Ludzie bezdomni
      Ludzie bezdomni | inne lektury | kontakt | polityka cookies |
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Joasia urodziła się w rodzinie:
a) robotniczej
b) arystokratycznej
c) chłopskiej
d) szlacheckiej
Rozwiązanie

Towarzysz Wiktora odebrał jego żonę i dzieci na dworcu w:
a) Pradze
b) Paryżu
c) Zurychu
d) Wiedniu
Rozwiązanie

Korzecki jest:
a) inżynierem w kopalni
b) kierownikiem fabryki
c) kierownikiem kopalni
d) inżynierem w fabryce
Rozwiązanie

Judym wychował się:
a) na ulicy Mokrej
b) na ulicy Ciepłej
c) na ulicy Krochmalnej
d) na ulicy Warszawskiej
Rozwiązanie

Wiktor Judym pracował:
a) w stalowni
b) w hucie żelaza
c) w fabryce cygar
d) w majątku w Cisach
Rozwiązanie

Z powodów politycznych na emigracji są:
a) Leszczykowski, Natalia Orszeńska, Joanna Podborska
b) Tomasz Judym, Wiktor Judym, Joanna Podborska
c) Leszczykowski, Wacław Podborski, Wiktor Judym
d) Wacław Podborski, Natalia Orszeńska, Węglichowski
Rozwiązanie

Warszawska gospodyni Judyma i portierka do otwierania drzwi pacjentom to:
a) Michałowa
b) Wiktorowa
c) Walentowa
d) Walentyna
Rozwiązanie

Poglądów Marksa możemy dopatrzeć się w opisie:
a) wyboru Judyma
b) stanu emocjonalnego bohatera
c) dzieciństwa Judyma i Joasi
d) konfliktu między klasą pracującą a właścicielami środków produkcji
Rozwiązanie

Tomasz był synem:
a) inżyniera
b) robotnika
c) doktora
d) szewca
Rozwiązanie

Nowy typ narracji w partiach, gdy Żeromski użyczył głosu głównemu bohaterowi to:
a) narracja personalna
b) narracja intrapersonalna
c) narracja portretowa
d) narracja interpersonalna
Rozwiązanie


O noclegowej sytuacji w Paryżu Judym opowiada:
a) w kopalni "Sykstus"
b) w rozmowie z Joasią w Cisach
c) w odczycie wygłoszonym u dr. Czernisza
d) w rozmowie z Krzywosądem w Cisach
Rozwiązanie

Nina Orszeńska wyjechała z kraju:
a) z powodów politycznych
b) z powodów zdrowotnych
c) po porzuceniu jej przez narzeczonego
d) w imię miłości do Karbowskiego
Rozwiązanie

Ciotka, z którą mieszka Wiktor ma na imię:
a) Maria
b) Genowefa
c) Pelagia
d) Joanna
Rozwiązanie

Podborska otrzymywała listy od brata Wacława z:
a) Syberii
b) więzienia pod Warszawą
c) Sosnowca
d) Moskwy
Rozwiązanie

Fundusz finansowy utworzony przez M. Lesa na potrzeby kształcenia lub pomocy w ważnych kwestiach to:
a) wielkie kasy
b) małe kasy
c) ciche kasy
d) nieme kasy
Rozwiązanie

Po powrocie z Paryża Judym pierwszy raz spotkał panny Orszańskie:
a) w Parku Saskim
b) w Alejach Ujazdowskich
c) w Wilanowie
d) na Krakowskim Przedmieściu
Rozwiązanie

Niegrzeczny chłopczyk, który zaczepiał Judyma w pociągu miał na imię:
a) Zyzio
b) Kajtek
c) Dyzio
d) Michał
Rozwiązanie

Fabryka cygar opisana w powieści to:
a) wymyślone przez autora miejsce
b) istniejący zakład przy ulicy Krochmalnej
c) istniejący zakład w Dąbrowie Górniczej
d) fabryka cygar, którą autor zwiedził w Paryżu
Rozwiązanie

Chateau-Rouge to:
a) hotel dla paryskiej
b) nazwa paryskiego szpitala
c) nazwa paryskiego więzienia
d) hotelu, w którym w Paryżu mieszkał Judym
Rozwiązanie

Doktor Węglichowski zajmował wraz z małżonką willę należącą do:
a) pani Niewadzkiej
b) Krzywosąda Chobrzańskiego
c) Tomasza Judyma
d) M. Lesa
Rozwiązanie

Ciotka wychowująca Judyma w młodości była:
a) praczką
b) kobietą lekkich obyczajów
c) szwaczką
d) sprzątaczką
Rozwiązanie

Zakłady kąpielowe w Cisach mieściły się w gmachu zwanym:
a) "Kąpieliskiem"
b) "Wacławem"
c) "Jacentym"
d) "Wincentym"
Rozwiązanie

Powieść "Ludzie bezdomni" została opublikowana z datą:
a) 1903
b) 1900
c) 1899
d) 1898
Rozwiązanie

Dr. Czernisza i jemu podobnych Judym nazwał:
a) lekarzami ludzi bogatych
b) lekarzami arystokracji
c) wygodnymi lekarzami
d) nędznymi lekarzami
Rozwiązanie

Żeromski ostateczny kształt "Ludziom bezdomnym" nadawał w:
a) Nałęczowie
b) Zakopanem
c) Paryżu
d) Warszawie
Rozwiązanie

Żeromszczyzną nazywamy:
a) styl i tematykę charakterystyczną dla twórczości Żeromskiego
b) sposób kreacji bohatera w powieściach Żeromskiego
c) całą twórczość Żeromskiego
d) dworek Żeromskiego w Kieleckiem
Rozwiązanie

Tytuł "Ludzie bezdomni":
a) jest wielofunkcyjny
b) sygnalizuje tematykę utworu
c) jest wieloznaczny
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Joasia Podborska przyszła na świat:
a) w warszawskim mieszkaniu
b) w wiejskiej chałupie
c) w rodzinie arystokratycznej
d) w szlacheckim dworku
Rozwiązanie

Zwrot "Glikauf" oznacza:
a) Daj Panie Boże
b) Na zdrowie
c) Szczęść Boże
d) Z Bogiem
Rozwiązanie

Węglichowski za pieniądze z komornego płacił za wyształcenie:
a) doktora
b) ogrodnika
c) kucharza
d) szwaczki
Rozwiązanie

Na początku powieści Judym w Paryżu:
a) pracował jako lekarz
b) odbywał praktykę chirurgiczną
c) leczył biedotę w slumsach
d) studiował
Rozwiązanie

Powieść "Ludzie bezdomni" została wydana w roku:
a) 1900
b) 1903
c) 1918
d) 1899
Rozwiązanie

Żona Wiktora Judyma to:
a) Teosia
b) Pelagia
c) Tosia
d) Tekla
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) "Dzieje grzechu"
b) "Ludzie bezdomni"
c) "Popioły"
d) "Przedwiośnie"
Rozwiązanie

Dajmonion to:
a) głos wewnetrznego anioła
b) głos wewnętrzny pochodzenia boskiego
c) wewnętrzny głos kuszący do złego
d) wewnętrzny głos sumienia
Rozwiązanie

Państwo Czerniszowie prowadzili:
a) szpital
b) otwarty dom
c) hotel
d) sklep z pamiątkami
Rozwiązanie

Kwiat tuberozy to metafora:
a) niezbędnego piękna
b) fałszywego piękna
c) bezużytecznego piękna
d) największego piękna
Rozwiązanie

Żeromski zadebiutował w charakterze nowelisty na łamach:
a) "Kuriera Warszawskiego"
b) "Gazety Praskiej"
c) „Głosu”
d) „Tygodnika Powszechnego”
Rozwiązanie

Wiktor wyjechał na emigrację:
a) do Austrii
b) do Szwajcarii
c) do Anglii
d) do Niemiec
Rozwiązanie

Judym pracował w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach:
a) pół roku
b) równo rok
c) mniej niż rok
d) ponad rok
Rozwiązanie

Impresjonizm w "Ludziach bezdomnych" widoczny jest głównie:
a) w pokazaniu dramaturgii akcji
b) w zakończeniu powieści
c) w opisach przyrody i psychiki bohaterów
d) w opisach architektonicznych
Rozwiązanie

O losach Joasi sprzed akcji właściwej dowiadujemy się z rozdziału:
a) "Zwierzenia"
b) "Dziennik"
c) "Wspomnienia"
d) "Pamiętnik"
Rozwiązanie

Judym dostaje wymówienie z pracy w Cisach bo:
a) nie przykłada się do swojej pracy
b) narzeka na zarobki
c) nie zgadza się na działania administratorów
d) nie sprawdza się w roli lekarza
Rozwiązanie

Czas akcji powieści to:
a) lata osiemdziesiąte XIX wieku
b) połowa XIX wieku
c) lata dziewięćdziesiąte XIX wieku
d) początek XX wieku
Rozwiązanie

Miasto w Szwajcarii do którego zmierza Teosia z dziećmi to:
a) Amstettem
b) Fribourg
c) Zurych
d) Wintertur
Rozwiązanie

Psychizacja pejzażu – ważny wyróżnik młodopolskiej prozy -to:
a) uosobienie przyrody
b) nacisk na szegółowe opisy zmieniającej się przyrody
c) nadanie bohaterowi cech przyrodniczych
d) wyrażenie stanu emocjonalnego bohatera poprzez zilustrowanie jego uczuć przyrodą
Rozwiązanie

Joanna Podborska odwiedziła Judyma w Sosnowcu w drodze:
a) do Warszawy
b) do Drezna
c) do Paryża
d) do Pragi
Rozwiązanie

Według nietzscheanizmu człowiek:
a) jest słabą, pesymistyczną jednostką
b) stworzony jest do miłości
c) stworzony jest do tego by cierpieć
d) nie jest słabą, pesymistyczną jednostką
Rozwiązanie

Tytuł referatu Judyma wygłoszony u warszawskiego doktora to:
a) "Higiena w Warszawie i Paryżu"
b) "O higienie"
c) "Kilka słów w sprawie higieny"
d) "Higiena a poziom zycia biedoty"
Rozwiązanie

Judyma w kopalni najbardziej oburzył fakt:
a) złego wykorzystania sił ludzkich
b) tempienia szczurów
c) złych warunków
d) bicia konia przez poganiacza
Rozwiązanie

Naturalizm to kierunek artystyczny, który zapoczątkował:
a) Honor de Balzac
b) Stefan Żeromski
c) Emil Zola
d) Fiodor Dostojewski
Rozwiązanie

We fragmentach pamiętnika Joanny Podborskiej występuje narracja:
a) trzeciosobowa
b) pośrednia
c) bezosobowa
d) pierwszoosobowa
Rozwiązanie

Natalka Orszańska, bez zgody babki opuściła dom, by:
a) odzyskać swą część majątku
b) wziąć ślub z Karbowskim
c) kupić nową suknię
d) wyjechać do większego miasta
Rozwiązanie

Krzywosąd Chobrzański to:
a) właściciel majątku Cisy
b) prezes majątku Cisy
c) administrator majątku Cisy
d) dyrektor majątku Cisy
Rozwiązanie

Leszczykowski mieszkał w:
a) Warszawie
b) Paryżu
c) Moskwie
d) Konstantynopolu
Rozwiązanie

Pierwszą żoną Żeromskiego była:
a) Eliza Orzeszkowa
b) Maria Bocheńska
c) Oktawia z Radziwiłłów Rodkiewiczowa
d) Anna Zawadzka
Rozwiązanie

Brat Joasi ma na imię:
a) Wacław
b) Andrzej
c) Jan
d) Wiktor
Rozwiązanie

Obraz „Rybak” autorstwa Puvis de Chavannes’a w powieści symbolizuje:
a) ciężką pracę fabrykantów
b) społeczną krzywdę i niesprawiedliwość
c) siłę witalną człowieka
d) piękno ludzkiego ciała
Rozwiązanie

Czemu Wiktor zmienił pracę?
a) pobił przełożonego
b) dostał lepszą propozycję
c) ze względów finansowych
d) posprzeczał się z majstrem
Rozwiązanie

Oleś Daszkowski to:
a) znajomy Krzywosąda
b) znajomy M. Lesa
c) znajomy Judma z Paryża
d) znajomy Korzeckiego
Rozwiązanie

Po śmierci matki Judyma wzięła na wychowanie:
a) siostra ojca
b) babka
c) starsza siostra
d) siostra matki
Rozwiązanie

Zachwyt nad posągiem Wenus z Milo to realizacja poglądu o:
a) kontemplacji sztuki jako jedynej wartości stałej
b) nietrwałości sztuki
c) przemijalności ludzkiego życia
d) doskonałości dawnych artystów
Rozwiązanie

Synkretyzm stylistyczny polega na:
a) zastosowaniu jednej techniki pisarskiej
b) zastosowanie licznych chwytów synkretycznych
c) naśladowaniu stylu innych twórców
d) zastosowaniu wielu różnych konwencji pisarskich
Rozwiązanie

Występująca w powieści Helena to:
a) pierwsza miłość Judyma
b) gospodyni Judyma
c) córka dyrektora kopalni
d) córka dyrektora uzdrowiska
Rozwiązanie

Proletariacka nędza i bogactwo klasy posiadającej są w powieści przedstawione za pomocą:
a) symbolu
b) kontrastu
c) metafory
d) porównania
Rozwiązanie

Les nosił wcześniej nazwisko:
a) Leszczykowski
b) Leszcz
c) Leszczyński
d) Leśniewski
Rozwiązanie

Krzywosąd był:
a) dyrektorem kopalni
b) administratorem majątku w Cisach
c) dyrektorem majątku w Cisach
d) inżynierem w kopalni
Rozwiązanie

Kalinowicz to:
a) jeden z lekarzy warszawskich
b) dyrektor zakładu w Cisach
c) dyrektor kopalni
d) inżynier w kopalni
Rozwiązanie

Węglichowski był:
a) prezesem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
b) dyrektorem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
c) dyrektorem kopalni "Sykstus"
d) administratorem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
Rozwiązanie

Słowa "Medycyna to interes jak każdy inny" powiedział:
a) doktor Czernisz
b) Judym
c) doktor Węglichowski
d) doktor Chmielnicki
Rozwiązanie

Joasia ma w powieści:
a) około dwudziestu sześciu lat
b) około trzydziestu lat
c) około dwudziestu lat
d) osiemnaście lat
Rozwiązanie

Wydanie której powieści pozbawiło Żeromskiego szans na otrzymanie literackiej Nagrody Nobla?
a) "Ludzie bezdomni"
b) "Przedwiośnie"
c) "Wiatr od morza"
d) "Dzieje grzechu"
Rozwiązanie

Dzieci Wiktora Judyma to:
a) Maciek i Wiola
b) Franek i Karola
c) Olek i Ola
d) Tomek i Karolina
Rozwiązanie

Kogo charakteryzują słowa: "Pochodził z bardzo bogatego rodu, a odziedziczony po ojcu majątek przepuścił w ciągu dwóch lat. Bawił się w Monte Carlo, Monako, Paryżu, a teraz grywał w karty z kuracjuszami (...)"?
a) Kalinowskiego
b) Krzywosąda
c) Korzeckiego
d) Karbowskiego
Rozwiązanie

Do miasteczka Cisy Judym po raz pierwszy:
a) dojechał dorożką
b) dojechał furmanką
c) doszedł na piechotę
d) dojechał konno
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) dziedzic
b) korepetytor
c) lokaj
d) pracownik biurowy
Rozwiązanie

Korzeckiego Judym poznał:
a) w Warszawie
b) w Cisach
c) w Sosnowcu
d) w Paryżu
Rozwiązanie

Akcja powieści cofa się o trzy lata:
a) we wspomnieniach Judyma z Paryża
b) we fragmentach dziennika Judyma
c) w listach M. Lesa
d) we fragmentach pamiętnika Joasi
Rozwiązanie

Cisy tak naprawdę były bardzo wierną kopią:
a) Nałęczowa
b) Kalisza
c) istniejącej wsi Cisowiec
d) Nieborowa
Rozwiązanie

Przyczyną febry w Cisach były:
a) zanieczyszczone sadzawki
b) zarazki przyniesione przez włóczęgę
c) śmieci wyrzucane z uzdrowiska
d) ulewne deszcze
Rozwiązanie

Tagi:
• Żeromski biografia • Życiorys Żeromskiego • Judym charakterystyka • Charakterystyka Judyma • Ludzie bezdomni Stefana Żeromskiego • Stefan Żeromski - Ludzie bezdomni • Ludzie bezdomni plan wydarzeń • Charakterystyka Joanny Podborskiej • Ludzie bezdomni charakterystyka bohaterów • Warstwy społeczne w ludziach bezdomnych • Ludzie bezdomni Stefan Żeromski • Streszczenie Ludzi bezdomnych • Tomasz Judym • Doktor Judym • Ludzie bezdomni jako powieść modernistyczna • Symbole w Ludziach bezdomnych • Ludzie bezdomni - interpretacja tytułu • Znaczenie tytułu - Ludzie bezdomni • Różne wymiary bezdomności w Ludziach bezdomnych • Tomasz Judym jako romantyk realizmu, chybiony pozytywista i Hamlet dzisiejszy
Partner serwisu: