Ludzie bezdomni
      Ludzie bezdomni | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Cisy tak naprawdę były bardzo wierną kopią:
a) Kalisza
b) Nieborowa
c) istniejącej wsi Cisowiec
d) Nałęczowa
Rozwiązanie

Judym dostaje wymówienie z pracy w Cisach bo:
a) nie zgadza się na działania administratorów
b) nie przykłada się do swojej pracy
c) nie sprawdza się w roli lekarza
d) narzeka na zarobki
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Miasto w Szwajcarii do którego zmierza Teosia z dziećmi to:
a) Amstettem
b) Wintertur
c) Fribourg
d) Zurych
Rozwiązanie

Żeromski ostateczny kształt "Ludziom bezdomnym" nadawał w:
a) Nałęczowie
b) Paryżu
c) Zakopanem
d) Warszawie
Rozwiązanie

O noclegowej sytuacji w Paryżu Judym opowiada:
a) w odczycie wygłoszonym u dr. Czernisza
b) w rozmowie z Krzywosądem w Cisach
c) w rozmowie z Joasią w Cisach
d) w kopalni "Sykstus"
Rozwiązanie

Obraz „Rybak” autorstwa Puvis de Chavannes’a w powieści symbolizuje:
a) siłę witalną człowieka
b) ciężką pracę fabrykantów
c) piękno ludzkiego ciała
d) społeczną krzywdę i niesprawiedliwość
Rozwiązanie

Chateau-Rouge to:
a) hotelu, w którym w Paryżu mieszkał Judym
b) hotel dla paryskiej
c) nazwa paryskiego szpitala
d) nazwa paryskiego więzienia
Rozwiązanie

Tytuł referatu Judyma wygłoszony u warszawskiego doktora to:
a) "Higiena w Warszawie i Paryżu"
b) "Higiena a poziom zycia biedoty"
c) "Kilka słów w sprawie higieny"
d) "O higienie"
Rozwiązanie

Zakłady kąpielowe w Cisach mieściły się w gmachu zwanym:
a) "Kąpieliskiem"
b) "Wacławem"
c) "Wincentym"
d) "Jacentym"
Rozwiązanie

Fabryka cygar opisana w powieści to:
a) fabryka cygar, którą autor zwiedził w Paryżu
b) istniejący zakład przy ulicy Krochmalnej
c) istniejący zakład w Dąbrowie Górniczej
d) wymyślone przez autora miejsce
Rozwiązanie


Korzecki jest:
a) inżynierem w fabryce
b) inżynierem w kopalni
c) kierownikiem fabryki
d) kierownikiem kopalni
Rozwiązanie

Naturalizm to kierunek artystyczny, który zapoczątkował:
a) Emil Zola
b) Fiodor Dostojewski
c) Honor de Balzac
d) Stefan Żeromski
Rozwiązanie

Żona Wiktora Judyma to:
a) Pelagia
b) Tekla
c) Teosia
d) Tosia
Rozwiązanie

Dajmonion to:
a) głos wewnętrzny pochodzenia boskiego
b) wewnętrzny głos sumienia
c) głos wewnetrznego anioła
d) wewnętrzny głos kuszący do złego
Rozwiązanie

Krzywosąd był:
a) dyrektorem majątku w Cisach
b) dyrektorem kopalni
c) inżynierem w kopalni
d) administratorem majątku w Cisach
Rozwiązanie

Ciotka wychowująca Judyma w młodości była:
a) kobietą lekkich obyczajów
b) sprzątaczką
c) szwaczką
d) praczką
Rozwiązanie

Z powodów politycznych na emigracji są:
a) Wacław Podborski, Natalia Orszeńska, Węglichowski
b) Leszczykowski, Natalia Orszeńska, Joanna Podborska
c) Leszczykowski, Wacław Podborski, Wiktor Judym
d) Tomasz Judym, Wiktor Judym, Joanna Podborska
Rozwiązanie

Węglichowski za pieniądze z komornego płacił za wyształcenie:
a) ogrodnika
b) doktora
c) kucharza
d) szwaczki
Rozwiązanie

Na początku powieści Judym w Paryżu:
a) studiował
b) leczył biedotę w slumsach
c) pracował jako lekarz
d) odbywał praktykę chirurgiczną
Rozwiązanie

Korzeckiego Judym poznał:
a) w Warszawie
b) w Cisach
c) w Paryżu
d) w Sosnowcu
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Powieść "Ludzie bezdomni" została wydana w roku:
a) 1899
b) 1900
c) 1903
d) 1918
Rozwiązanie

Impresjonizm w "Ludziach bezdomnych" widoczny jest głównie:
a) w pokazaniu dramaturgii akcji
b) w opisach architektonicznych
c) w opisach przyrody i psychiki bohaterów
d) w zakończeniu powieści
Rozwiązanie

Synkretyzm stylistyczny polega na:
a) zastosowaniu wielu różnych konwencji pisarskich
b) zastosowanie licznych chwytów synkretycznych
c) zastosowaniu jednej techniki pisarskiej
d) naśladowaniu stylu innych twórców
Rozwiązanie

Towarzysz Wiktora odebrał jego żonę i dzieci na dworcu w:
a) Paryżu
b) Wiedniu
c) Zurychu
d) Pradze
Rozwiązanie

Po powrocie z Paryża Judym pierwszy raz spotkał panny Orszańskie:
a) w Parku Saskim
b) w Wilanowie
c) na Krakowskim Przedmieściu
d) w Alejach Ujazdowskich
Rozwiązanie

O losach Joasi sprzed akcji właściwej dowiadujemy się z rozdziału:
a) "Zwierzenia"
b) "Pamiętnik"
c) "Wspomnienia"
d) "Dziennik"
Rozwiązanie

Niegrzeczny chłopczyk, który zaczepiał Judyma w pociągu miał na imię:
a) Dyzio
b) Kajtek
c) Zyzio
d) Michał
Rozwiązanie

Państwo Czerniszowie prowadzili:
a) otwarty dom
b) sklep z pamiątkami
c) szpital
d) hotel
Rozwiązanie

Powieść "Ludzie bezdomni" została opublikowana z datą:
a) 1898
b) 1900
c) 1899
d) 1903
Rozwiązanie

Warszawska gospodyni Judyma i portierka do otwierania drzwi pacjentom to:
a) Walentyna
b) Walentowa
c) Michałowa
d) Wiktorowa
Rozwiązanie

Psychizacja pejzażu – ważny wyróżnik młodopolskiej prozy -to:
a) nadanie bohaterowi cech przyrodniczych
b) wyrażenie stanu emocjonalnego bohatera poprzez zilustrowanie jego uczuć przyrodą
c) nacisk na szegółowe opisy zmieniającej się przyrody
d) uosobienie przyrody
Rozwiązanie

Fundusz finansowy utworzony przez M. Lesa na potrzeby kształcenia lub pomocy w ważnych kwestiach to:
a) ciche kasy
b) wielkie kasy
c) małe kasy
d) nieme kasy
Rozwiązanie

Wiktor wyjechał na emigrację:
a) do Szwajcarii
b) do Niemiec
c) do Austrii
d) do Anglii
Rozwiązanie

Wydanie której powieści pozbawiło Żeromskiego szans na otrzymanie literackiej Nagrody Nobla?
a) "Wiatr od morza"
b) "Przedwiośnie"
c) "Dzieje grzechu"
d) "Ludzie bezdomni"
Rozwiązanie

Przyczyną febry w Cisach były:
a) zanieczyszczone sadzawki
b) zarazki przyniesione przez włóczęgę
c) ulewne deszcze
d) śmieci wyrzucane z uzdrowiska
Rozwiązanie

Tomasz był synem:
a) doktora
b) szewca
c) inżyniera
d) robotnika
Rozwiązanie

Krzywosąd Chobrzański to:
a) administrator majątku Cisy
b) prezes majątku Cisy
c) właściciel majątku Cisy
d) dyrektor majątku Cisy
Rozwiązanie

Zwrot "Glikauf" oznacza:
a) Na zdrowie
b) Szczęść Boże
c) Daj Panie Boże
d) Z Bogiem
Rozwiązanie

Czemu Wiktor zmienił pracę?
a) ze względów finansowych
b) posprzeczał się z majstrem
c) dostał lepszą propozycję
d) pobił przełożonego
Rozwiązanie

Judym pracował w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach:
a) pół roku
b) ponad rok
c) mniej niż rok
d) równo rok
Rozwiązanie

Judyma w kopalni najbardziej oburzył fakt:
a) bicia konia przez poganiacza
b) tempienia szczurów
c) złego wykorzystania sił ludzkich
d) złych warunków
Rozwiązanie

Proletariacka nędza i bogactwo klasy posiadającej są w powieści przedstawione za pomocą:
a) symbolu
b) porównania
c) kontrastu
d) metafory
Rozwiązanie

Judym wychował się:
a) na ulicy Mokrej
b) na ulicy Ciepłej
c) na ulicy Krochmalnej
d) na ulicy Warszawskiej
Rozwiązanie

Natalka Orszańska, bez zgody babki opuściła dom, by:
a) wyjechać do większego miasta
b) wziąć ślub z Karbowskim
c) odzyskać swą część majątku
d) kupić nową suknię
Rozwiązanie

Kogo charakteryzują słowa: "Pochodził z bardzo bogatego rodu, a odziedziczony po ojcu majątek przepuścił w ciągu dwóch lat. Bawił się w Monte Carlo, Monako, Paryżu, a teraz grywał w karty z kuracjuszami (...)"?
a) Kalinowskiego
b) Karbowskiego
c) Krzywosąda
d) Korzeckiego
Rozwiązanie

Joasia Podborska przyszła na świat:
a) w warszawskim mieszkaniu
b) w szlacheckim dworku
c) w rodzinie arystokratycznej
d) w wiejskiej chałupie
Rozwiązanie

Joasia urodziła się w rodzinie:
a) robotniczej
b) arystokratycznej
c) szlacheckiej
d) chłopskiej
Rozwiązanie

Ciotka, z którą mieszka Wiktor ma na imię:
a) Maria
b) Joanna
c) Genowefa
d) Pelagia
Rozwiązanie

Joanna Podborska odwiedziła Judyma w Sosnowcu w drodze:
a) do Pragi
b) do Warszawy
c) do Paryża
d) do Drezna
Rozwiązanie

Kwiat tuberozy to metafora:
a) bezużytecznego piękna
b) największego piękna
c) fałszywego piękna
d) niezbędnego piękna
Rozwiązanie

Leszczykowski mieszkał w:
a) Warszawie
b) Moskwie
c) Paryżu
d) Konstantynopolu
Rozwiązanie

We fragmentach pamiętnika Joanny Podborskiej występuje narracja:
a) trzeciosobowa
b) pierwszoosobowa
c) bezosobowa
d) pośrednia
Rozwiązanie

Tytuł "Ludzie bezdomni":
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) jest wielofunkcyjny
c) sygnalizuje tematykę utworu
d) jest wieloznaczny
Rozwiązanie

Podborska otrzymywała listy od brata Wacława z:
a) Moskwy
b) Sosnowca
c) więzienia pod Warszawą
d) Syberii
Rozwiązanie

Joasia ma w powieści:
a) około dwudziestu sześciu lat
b) około trzydziestu lat
c) około dwudziestu lat
d) osiemnaście lat
Rozwiązanie

Żeromski zadebiutował w charakterze nowelisty na łamach:
a) „Głosu”
b) "Gazety Praskiej"
c) „Tygodnika Powszechnego”
d) "Kuriera Warszawskiego"
Rozwiązanie

Les nosił wcześniej nazwisko:
a) Leszczykowski
b) Leszcz
c) Leśniewski
d) Leszczyński
Rozwiązanie

Dzieci Wiktora Judyma to:
a) Franek i Karola
b) Tomek i Karolina
c) Maciek i Wiola
d) Olek i Ola
Rozwiązanie

Żeromszczyzną nazywamy:
a) sposób kreacji bohatera w powieściach Żeromskiego
b) dworek Żeromskiego w Kieleckiem
c) styl i tematykę charakterystyczną dla twórczości Żeromskiego
d) całą twórczość Żeromskiego
Rozwiązanie

Dr. Czernisza i jemu podobnych Judym nazwał:
a) wygodnymi lekarzami
b) lekarzami arystokracji
c) lekarzami ludzi bogatych
d) nędznymi lekarzami
Rozwiązanie

Oleś Daszkowski to:
a) znajomy M. Lesa
b) znajomy Judma z Paryża
c) znajomy Krzywosąda
d) znajomy Korzeckiego
Rozwiązanie

Doktor Węglichowski zajmował wraz z małżonką willę należącą do:
a) M. Lesa
b) Krzywosąda Chobrzańskiego
c) pani Niewadzkiej
d) Tomasza Judyma
Rozwiązanie

Słowa "Medycyna to interes jak każdy inny" powiedział:
a) doktor Węglichowski
b) Judym
c) doktor Chmielnicki
d) doktor Czernisz
Rozwiązanie

Czas akcji powieści to:
a) połowa XIX wieku
b) lata dziewięćdziesiąte XIX wieku
c) początek XX wieku
d) lata osiemdziesiąte XIX wieku
Rozwiązanie

Zachwyt nad posągiem Wenus z Milo to realizacja poglądu o:
a) kontemplacji sztuki jako jedynej wartości stałej
b) przemijalności ludzkiego życia
c) doskonałości dawnych artystów
d) nietrwałości sztuki
Rozwiązanie

Do miasteczka Cisy Judym po raz pierwszy:
a) dojechał dorożką
b) dojechał konno
c) doszedł na piechotę
d) dojechał furmanką
Rozwiązanie

Brat Joasi ma na imię:
a) Wacław
b) Andrzej
c) Wiktor
d) Jan
Rozwiązanie

Kalinowicz to:
a) inżynier w kopalni
b) dyrektor zakładu w Cisach
c) dyrektor kopalni
d) jeden z lekarzy warszawskich
Rozwiązanie

Nina Orszeńska wyjechała z kraju:
a) z powodów politycznych
b) w imię miłości do Karbowskiego
c) z powodów zdrowotnych
d) po porzuceniu jej przez narzeczonego
Rozwiązanie

Nowy typ narracji w partiach, gdy Żeromski użyczył głosu głównemu bohaterowi to:
a) narracja personalna
b) narracja interpersonalna
c) narracja intrapersonalna
d) narracja portretowa
Rozwiązanie

Wiktor Judym pracował:
a) w majątku w Cisach
b) w stalowni
c) w hucie żelaza
d) w fabryce cygar
Rozwiązanie

Poglądów Marksa możemy dopatrzeć się w opisie:
a) stanu emocjonalnego bohatera
b) dzieciństwa Judyma i Joasi
c) konfliktu między klasą pracującą a właścicielami środków produkcji
d) wyboru Judyma
Rozwiązanie

Występująca w powieści Helena to:
a) gospodyni Judyma
b) córka dyrektora uzdrowiska
c) córka dyrektora kopalni
d) pierwsza miłość Judyma
Rozwiązanie

Po śmierci matki Judyma wzięła na wychowanie:
a) starsza siostra
b) siostra ojca
c) babka
d) siostra matki
Rozwiązanie

Węglichowski był:
a) prezesem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
b) administratorem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
c) dyrektorem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
d) dyrektorem kopalni "Sykstus"
Rozwiązanie

Pierwszą żoną Żeromskiego była:
a) Anna Zawadzka
b) Oktawia z Radziwiłłów Rodkiewiczowa
c) Maria Bocheńska
d) Eliza Orzeszkowa
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) "Przedwiośnie"
b) "Dzieje grzechu"
c) "Popioły"
d) "Ludzie bezdomni"
Rozwiązanie

Akcja powieści cofa się o trzy lata:
a) w listach M. Lesa
b) we fragmentach pamiętnika Joasi
c) we fragmentach dziennika Judyma
d) we wspomnieniach Judyma z Paryża
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) pracownik biurowy
b) dziedzic
c) lokaj
d) korepetytor
Rozwiązanie

Według nietzscheanizmu człowiek:
a) jest słabą, pesymistyczną jednostką
b) stworzony jest do miłości
c) stworzony jest do tego by cierpieć
d) nie jest słabą, pesymistyczną jednostką
Rozwiązanie

Tagi:
• Żeromski biografia • Życiorys Żeromskiego • Judym charakterystyka • Charakterystyka Judyma • Ludzie bezdomni Stefana Żeromskiego • Stefan Żeromski - Ludzie bezdomni • Ludzie bezdomni plan wydarzeń • Charakterystyka Joanny Podborskiej • Ludzie bezdomni charakterystyka bohaterów • Warstwy społeczne w ludziach bezdomnych • Ludzie bezdomni Stefan Żeromski • Streszczenie Ludzi bezdomnych • Tomasz Judym • Doktor Judym • Ludzie bezdomni jako powieść modernistyczna • Symbole w Ludziach bezdomnych • Ludzie bezdomni - interpretacja tytułu • Znaczenie tytułu - Ludzie bezdomni • Różne wymiary bezdomności w Ludziach bezdomnych • Tomasz Judym jako romantyk realizmu, chybiony pozytywista i Hamlet dzisiejszy