Ludzie bezdomni
      Ludzie bezdomni | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Czas akcji powieści to:
a) połowa XIX wieku
b) początek XX wieku
c) lata osiemdziesiąte XIX wieku
d) lata dziewięćdziesiąte XIX wieku
Rozwiązanie

Kogo charakteryzują słowa: "Pochodził z bardzo bogatego rodu, a odziedziczony po ojcu majątek przepuścił w ciągu dwóch lat. Bawił się w Monte Carlo, Monako, Paryżu, a teraz grywał w karty z kuracjuszami (...)"?
a) Krzywosąda
b) Karbowskiego
c) Kalinowskiego
d) Korzeckiego
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Niegrzeczny chłopczyk, który zaczepiał Judyma w pociągu miał na imię:
a) Dyzio
b) Zyzio
c) Michał
d) Kajtek
Rozwiązanie

Dajmonion to:
a) wewnętrzny głos sumienia
b) głos wewnętrzny pochodzenia boskiego
c) wewnętrzny głos kuszący do złego
d) głos wewnetrznego anioła
Rozwiązanie

Naturalizm to kierunek artystyczny, który zapoczątkował:
a) Emil Zola
b) Honor de Balzac
c) Stefan Żeromski
d) Fiodor Dostojewski
Rozwiązanie

Z powodów politycznych na emigracji są:
a) Tomasz Judym, Wiktor Judym, Joanna Podborska
b) Leszczykowski, Wacław Podborski, Wiktor Judym
c) Wacław Podborski, Natalia Orszeńska, Węglichowski
d) Leszczykowski, Natalia Orszeńska, Joanna Podborska
Rozwiązanie

Żeromszczyzną nazywamy:
a) dworek Żeromskiego w Kieleckiem
b) sposób kreacji bohatera w powieściach Żeromskiego
c) styl i tematykę charakterystyczną dla twórczości Żeromskiego
d) całą twórczość Żeromskiego
Rozwiązanie

Wydanie której powieści pozbawiło Żeromskiego szans na otrzymanie literackiej Nagrody Nobla?
a) "Dzieje grzechu"
b) "Wiatr od morza"
c) "Ludzie bezdomni"
d) "Przedwiośnie"
Rozwiązanie

Miasto w Szwajcarii do którego zmierza Teosia z dziećmi to:
a) Amstettem
b) Fribourg
c) Wintertur
d) Zurych
Rozwiązanie

Towarzysz Wiktora odebrał jego żonę i dzieci na dworcu w:
a) Pradze
b) Wiedniu
c) Paryżu
d) Zurychu
Rozwiązanie


Joasia ma w powieści:
a) około dwudziestu lat
b) osiemnaście lat
c) około dwudziestu sześciu lat
d) około trzydziestu lat
Rozwiązanie

Ciotka, z którą mieszka Wiktor ma na imię:
a) Pelagia
b) Joanna
c) Genowefa
d) Maria
Rozwiązanie

Słowa "Medycyna to interes jak każdy inny" powiedział:
a) doktor Chmielnicki
b) doktor Węglichowski
c) Judym
d) doktor Czernisz
Rozwiązanie

Tytuł referatu Judyma wygłoszony u warszawskiego doktora to:
a) "Kilka słów w sprawie higieny"
b) "Higiena w Warszawie i Paryżu"
c) "Higiena a poziom zycia biedoty"
d) "O higienie"
Rozwiązanie

Przyczyną febry w Cisach były:
a) zanieczyszczone sadzawki
b) ulewne deszcze
c) zarazki przyniesione przez włóczęgę
d) śmieci wyrzucane z uzdrowiska
Rozwiązanie

Żeromski zadebiutował w charakterze nowelisty na łamach:
a) "Gazety Praskiej"
b) „Głosu”
c) "Kuriera Warszawskiego"
d) „Tygodnika Powszechnego”
Rozwiązanie

Krzywosąd był:
a) dyrektorem kopalni
b) dyrektorem majątku w Cisach
c) administratorem majątku w Cisach
d) inżynierem w kopalni
Rozwiązanie

Judym wychował się:
a) na ulicy Mokrej
b) na ulicy Warszawskiej
c) na ulicy Ciepłej
d) na ulicy Krochmalnej
Rozwiązanie

Chateau-Rouge to:
a) nazwa paryskiego szpitala
b) hotelu, w którym w Paryżu mieszkał Judym
c) hotel dla paryskiej
d) nazwa paryskiego więzienia
Rozwiązanie

Na początku powieści Judym w Paryżu:
a) odbywał praktykę chirurgiczną
b) studiował
c) leczył biedotę w slumsach
d) pracował jako lekarz
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Krzywosąd Chobrzański to:
a) dyrektor majątku Cisy
b) właściciel majątku Cisy
c) prezes majątku Cisy
d) administrator majątku Cisy
Rozwiązanie

Według nietzscheanizmu człowiek:
a) stworzony jest do tego by cierpieć
b) nie jest słabą, pesymistyczną jednostką
c) stworzony jest do miłości
d) jest słabą, pesymistyczną jednostką
Rozwiązanie

Powieść "Ludzie bezdomni" została opublikowana z datą:
a) 1899
b) 1898
c) 1900
d) 1903
Rozwiązanie

Wiktor wyjechał na emigrację:
a) do Szwajcarii
b) do Austrii
c) do Niemiec
d) do Anglii
Rozwiązanie

Zakłady kąpielowe w Cisach mieściły się w gmachu zwanym:
a) "Kąpieliskiem"
b) "Jacentym"
c) "Wacławem"
d) "Wincentym"
Rozwiązanie

Joanna Podborska odwiedziła Judyma w Sosnowcu w drodze:
a) do Drezna
b) do Warszawy
c) do Paryża
d) do Pragi
Rozwiązanie

Zachwyt nad posągiem Wenus z Milo to realizacja poglądu o:
a) doskonałości dawnych artystów
b) nietrwałości sztuki
c) kontemplacji sztuki jako jedynej wartości stałej
d) przemijalności ludzkiego życia
Rozwiązanie

Cisy tak naprawdę były bardzo wierną kopią:
a) Nieborowa
b) Nałęczowa
c) Kalisza
d) istniejącej wsi Cisowiec
Rozwiązanie

Nina Orszeńska wyjechała z kraju:
a) w imię miłości do Karbowskiego
b) po porzuceniu jej przez narzeczonego
c) z powodów politycznych
d) z powodów zdrowotnych
Rozwiązanie

Kalinowicz to:
a) dyrektor kopalni
b) jeden z lekarzy warszawskich
c) inżynier w kopalni
d) dyrektor zakładu w Cisach
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) "Przedwiośnie"
b) "Popioły"
c) "Ludzie bezdomni"
d) "Dzieje grzechu"
Rozwiązanie

Po śmierci matki Judyma wzięła na wychowanie:
a) starsza siostra
b) babka
c) siostra matki
d) siostra ojca
Rozwiązanie

Nowy typ narracji w partiach, gdy Żeromski użyczył głosu głównemu bohaterowi to:
a) narracja interpersonalna
b) narracja intrapersonalna
c) narracja portretowa
d) narracja personalna
Rozwiązanie

Czemu Wiktor zmienił pracę?
a) posprzeczał się z majstrem
b) pobił przełożonego
c) ze względów finansowych
d) dostał lepszą propozycję
Rozwiązanie

We fragmentach pamiętnika Joanny Podborskiej występuje narracja:
a) trzeciosobowa
b) bezosobowa
c) pośrednia
d) pierwszoosobowa
Rozwiązanie

Judyma w kopalni najbardziej oburzył fakt:
a) złych warunków
b) złego wykorzystania sił ludzkich
c) bicia konia przez poganiacza
d) tempienia szczurów
Rozwiązanie

Zwrot "Glikauf" oznacza:
a) Z Bogiem
b) Daj Panie Boże
c) Na zdrowie
d) Szczęść Boże
Rozwiązanie

Po powrocie z Paryża Judym pierwszy raz spotkał panny Orszańskie:
a) w Parku Saskim
b) na Krakowskim Przedmieściu
c) w Alejach Ujazdowskich
d) w Wilanowie
Rozwiązanie

Proletariacka nędza i bogactwo klasy posiadającej są w powieści przedstawione za pomocą:
a) porównania
b) metafory
c) symbolu
d) kontrastu
Rozwiązanie

Joasia urodziła się w rodzinie:
a) robotniczej
b) chłopskiej
c) szlacheckiej
d) arystokratycznej
Rozwiązanie

Państwo Czerniszowie prowadzili:
a) hotel
b) sklep z pamiątkami
c) szpital
d) otwarty dom
Rozwiązanie

Brat Joasi ma na imię:
a) Wiktor
b) Wacław
c) Jan
d) Andrzej
Rozwiązanie

Joasia Podborska przyszła na świat:
a) w szlacheckim dworku
b) w wiejskiej chałupie
c) w rodzinie arystokratycznej
d) w warszawskim mieszkaniu
Rozwiązanie

Tytuł "Ludzie bezdomni":
a) jest wieloznaczny
b) jest wielofunkcyjny
c) sygnalizuje tematykę utworu
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Wiktor Judym pracował:
a) w fabryce cygar
b) w hucie żelaza
c) w stalowni
d) w majątku w Cisach
Rozwiązanie

Występująca w powieści Helena to:
a) córka dyrektora kopalni
b) pierwsza miłość Judyma
c) córka dyrektora uzdrowiska
d) gospodyni Judyma
Rozwiązanie

Natalka Orszańska, bez zgody babki opuściła dom, by:
a) kupić nową suknię
b) odzyskać swą część majątku
c) wziąć ślub z Karbowskim
d) wyjechać do większego miasta
Rozwiązanie

Pierwszą żoną Żeromskiego była:
a) Maria Bocheńska
b) Anna Zawadzka
c) Oktawia z Radziwiłłów Rodkiewiczowa
d) Eliza Orzeszkowa
Rozwiązanie

O losach Joasi sprzed akcji właściwej dowiadujemy się z rozdziału:
a) "Zwierzenia"
b) "Pamiętnik"
c) "Wspomnienia"
d) "Dziennik"
Rozwiązanie

Impresjonizm w "Ludziach bezdomnych" widoczny jest głównie:
a) w opisach architektonicznych
b) w zakończeniu powieści
c) w opisach przyrody i psychiki bohaterów
d) w pokazaniu dramaturgii akcji
Rozwiązanie

Powieść "Ludzie bezdomni" została wydana w roku:
a) 1899
b) 1903
c) 1900
d) 1918
Rozwiązanie

Fundusz finansowy utworzony przez M. Lesa na potrzeby kształcenia lub pomocy w ważnych kwestiach to:
a) ciche kasy
b) małe kasy
c) nieme kasy
d) wielkie kasy
Rozwiązanie

Leszczykowski mieszkał w:
a) Paryżu
b) Moskwie
c) Konstantynopolu
d) Warszawie
Rozwiązanie

Les nosił wcześniej nazwisko:
a) Leszczyński
b) Leszcz
c) Leszczykowski
d) Leśniewski
Rozwiązanie

Judym pracował w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach:
a) mniej niż rok
b) ponad rok
c) równo rok
d) pół roku
Rozwiązanie

Judym dostaje wymówienie z pracy w Cisach bo:
a) narzeka na zarobki
b) nie zgadza się na działania administratorów
c) nie sprawdza się w roli lekarza
d) nie przykłada się do swojej pracy
Rozwiązanie

Synkretyzm stylistyczny polega na:
a) zastosowaniu jednej techniki pisarskiej
b) naśladowaniu stylu innych twórców
c) zastosowaniu wielu różnych konwencji pisarskich
d) zastosowanie licznych chwytów synkretycznych
Rozwiązanie

Do miasteczka Cisy Judym po raz pierwszy:
a) dojechał konno
b) doszedł na piechotę
c) dojechał dorożką
d) dojechał furmanką
Rozwiązanie

Żeromski ostateczny kształt "Ludziom bezdomnym" nadawał w:
a) Warszawie
b) Zakopanem
c) Nałęczowie
d) Paryżu
Rozwiązanie

Psychizacja pejzażu – ważny wyróżnik młodopolskiej prozy -to:
a) nadanie bohaterowi cech przyrodniczych
b) nacisk na szegółowe opisy zmieniającej się przyrody
c) uosobienie przyrody
d) wyrażenie stanu emocjonalnego bohatera poprzez zilustrowanie jego uczuć przyrodą
Rozwiązanie

Korzeckiego Judym poznał:
a) w Cisach
b) w Sosnowcu
c) w Paryżu
d) w Warszawie
Rozwiązanie

Poglądów Marksa możemy dopatrzeć się w opisie:
a) wyboru Judyma
b) dzieciństwa Judyma i Joasi
c) stanu emocjonalnego bohatera
d) konfliktu między klasą pracującą a właścicielami środków produkcji
Rozwiązanie

Dzieci Wiktora Judyma to:
a) Tomek i Karolina
b) Olek i Ola
c) Maciek i Wiola
d) Franek i Karola
Rozwiązanie

Warszawska gospodyni Judyma i portierka do otwierania drzwi pacjentom to:
a) Walentyna
b) Michałowa
c) Walentowa
d) Wiktorowa
Rozwiązanie

Fabryka cygar opisana w powieści to:
a) wymyślone przez autora miejsce
b) fabryka cygar, którą autor zwiedził w Paryżu
c) istniejący zakład przy ulicy Krochmalnej
d) istniejący zakład w Dąbrowie Górniczej
Rozwiązanie

Ciotka wychowująca Judyma w młodości była:
a) szwaczką
b) kobietą lekkich obyczajów
c) praczką
d) sprzątaczką
Rozwiązanie

Dr. Czernisza i jemu podobnych Judym nazwał:
a) lekarzami ludzi bogatych
b) wygodnymi lekarzami
c) lekarzami arystokracji
d) nędznymi lekarzami
Rozwiązanie

Kwiat tuberozy to metafora:
a) niezbędnego piękna
b) fałszywego piękna
c) bezużytecznego piękna
d) największego piękna
Rozwiązanie

Węglichowski za pieniądze z komornego płacił za wyształcenie:
a) kucharza
b) doktora
c) szwaczki
d) ogrodnika
Rozwiązanie

Akcja powieści cofa się o trzy lata:
a) we wspomnieniach Judyma z Paryża
b) we fragmentach dziennika Judyma
c) we fragmentach pamiętnika Joasi
d) w listach M. Lesa
Rozwiązanie

Podborska otrzymywała listy od brata Wacława z:
a) więzienia pod Warszawą
b) Syberii
c) Moskwy
d) Sosnowca
Rozwiązanie

Doktor Węglichowski zajmował wraz z małżonką willę należącą do:
a) Tomasza Judyma
b) pani Niewadzkiej
c) M. Lesa
d) Krzywosąda Chobrzańskiego
Rozwiązanie

Węglichowski był:
a) administratorem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
b) prezesem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
c) dyrektorem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
d) dyrektorem kopalni "Sykstus"
Rozwiązanie

Tomasz był synem:
a) doktora
b) inżyniera
c) robotnika
d) szewca
Rozwiązanie

Obraz „Rybak” autorstwa Puvis de Chavannes’a w powieści symbolizuje:
a) piękno ludzkiego ciała
b) siłę witalną człowieka
c) społeczną krzywdę i niesprawiedliwość
d) ciężką pracę fabrykantów
Rozwiązanie

Żona Wiktora Judyma to:
a) Tosia
b) Teosia
c) Tekla
d) Pelagia
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) pracownik biurowy
b) dziedzic
c) korepetytor
d) lokaj
Rozwiązanie

Korzecki jest:
a) inżynierem w kopalni
b) inżynierem w fabryce
c) kierownikiem fabryki
d) kierownikiem kopalni
Rozwiązanie

Oleś Daszkowski to:
a) znajomy Krzywosąda
b) znajomy M. Lesa
c) znajomy Judma z Paryża
d) znajomy Korzeckiego
Rozwiązanie

O noclegowej sytuacji w Paryżu Judym opowiada:
a) w rozmowie z Joasią w Cisach
b) w kopalni "Sykstus"
c) w odczycie wygłoszonym u dr. Czernisza
d) w rozmowie z Krzywosądem w Cisach
Rozwiązanie

Tagi:
• Żeromski biografia • Życiorys Żeromskiego • Judym charakterystyka • Charakterystyka Judyma • Ludzie bezdomni Stefana Żeromskiego • Stefan Żeromski - Ludzie bezdomni • Ludzie bezdomni plan wydarzeń • Charakterystyka Joanny Podborskiej • Ludzie bezdomni charakterystyka bohaterów • Warstwy społeczne w ludziach bezdomnych • Ludzie bezdomni Stefan Żeromski • Streszczenie Ludzi bezdomnych • Tomasz Judym • Doktor Judym • Ludzie bezdomni jako powieść modernistyczna • Symbole w Ludziach bezdomnych • Ludzie bezdomni - interpretacja tytułu • Znaczenie tytułu - Ludzie bezdomni • Różne wymiary bezdomności w Ludziach bezdomnych • Tomasz Judym jako romantyk realizmu, chybiony pozytywista i Hamlet dzisiejszy
Partner serwisu: