Ludzie bezdomni
      Ludzie bezdomni | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Proletariacka nędza i bogactwo klasy posiadającej są w powieści przedstawione za pomocą:
a) kontrastu
b) symbolu
c) porównania
d) metafory
Rozwiązanie

Joasia urodziła się w rodzinie:
a) robotniczej
b) chłopskiej
c) szlacheckiej
d) arystokratycznej
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Dzieci Wiktora Judyma to:
a) Maciek i Wiola
b) Franek i Karola
c) Tomek i Karolina
d) Olek i Ola
Rozwiązanie

Żona Wiktora Judyma to:
a) Teosia
b) Tekla
c) Pelagia
d) Tosia
Rozwiązanie

Wiktor wyjechał na emigrację:
a) do Niemiec
b) do Szwajcarii
c) do Austrii
d) do Anglii
Rozwiązanie

Obraz „Rybak” autorstwa Puvis de Chavannes’a w powieści symbolizuje:
a) społeczną krzywdę i niesprawiedliwość
b) ciężką pracę fabrykantów
c) siłę witalną człowieka
d) piękno ludzkiego ciała
Rozwiązanie

Miasto w Szwajcarii do którego zmierza Teosia z dziećmi to:
a) Fribourg
b) Zurych
c) Wintertur
d) Amstettem
Rozwiązanie

Cisy tak naprawdę były bardzo wierną kopią:
a) istniejącej wsi Cisowiec
b) Kalisza
c) Nieborowa
d) Nałęczowa
Rozwiązanie

Impresjonizm w "Ludziach bezdomnych" widoczny jest głównie:
a) w zakończeniu powieści
b) w opisach przyrody i psychiki bohaterów
c) w pokazaniu dramaturgii akcji
d) w opisach architektonicznych
Rozwiązanie

Po śmierci matki Judyma wzięła na wychowanie:
a) starsza siostra
b) babka
c) siostra matki
d) siostra ojca
Rozwiązanie


Dajmonion to:
a) wewnętrzny głos kuszący do złego
b) głos wewnętrzny pochodzenia boskiego
c) wewnętrzny głos sumienia
d) głos wewnetrznego anioła
Rozwiązanie

Żeromszczyzną nazywamy:
a) sposób kreacji bohatera w powieściach Żeromskiego
b) całą twórczość Żeromskiego
c) styl i tematykę charakterystyczną dla twórczości Żeromskiego
d) dworek Żeromskiego w Kieleckiem
Rozwiązanie

Wydanie której powieści pozbawiło Żeromskiego szans na otrzymanie literackiej Nagrody Nobla?
a) "Przedwiośnie"
b) "Dzieje grzechu"
c) "Ludzie bezdomni"
d) "Wiatr od morza"
Rozwiązanie

Kalinowicz to:
a) dyrektor kopalni
b) dyrektor zakładu w Cisach
c) inżynier w kopalni
d) jeden z lekarzy warszawskich
Rozwiązanie

Żeromski ostateczny kształt "Ludziom bezdomnym" nadawał w:
a) Nałęczowie
b) Warszawie
c) Paryżu
d) Zakopanem
Rozwiązanie

Zwrot "Glikauf" oznacza:
a) Na zdrowie
b) Szczęść Boże
c) Daj Panie Boże
d) Z Bogiem
Rozwiązanie

Synkretyzm stylistyczny polega na:
a) zastosowaniu wielu różnych konwencji pisarskich
b) zastosowanie licznych chwytów synkretycznych
c) zastosowaniu jednej techniki pisarskiej
d) naśladowaniu stylu innych twórców
Rozwiązanie

Węglichowski za pieniądze z komornego płacił za wyształcenie:
a) kucharza
b) doktora
c) ogrodnika
d) szwaczki
Rozwiązanie

Powieść "Ludzie bezdomni" została wydana w roku:
a) 1918
b) 1903
c) 1899
d) 1900
Rozwiązanie

Do miasteczka Cisy Judym po raz pierwszy:
a) doszedł na piechotę
b) dojechał furmanką
c) dojechał konno
d) dojechał dorożką
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Judym dostaje wymówienie z pracy w Cisach bo:
a) nie przykłada się do swojej pracy
b) narzeka na zarobki
c) nie sprawdza się w roli lekarza
d) nie zgadza się na działania administratorów
Rozwiązanie

Korzeckiego Judym poznał:
a) w Paryżu
b) w Warszawie
c) w Sosnowcu
d) w Cisach
Rozwiązanie

Dr. Czernisza i jemu podobnych Judym nazwał:
a) nędznymi lekarzami
b) lekarzami arystokracji
c) wygodnymi lekarzami
d) lekarzami ludzi bogatych
Rozwiązanie

Natalka Orszańska, bez zgody babki opuściła dom, by:
a) odzyskać swą część majątku
b) kupić nową suknię
c) wyjechać do większego miasta
d) wziąć ślub z Karbowskim
Rozwiązanie

Warszawska gospodyni Judyma i portierka do otwierania drzwi pacjentom to:
a) Wiktorowa
b) Walentyna
c) Michałowa
d) Walentowa
Rozwiązanie

Krzywosąd był:
a) inżynierem w kopalni
b) administratorem majątku w Cisach
c) dyrektorem majątku w Cisach
d) dyrektorem kopalni
Rozwiązanie

Chateau-Rouge to:
a) nazwa paryskiego szpitala
b) hotel dla paryskiej
c) hotelu, w którym w Paryżu mieszkał Judym
d) nazwa paryskiego więzienia
Rozwiązanie

Zakłady kąpielowe w Cisach mieściły się w gmachu zwanym:
a) "Wacławem"
b) "Kąpieliskiem"
c) "Jacentym"
d) "Wincentym"
Rozwiązanie

Joanna Podborska odwiedziła Judyma w Sosnowcu w drodze:
a) do Drezna
b) do Warszawy
c) do Paryża
d) do Pragi
Rozwiązanie

Joasia Podborska przyszła na świat:
a) w warszawskim mieszkaniu
b) w rodzinie arystokratycznej
c) w szlacheckim dworku
d) w wiejskiej chałupie
Rozwiązanie

Krzywosąd Chobrzański to:
a) prezes majątku Cisy
b) właściciel majątku Cisy
c) dyrektor majątku Cisy
d) administrator majątku Cisy
Rozwiązanie

Słowa "Medycyna to interes jak każdy inny" powiedział:
a) doktor Czernisz
b) doktor Chmielnicki
c) doktor Węglichowski
d) Judym
Rozwiązanie

Czemu Wiktor zmienił pracę?
a) dostał lepszą propozycję
b) ze względów finansowych
c) pobił przełożonego
d) posprzeczał się z majstrem
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) "Dzieje grzechu"
b) "Ludzie bezdomni"
c) "Przedwiośnie"
d) "Popioły"
Rozwiązanie

Oleś Daszkowski to:
a) znajomy Krzywosąda
b) znajomy Judma z Paryża
c) znajomy M. Lesa
d) znajomy Korzeckiego
Rozwiązanie

Tomasz był synem:
a) szewca
b) inżyniera
c) doktora
d) robotnika
Rozwiązanie

Niegrzeczny chłopczyk, który zaczepiał Judyma w pociągu miał na imię:
a) Dyzio
b) Zyzio
c) Kajtek
d) Michał
Rozwiązanie

Państwo Czerniszowie prowadzili:
a) otwarty dom
b) hotel
c) sklep z pamiątkami
d) szpital
Rozwiązanie

Zachwyt nad posągiem Wenus z Milo to realizacja poglądu o:
a) przemijalności ludzkiego życia
b) nietrwałości sztuki
c) doskonałości dawnych artystów
d) kontemplacji sztuki jako jedynej wartości stałej
Rozwiązanie

Przyczyną febry w Cisach były:
a) zanieczyszczone sadzawki
b) śmieci wyrzucane z uzdrowiska
c) ulewne deszcze
d) zarazki przyniesione przez włóczęgę
Rozwiązanie

Powieść "Ludzie bezdomni" została opublikowana z datą:
a) 1903
b) 1899
c) 1900
d) 1898
Rozwiązanie

Akcja powieści cofa się o trzy lata:
a) we fragmentach pamiętnika Joasi
b) w listach M. Lesa
c) we wspomnieniach Judyma z Paryża
d) we fragmentach dziennika Judyma
Rozwiązanie

Tytuł "Ludzie bezdomni":
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) sygnalizuje tematykę utworu
c) jest wieloznaczny
d) jest wielofunkcyjny
Rozwiązanie

Pierwszą żoną Żeromskiego była:
a) Eliza Orzeszkowa
b) Oktawia z Radziwiłłów Rodkiewiczowa
c) Anna Zawadzka
d) Maria Bocheńska
Rozwiązanie

Brat Joasi ma na imię:
a) Jan
b) Wiktor
c) Andrzej
d) Wacław
Rozwiązanie

Ciotka, z którą mieszka Wiktor ma na imię:
a) Joanna
b) Pelagia
c) Maria
d) Genowefa
Rozwiązanie

Tytuł referatu Judyma wygłoszony u warszawskiego doktora to:
a) "Higiena a poziom zycia biedoty"
b) "Higiena w Warszawie i Paryżu"
c) "O higienie"
d) "Kilka słów w sprawie higieny"
Rozwiązanie

We fragmentach pamiętnika Joanny Podborskiej występuje narracja:
a) trzeciosobowa
b) bezosobowa
c) pierwszoosobowa
d) pośrednia
Rozwiązanie

Po powrocie z Paryża Judym pierwszy raz spotkał panny Orszańskie:
a) w Wilanowie
b) na Krakowskim Przedmieściu
c) w Parku Saskim
d) w Alejach Ujazdowskich
Rozwiązanie

Kogo charakteryzują słowa: "Pochodził z bardzo bogatego rodu, a odziedziczony po ojcu majątek przepuścił w ciągu dwóch lat. Bawił się w Monte Carlo, Monako, Paryżu, a teraz grywał w karty z kuracjuszami (...)"?
a) Korzeckiego
b) Karbowskiego
c) Krzywosąda
d) Kalinowskiego
Rozwiązanie

Judym pracował w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach:
a) równo rok
b) pół roku
c) ponad rok
d) mniej niż rok
Rozwiązanie

Doktor Węglichowski zajmował wraz z małżonką willę należącą do:
a) M. Lesa
b) pani Niewadzkiej
c) Krzywosąda Chobrzańskiego
d) Tomasza Judyma
Rozwiązanie

Poglądów Marksa możemy dopatrzeć się w opisie:
a) konfliktu między klasą pracującą a właścicielami środków produkcji
b) dzieciństwa Judyma i Joasi
c) wyboru Judyma
d) stanu emocjonalnego bohatera
Rozwiązanie

Czas akcji powieści to:
a) połowa XIX wieku
b) lata osiemdziesiąte XIX wieku
c) początek XX wieku
d) lata dziewięćdziesiąte XIX wieku
Rozwiązanie

Kwiat tuberozy to metafora:
a) niezbędnego piękna
b) największego piękna
c) bezużytecznego piękna
d) fałszywego piękna
Rozwiązanie

Nowy typ narracji w partiach, gdy Żeromski użyczył głosu głównemu bohaterowi to:
a) narracja personalna
b) narracja portretowa
c) narracja intrapersonalna
d) narracja interpersonalna
Rozwiązanie

Fabryka cygar opisana w powieści to:
a) istniejący zakład przy ulicy Krochmalnej
b) istniejący zakład w Dąbrowie Górniczej
c) fabryka cygar, którą autor zwiedził w Paryżu
d) wymyślone przez autora miejsce
Rozwiązanie

Joasia ma w powieści:
a) około trzydziestu lat
b) osiemnaście lat
c) około dwudziestu sześciu lat
d) około dwudziestu lat
Rozwiązanie

Z powodów politycznych na emigracji są:
a) Tomasz Judym, Wiktor Judym, Joanna Podborska
b) Leszczykowski, Natalia Orszeńska, Joanna Podborska
c) Wacław Podborski, Natalia Orszeńska, Węglichowski
d) Leszczykowski, Wacław Podborski, Wiktor Judym
Rozwiązanie

Leszczykowski mieszkał w:
a) Konstantynopolu
b) Moskwie
c) Warszawie
d) Paryżu
Rozwiązanie

Nina Orszeńska wyjechała z kraju:
a) w imię miłości do Karbowskiego
b) z powodów zdrowotnych
c) z powodów politycznych
d) po porzuceniu jej przez narzeczonego
Rozwiązanie

Węglichowski był:
a) prezesem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
b) administratorem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
c) dyrektorem kopalni "Sykstus"
d) dyrektorem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
Rozwiązanie

O noclegowej sytuacji w Paryżu Judym opowiada:
a) w rozmowie z Joasią w Cisach
b) w kopalni "Sykstus"
c) w odczycie wygłoszonym u dr. Czernisza
d) w rozmowie z Krzywosądem w Cisach
Rozwiązanie

Fundusz finansowy utworzony przez M. Lesa na potrzeby kształcenia lub pomocy w ważnych kwestiach to:
a) małe kasy
b) nieme kasy
c) ciche kasy
d) wielkie kasy
Rozwiązanie

Występująca w powieści Helena to:
a) córka dyrektora kopalni
b) gospodyni Judyma
c) córka dyrektora uzdrowiska
d) pierwsza miłość Judyma
Rozwiązanie

Judym wychował się:
a) na ulicy Krochmalnej
b) na ulicy Ciepłej
c) na ulicy Warszawskiej
d) na ulicy Mokrej
Rozwiązanie

Korzecki jest:
a) inżynierem w fabryce
b) kierownikiem kopalni
c) kierownikiem fabryki
d) inżynierem w kopalni
Rozwiązanie

Wiktor Judym pracował:
a) w majątku w Cisach
b) w fabryce cygar
c) w stalowni
d) w hucie żelaza
Rozwiązanie

Naturalizm to kierunek artystyczny, który zapoczątkował:
a) Emil Zola
b) Stefan Żeromski
c) Fiodor Dostojewski
d) Honor de Balzac
Rozwiązanie

O losach Joasi sprzed akcji właściwej dowiadujemy się z rozdziału:
a) "Pamiętnik"
b) "Dziennik"
c) "Wspomnienia"
d) "Zwierzenia"
Rozwiązanie

Les nosił wcześniej nazwisko:
a) Leszczyński
b) Leszcz
c) Leszczykowski
d) Leśniewski
Rozwiązanie

Według nietzscheanizmu człowiek:
a) stworzony jest do miłości
b) stworzony jest do tego by cierpieć
c) jest słabą, pesymistyczną jednostką
d) nie jest słabą, pesymistyczną jednostką
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) dziedzic
b) korepetytor
c) lokaj
d) pracownik biurowy
Rozwiązanie

Psychizacja pejzażu – ważny wyróżnik młodopolskiej prozy -to:
a) nacisk na szegółowe opisy zmieniającej się przyrody
b) uosobienie przyrody
c) nadanie bohaterowi cech przyrodniczych
d) wyrażenie stanu emocjonalnego bohatera poprzez zilustrowanie jego uczuć przyrodą
Rozwiązanie

Na początku powieści Judym w Paryżu:
a) pracował jako lekarz
b) studiował
c) leczył biedotę w slumsach
d) odbywał praktykę chirurgiczną
Rozwiązanie

Towarzysz Wiktora odebrał jego żonę i dzieci na dworcu w:
a) Wiedniu
b) Zurychu
c) Paryżu
d) Pradze
Rozwiązanie

Ciotka wychowująca Judyma w młodości była:
a) kobietą lekkich obyczajów
b) szwaczką
c) sprzątaczką
d) praczką
Rozwiązanie

Judyma w kopalni najbardziej oburzył fakt:
a) złego wykorzystania sił ludzkich
b) złych warunków
c) bicia konia przez poganiacza
d) tempienia szczurów
Rozwiązanie

Podborska otrzymywała listy od brata Wacława z:
a) więzienia pod Warszawą
b) Moskwy
c) Syberii
d) Sosnowca
Rozwiązanie

Żeromski zadebiutował w charakterze nowelisty na łamach:
a) "Gazety Praskiej"
b) "Kuriera Warszawskiego"
c) „Tygodnika Powszechnego”
d) „Głosu”
Rozwiązanie

Tagi:
• Żeromski biografia • Życiorys Żeromskiego • Judym charakterystyka • Charakterystyka Judyma • Ludzie bezdomni Stefana Żeromskiego • Stefan Żeromski - Ludzie bezdomni • Ludzie bezdomni plan wydarzeń • Charakterystyka Joanny Podborskiej • Ludzie bezdomni charakterystyka bohaterów • Warstwy społeczne w ludziach bezdomnych • Ludzie bezdomni Stefan Żeromski • Streszczenie Ludzi bezdomnych • Tomasz Judym • Doktor Judym • Ludzie bezdomni jako powieść modernistyczna • Symbole w Ludziach bezdomnych • Ludzie bezdomni - interpretacja tytułu • Znaczenie tytułu - Ludzie bezdomni • Różne wymiary bezdomności w Ludziach bezdomnych • Tomasz Judym jako romantyk realizmu, chybiony pozytywista i Hamlet dzisiejszy