Ludzie bezdomni
      Ludzie bezdomni | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Krzywosąd był:
a) dyrektorem kopalni
b) dyrektorem majątku w Cisach
c) administratorem majątku w Cisach
d) inżynierem w kopalni
Rozwiązanie

Z powodów politycznych na emigracji są:
a) Wacław Podborski, Natalia Orszeńska, Węglichowski
b) Tomasz Judym, Wiktor Judym, Joanna Podborska
c) Leszczykowski, Natalia Orszeńska, Joanna Podborska
d) Leszczykowski, Wacław Podborski, Wiktor Judym
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Towarzysz Wiktora odebrał jego żonę i dzieci na dworcu w:
a) Paryżu
b) Zurychu
c) Pradze
d) Wiedniu
Rozwiązanie

Cisy tak naprawdę były bardzo wierną kopią:
a) istniejącej wsi Cisowiec
b) Kalisza
c) Nieborowa
d) Nałęczowa
Rozwiązanie

Fundusz finansowy utworzony przez M. Lesa na potrzeby kształcenia lub pomocy w ważnych kwestiach to:
a) nieme kasy
b) małe kasy
c) wielkie kasy
d) ciche kasy
Rozwiązanie

Warszawska gospodyni Judyma i portierka do otwierania drzwi pacjentom to:
a) Walentyna
b) Michałowa
c) Walentowa
d) Wiktorowa
Rozwiązanie

Proletariacka nędza i bogactwo klasy posiadającej są w powieści przedstawione za pomocą:
a) porównania
b) metafory
c) kontrastu
d) symbolu
Rozwiązanie

Węglichowski był:
a) prezesem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
b) dyrektorem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
c) administratorem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
d) dyrektorem kopalni "Sykstus"
Rozwiązanie

Niegrzeczny chłopczyk, który zaczepiał Judyma w pociągu miał na imię:
a) Kajtek
b) Zyzio
c) Dyzio
d) Michał
Rozwiązanie

Impresjonizm w "Ludziach bezdomnych" widoczny jest głównie:
a) w opisach przyrody i psychiki bohaterów
b) w zakończeniu powieści
c) w pokazaniu dramaturgii akcji
d) w opisach architektonicznych
Rozwiązanie


Podborska otrzymywała listy od brata Wacława z:
a) Moskwy
b) Syberii
c) więzienia pod Warszawą
d) Sosnowca
Rozwiązanie

Judyma w kopalni najbardziej oburzył fakt:
a) złych warunków
b) złego wykorzystania sił ludzkich
c) tempienia szczurów
d) bicia konia przez poganiacza
Rozwiązanie

Joasia Podborska przyszła na świat:
a) w wiejskiej chałupie
b) w rodzinie arystokratycznej
c) w warszawskim mieszkaniu
d) w szlacheckim dworku
Rozwiązanie

Doktor Węglichowski zajmował wraz z małżonką willę należącą do:
a) pani Niewadzkiej
b) Krzywosąda Chobrzańskiego
c) Tomasza Judyma
d) M. Lesa
Rozwiązanie

Po śmierci matki Judyma wzięła na wychowanie:
a) babka
b) starsza siostra
c) siostra ojca
d) siostra matki
Rozwiązanie

Powieść "Ludzie bezdomni" została opublikowana z datą:
a) 1903
b) 1900
c) 1898
d) 1899
Rozwiązanie

Czemu Wiktor zmienił pracę?
a) dostał lepszą propozycję
b) posprzeczał się z majstrem
c) pobił przełożonego
d) ze względów finansowych
Rozwiązanie

Ciotka, z którą mieszka Wiktor ma na imię:
a) Pelagia
b) Joanna
c) Genowefa
d) Maria
Rozwiązanie

Synkretyzm stylistyczny polega na:
a) zastosowanie licznych chwytów synkretycznych
b) naśladowaniu stylu innych twórców
c) zastosowaniu jednej techniki pisarskiej
d) zastosowaniu wielu różnych konwencji pisarskich
Rozwiązanie

Na początku powieści Judym w Paryżu:
a) leczył biedotę w slumsach
b) odbywał praktykę chirurgiczną
c) studiował
d) pracował jako lekarz
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Tytuł referatu Judyma wygłoszony u warszawskiego doktora to:
a) "Kilka słów w sprawie higieny"
b) "Higiena w Warszawie i Paryżu"
c) "O higienie"
d) "Higiena a poziom zycia biedoty"
Rozwiązanie

Les nosił wcześniej nazwisko:
a) Leśniewski
b) Leszczykowski
c) Leszcz
d) Leszczyński
Rozwiązanie

Judym wychował się:
a) na ulicy Warszawskiej
b) na ulicy Mokrej
c) na ulicy Krochmalnej
d) na ulicy Ciepłej
Rozwiązanie

Ciotka wychowująca Judyma w młodości była:
a) praczką
b) szwaczką
c) kobietą lekkich obyczajów
d) sprzątaczką
Rozwiązanie

O noclegowej sytuacji w Paryżu Judym opowiada:
a) w rozmowie z Krzywosądem w Cisach
b) w odczycie wygłoszonym u dr. Czernisza
c) w kopalni "Sykstus"
d) w rozmowie z Joasią w Cisach
Rozwiązanie

Leszczykowski mieszkał w:
a) Paryżu
b) Warszawie
c) Moskwie
d) Konstantynopolu
Rozwiązanie

Joasia ma w powieści:
a) około trzydziestu lat
b) około dwudziestu sześciu lat
c) około dwudziestu lat
d) osiemnaście lat
Rozwiązanie

Zwrot "Glikauf" oznacza:
a) Daj Panie Boże
b) Na zdrowie
c) Z Bogiem
d) Szczęść Boże
Rozwiązanie

Tytuł "Ludzie bezdomni":
a) jest wielofunkcyjny
b) jest wieloznaczny
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) sygnalizuje tematykę utworu
Rozwiązanie

Korzeckiego Judym poznał:
a) w Warszawie
b) w Sosnowcu
c) w Cisach
d) w Paryżu
Rozwiązanie

We fragmentach pamiętnika Joanny Podborskiej występuje narracja:
a) bezosobowa
b) trzeciosobowa
c) pośrednia
d) pierwszoosobowa
Rozwiązanie

Natalka Orszańska, bez zgody babki opuściła dom, by:
a) kupić nową suknię
b) odzyskać swą część majątku
c) wyjechać do większego miasta
d) wziąć ślub z Karbowskim
Rozwiązanie

Korzecki jest:
a) inżynierem w kopalni
b) kierownikiem kopalni
c) kierownikiem fabryki
d) inżynierem w fabryce
Rozwiązanie

Państwo Czerniszowie prowadzili:
a) sklep z pamiątkami
b) otwarty dom
c) szpital
d) hotel
Rozwiązanie

Kalinowicz to:
a) inżynier w kopalni
b) dyrektor kopalni
c) dyrektor zakładu w Cisach
d) jeden z lekarzy warszawskich
Rozwiązanie

Słowa "Medycyna to interes jak każdy inny" powiedział:
a) doktor Węglichowski
b) doktor Chmielnicki
c) Judym
d) doktor Czernisz
Rozwiązanie

Wydanie której powieści pozbawiło Żeromskiego szans na otrzymanie literackiej Nagrody Nobla?
a) "Wiatr od morza"
b) "Przedwiośnie"
c) "Ludzie bezdomni"
d) "Dzieje grzechu"
Rozwiązanie

Po powrocie z Paryża Judym pierwszy raz spotkał panny Orszańskie:
a) na Krakowskim Przedmieściu
b) w Parku Saskim
c) w Alejach Ujazdowskich
d) w Wilanowie
Rozwiązanie

Obraz „Rybak” autorstwa Puvis de Chavannes’a w powieści symbolizuje:
a) społeczną krzywdę i niesprawiedliwość
b) siłę witalną człowieka
c) ciężką pracę fabrykantów
d) piękno ludzkiego ciała
Rozwiązanie

Pierwszą żoną Żeromskiego była:
a) Oktawia z Radziwiłłów Rodkiewiczowa
b) Eliza Orzeszkowa
c) Anna Zawadzka
d) Maria Bocheńska
Rozwiązanie

Kogo charakteryzują słowa: "Pochodził z bardzo bogatego rodu, a odziedziczony po ojcu majątek przepuścił w ciągu dwóch lat. Bawił się w Monte Carlo, Monako, Paryżu, a teraz grywał w karty z kuracjuszami (...)"?
a) Krzywosąda
b) Kalinowskiego
c) Korzeckiego
d) Karbowskiego
Rozwiązanie

Węglichowski za pieniądze z komornego płacił za wyształcenie:
a) ogrodnika
b) doktora
c) szwaczki
d) kucharza
Rozwiązanie

Przyczyną febry w Cisach były:
a) ulewne deszcze
b) śmieci wyrzucane z uzdrowiska
c) zanieczyszczone sadzawki
d) zarazki przyniesione przez włóczęgę
Rozwiązanie

Dajmonion to:
a) wewnętrzny głos sumienia
b) głos wewnętrzny pochodzenia boskiego
c) wewnętrzny głos kuszący do złego
d) głos wewnetrznego anioła
Rozwiązanie

Wiktor Judym pracował:
a) w fabryce cygar
b) w majątku w Cisach
c) w stalowni
d) w hucie żelaza
Rozwiązanie

Chateau-Rouge to:
a) hotelu, w którym w Paryżu mieszkał Judym
b) hotel dla paryskiej
c) nazwa paryskiego szpitala
d) nazwa paryskiego więzienia
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) pracownik biurowy
b) korepetytor
c) lokaj
d) dziedzic
Rozwiązanie

Żeromszczyzną nazywamy:
a) całą twórczość Żeromskiego
b) sposób kreacji bohatera w powieściach Żeromskiego
c) dworek Żeromskiego w Kieleckiem
d) styl i tematykę charakterystyczną dla twórczości Żeromskiego
Rozwiązanie

Żeromski ostateczny kształt "Ludziom bezdomnym" nadawał w:
a) Nałęczowie
b) Zakopanem
c) Paryżu
d) Warszawie
Rozwiązanie

Dr. Czernisza i jemu podobnych Judym nazwał:
a) wygodnymi lekarzami
b) lekarzami ludzi bogatych
c) lekarzami arystokracji
d) nędznymi lekarzami
Rozwiązanie

Poglądów Marksa możemy dopatrzeć się w opisie:
a) dzieciństwa Judyma i Joasi
b) wyboru Judyma
c) konfliktu między klasą pracującą a właścicielami środków produkcji
d) stanu emocjonalnego bohatera
Rozwiązanie

Dzieci Wiktora Judyma to:
a) Olek i Ola
b) Maciek i Wiola
c) Franek i Karola
d) Tomek i Karolina
Rozwiązanie

Judym dostaje wymówienie z pracy w Cisach bo:
a) nie przykłada się do swojej pracy
b) narzeka na zarobki
c) nie sprawdza się w roli lekarza
d) nie zgadza się na działania administratorów
Rozwiązanie

Zakłady kąpielowe w Cisach mieściły się w gmachu zwanym:
a) "Wincentym"
b) "Jacentym"
c) "Wacławem"
d) "Kąpieliskiem"
Rozwiązanie

Wiktor wyjechał na emigrację:
a) do Niemiec
b) do Anglii
c) do Szwajcarii
d) do Austrii
Rozwiązanie

Joanna Podborska odwiedziła Judyma w Sosnowcu w drodze:
a) do Drezna
b) do Warszawy
c) do Pragi
d) do Paryża
Rozwiązanie

Tomasz był synem:
a) robotnika
b) inżyniera
c) szewca
d) doktora
Rozwiązanie

Zachwyt nad posągiem Wenus z Milo to realizacja poglądu o:
a) kontemplacji sztuki jako jedynej wartości stałej
b) przemijalności ludzkiego życia
c) doskonałości dawnych artystów
d) nietrwałości sztuki
Rozwiązanie

Czas akcji powieści to:
a) początek XX wieku
b) połowa XIX wieku
c) lata dziewięćdziesiąte XIX wieku
d) lata osiemdziesiąte XIX wieku
Rozwiązanie

Oleś Daszkowski to:
a) znajomy Krzywosąda
b) znajomy M. Lesa
c) znajomy Judma z Paryża
d) znajomy Korzeckiego
Rozwiązanie

Akcja powieści cofa się o trzy lata:
a) w listach M. Lesa
b) we fragmentach dziennika Judyma
c) we wspomnieniach Judyma z Paryża
d) we fragmentach pamiętnika Joasi
Rozwiązanie

Według nietzscheanizmu człowiek:
a) jest słabą, pesymistyczną jednostką
b) stworzony jest do miłości
c) nie jest słabą, pesymistyczną jednostką
d) stworzony jest do tego by cierpieć
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) "Przedwiośnie"
b) "Dzieje grzechu"
c) "Popioły"
d) "Ludzie bezdomni"
Rozwiązanie

Krzywosąd Chobrzański to:
a) administrator majątku Cisy
b) właściciel majątku Cisy
c) dyrektor majątku Cisy
d) prezes majątku Cisy
Rozwiązanie

Miasto w Szwajcarii do którego zmierza Teosia z dziećmi to:
a) Fribourg
b) Amstettem
c) Wintertur
d) Zurych
Rozwiązanie

Kwiat tuberozy to metafora:
a) bezużytecznego piękna
b) fałszywego piękna
c) największego piękna
d) niezbędnego piękna
Rozwiązanie

Joasia urodziła się w rodzinie:
a) szlacheckiej
b) arystokratycznej
c) chłopskiej
d) robotniczej
Rozwiązanie

Występująca w powieści Helena to:
a) pierwsza miłość Judyma
b) córka dyrektora kopalni
c) gospodyni Judyma
d) córka dyrektora uzdrowiska
Rozwiązanie

Fabryka cygar opisana w powieści to:
a) fabryka cygar, którą autor zwiedził w Paryżu
b) wymyślone przez autora miejsce
c) istniejący zakład przy ulicy Krochmalnej
d) istniejący zakład w Dąbrowie Górniczej
Rozwiązanie

Powieść "Ludzie bezdomni" została wydana w roku:
a) 1903
b) 1900
c) 1918
d) 1899
Rozwiązanie

Żeromski zadebiutował w charakterze nowelisty na łamach:
a) "Kuriera Warszawskiego"
b) „Głosu”
c) "Gazety Praskiej"
d) „Tygodnika Powszechnego”
Rozwiązanie

Nowy typ narracji w partiach, gdy Żeromski użyczył głosu głównemu bohaterowi to:
a) narracja interpersonalna
b) narracja personalna
c) narracja portretowa
d) narracja intrapersonalna
Rozwiązanie

Żona Wiktora Judyma to:
a) Tosia
b) Teosia
c) Pelagia
d) Tekla
Rozwiązanie

Nina Orszeńska wyjechała z kraju:
a) w imię miłości do Karbowskiego
b) z powodów zdrowotnych
c) z powodów politycznych
d) po porzuceniu jej przez narzeczonego
Rozwiązanie

Brat Joasi ma na imię:
a) Wacław
b) Jan
c) Andrzej
d) Wiktor
Rozwiązanie

Psychizacja pejzażu – ważny wyróżnik młodopolskiej prozy -to:
a) nacisk na szegółowe opisy zmieniającej się przyrody
b) nadanie bohaterowi cech przyrodniczych
c) wyrażenie stanu emocjonalnego bohatera poprzez zilustrowanie jego uczuć przyrodą
d) uosobienie przyrody
Rozwiązanie

Naturalizm to kierunek artystyczny, który zapoczątkował:
a) Stefan Żeromski
b) Honor de Balzac
c) Emil Zola
d) Fiodor Dostojewski
Rozwiązanie

O losach Joasi sprzed akcji właściwej dowiadujemy się z rozdziału:
a) "Wspomnienia"
b) "Pamiętnik"
c) "Zwierzenia"
d) "Dziennik"
Rozwiązanie

Judym pracował w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach:
a) mniej niż rok
b) pół roku
c) równo rok
d) ponad rok
Rozwiązanie

Do miasteczka Cisy Judym po raz pierwszy:
a) dojechał dorożką
b) dojechał konno
c) doszedł na piechotę
d) dojechał furmanką
Rozwiązanie

Tagi:
• Żeromski biografia • Życiorys Żeromskiego • Judym charakterystyka • Charakterystyka Judyma • Ludzie bezdomni Stefana Żeromskiego • Stefan Żeromski - Ludzie bezdomni • Ludzie bezdomni plan wydarzeń • Charakterystyka Joanny Podborskiej • Ludzie bezdomni charakterystyka bohaterów • Warstwy społeczne w ludziach bezdomnych • Ludzie bezdomni Stefan Żeromski • Streszczenie Ludzi bezdomnych • Tomasz Judym • Doktor Judym • Ludzie bezdomni jako powieść modernistyczna • Symbole w Ludziach bezdomnych • Ludzie bezdomni - interpretacja tytułu • Znaczenie tytułu - Ludzie bezdomni • Różne wymiary bezdomności w Ludziach bezdomnych • Tomasz Judym jako romantyk realizmu, chybiony pozytywista i Hamlet dzisiejszy
Partner serwisu: