeromski zadebiutował w charakterze nowelisty na łamach:
a) "Kuriera Warszawskiego"
b) „Tygodnika Powszechnego”
c) „Głosu”
d) "Gazety Praskiej"
Rozwiązanie

Miasto w Szwajcarii do którego zmierza Teosia z dziećmi to:
a) Amstettem
b) Wintertur
c) Fribourg
d) Zurych
Rozwiązanie

Dzieci Wiktora Judyma to:
a) Olek i Ola
b) Tomek i Karolina
c) Maciek i Wiola
d) Franek i Karola
Rozwiązanie

Impresjonizm w "Ludziach bezdomnych" widoczny jest głównie:
a) w opisach przyrody i psychiki bohaterów
b) w opisach architektonicznych
c) w pokazaniu dramaturgii akcji
d) w zakończeniu powieści
Rozwiązanie

Doktor Węglichowski zajmował wraz z małżonką willę należącą do:
a) Tomasza Judyma
b) M. Lesa
c) pani Niewadzkiej
d) Krzywosąda Chobrzańskiego
Rozwiązanie

Węglichowski za pieniądze z komornego płacił za wyształcenie:
a) szwaczki
b) kucharza
c) ogrodnika
d) doktora
Rozwiązanie

Wiktor Judym pracował:
a) w hucie żelaza
b) w fabryce cygar
c) w majątku w Cisach
d) w stalowni
Rozwiązanie

Krzywosąd Chobrzański to:
a) właściciel majątku Cisy
b) dyrektor majątku Cisy
c) prezes majątku Cisy
d) administrator majątku Cisy
Rozwiązanie

Natalka Orszańska, bez zgody babki opuściła dom, by:
a) kupić nową suknię
b) wziąć ślub z Karbowskim
c) wyjechać do większego miasta
d) odzyskać swą część majątku
Rozwiązanie

Judym wychował się:
a) na ulicy Krochmalnej
b) na ulicy Mokrej
c) na ulicy Warszawskiej
d) na ulicy Ciepłej
Rozwiązanie

Obraz „Rybak” autorstwa Puvis de Chavannes’a w powieści symbolizuje:
a) siłę witalną człowieka
b) ciężką pracę fabrykantów
c) społeczną krzywdę i niesprawiedliwość
d) piękno ludzkiego ciała
Rozwiązanie

Leszczykowski mieszkał w:
a) Konstantynopolu
b) Paryżu
c) Warszawie
d) Moskwie
Rozwiązanie

Podborska otrzymywała listy od brata Wacława z:
a) Syberii
b) Sosnowca
c) więzienia pod Warszawą
d) Moskwy
Rozwiązanie

Joanna Podborska odwiedziła Judyma w Sosnowcu w drodze:
a) do Warszawy
b) do Drezna
c) do Paryża
d) do Pragi
Rozwiązanie

Chateau-Rouge to:
a) hotelu, w którym w Paryżu mieszkał Judym
b) nazwa paryskiego więzienia
c) nazwa paryskiego szpitala
d) hotel dla paryskiej
Rozwiązanie

Dajmonion to:
a) wewnętrzny głos sumienia
b) głos wewnetrznego anioła
c) wewnętrzny głos kuszący do złego
d) głos wewnętrzny pochodzenia boskiego
Rozwiązanie

Fabryka cygar opisana w powieści to:
a) fabryka cygar, którą autor zwiedził w Paryżu
b) istniejący zakład w Dąbrowie Górniczej
c) istniejący zakład przy ulicy Krochmalnej
d) wymyślone przez autora miejsce
Rozwiązanie

Słowa "Medycyna to interes jak każdy inny" powiedział:
a) doktor Chmielnicki
b) doktor Węglichowski
c) doktor Czernisz
d) Judym
Rozwiązanie

Warszawska gospodyni Judyma i portierka do otwierania drzwi pacjentom to:
a) Wiktorowa
b) Walentowa
c) Michałowa
d) Walentyna
Rozwiązanie

Kalinowicz to:
a) dyrektor zakładu w Cisach
b) jeden z lekarzy warszawskich
c) dyrektor kopalni
d) inżynier w kopalni
Rozwiązanie

Judyma w kopalni najbardziej oburzył fakt:
a) złego wykorzystania sił ludzkich
b) bicia konia przez poganiacza
c) tempienia szczurów
d) złych warunków
Rozwiązanie

Zakłady kąpielowe w Cisach mieściły się w gmachu zwanym:
a) "Wincentym"
b) "Wacławem"
c) "Jacentym"
d) "Kąpieliskiem"
Rozwiązanie

Występująca w powieści Helena to:
a) córka dyrektora kopalni
b) gospodyni Judyma
c) pierwsza miłość Judyma
d) córka dyrektora uzdrowiska
Rozwiązanie

Judym dostaje wymówienie z pracy w Cisach bo:
a) nie przykłada się do swojej pracy
b) nie zgadza się na działania administratorów
c) nie sprawdza się w roli lekarza
d) narzeka na zarobki
Rozwiązanie

Fundusz finansowy utworzony przez M. Lesa na potrzeby kształcenia lub pomocy w ważnych kwestiach to:
a) nieme kasy
b) wielkie kasy
c) ciche kasy
d) małe kasy
Rozwiązanie

Judym pracował w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach:
a) równo rok
b) mniej niż rok
c) pół roku
d) ponad rok
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) "Przedwiośnie"
b) "Popioły"
c) "Ludzie bezdomni"
d) "Dzieje grzechu"
Rozwiązanie

Brat Joasi ma na imię:
a) Wacław
b) Jan
c) Wiktor
d) Andrzej
Rozwiązanie

Wiktor wyjechał na emigrację:
a) do Szwajcarii
b) do Austrii
c) do Anglii
d) do Niemiec
Rozwiązanie

Towarzysz Wiktora odebrał jego żonę i dzieci na dworcu w:
a) Wiedniu
b) Zurychu
c) Paryżu
d) Pradze
Rozwiązanie

Synkretyzm stylistyczny polega na:
a) zastosowanie licznych chwytów synkretycznych
b) naśladowaniu stylu innych twórców
c) zastosowaniu wielu różnych konwencji pisarskich
d) zastosowaniu jednej techniki pisarskiej
Rozwiązanie

Żeromski ostateczny kształt "Ludziom bezdomnym" nadawał w:
a) Paryżu
b) Nałęczowie
c) Zakopanem
d) Warszawie
Rozwiązanie

Naturalizm to kierunek artystyczny, który zapoczątkował:
a) Stefan Żeromski
b) Emil Zola
c) Fiodor Dostojewski
d) Honor de Balzac
Rozwiązanie

Dr. Czernisza i jemu podobnych Judym nazwał:
a) lekarzami arystokracji
b) wygodnymi lekarzami
c) nędznymi lekarzami
d) lekarzami ludzi bogatych
Rozwiązanie

Kwiat tuberozy to metafora:
a) niezbędnego piękna
b) największego piękna
c) fałszywego piękna
d) bezużytecznego piękna
Rozwiązanie

Nina Orszeńska wyjechała z kraju:
a) po porzuceniu jej przez narzeczonego
b) w imię miłości do Karbowskiego
c) z powodów zdrowotnych
d) z powodów politycznych
Rozwiązanie

Pierwszą żoną Żeromskiego była:
a) Eliza Orzeszkowa
b) Anna Zawadzka
c) Oktawia z Radziwiłłów Rodkiewiczowa
d) Maria Bocheńska
Rozwiązanie

Węglichowski był:
a) dyrektorem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
b) dyrektorem kopalni "Sykstus"
c) administratorem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
d) prezesem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
Rozwiązanie

Wydanie której powieści pozbawiło Żeromskiego szans na otrzymanie literackiej Nagrody Nobla?
a) "Przedwiośnie"
b) "Dzieje grzechu"
c) "Ludzie bezdomni"
d) "Wiatr od morza"
Rozwiązanie

Akcja powieści cofa się o trzy lata:
a) we wspomnieniach Judyma z Paryża
b) we fragmentach dziennika Judyma
c) we fragmentach pamiętnika Joasi
d) w listach M. Lesa
Rozwiązanie

Czemu Wiktor zmienił pracę?
a) ze względów finansowych
b) posprzeczał się z majstrem
c) pobił przełożonego
d) dostał lepszą propozycję
Rozwiązanie

We fragmentach pamiętnika Joanny Podborskiej występuje narracja:
a) trzeciosobowa
b) pośrednia
c) bezosobowa
d) pierwszoosobowa
Rozwiązanie

Joasia urodziła się w rodzinie:
a) chłopskiej
b) arystokratycznej
c) robotniczej
d) szlacheckiej
Rozwiązanie

O losach Joasi sprzed akcji właściwej dowiadujemy się z rozdziału:
a) "Zwierzenia"
b) "Wspomnienia"
c) "Pamiętnik"
d) "Dziennik"
Rozwiązanie

Les nosił wcześniej nazwisko:
a) Leśniewski
b) Leszczyński
c) Leszczykowski
d) Leszcz
Rozwiązanie

Nowy typ narracji w partiach, gdy Żeromski użyczył głosu głównemu bohaterowi to:
a) narracja interpersonalna
b) narracja intrapersonalna
c) narracja portretowa
d) narracja personalna
Rozwiązanie

Tomasz był synem:
a) szewca
b) doktora
c) inżyniera
d) robotnika
Rozwiązanie

Niegrzeczny chłopczyk, który zaczepiał Judyma w pociągu miał na imię:
a) Kajtek
b) Michał
c) Zyzio
d) Dyzio
Rozwiązanie

Joasia Podborska przyszła na świat:
a) w wiejskiej chałupie
b) w rodzinie arystokratycznej
c) w warszawskim mieszkaniu
d) w szlacheckim dworku
Rozwiązanie

Tagi:
• Żeromski biografia • Życiorys Żeromskiego • Judym charakterystyka • Charakterystyka Judyma • Ludzie bezdomni Stefana Żeromskiego • Stefan Żeromski - Ludzie bezdomni • Ludzie bezdomni plan wydarzeń • Charakterystyka Joanny Podborskiej • Ludzie bezdomni charakterystyka bohaterów • Warstwy społeczne w ludziach bezdomnych • Ludzie bezdomni Stefan Żeromski • Streszczenie Ludzi bezdomnych • Tomasz Judym • Doktor Judym • Ludzie bezdomni jako powieść modernistyczna • Symbole w Ludziach bezdomnych • Ludzie bezdomni - interpretacja tytułu • Znaczenie tytułu - Ludzie bezdomni • Różne wymiary bezdomności w Ludziach bezdomnych • Tomasz Judym jako romantyk realizmu, chybiony pozytywista i Hamlet dzisiejszy
Partner serwisu: