Ludzie bezdomni
      Ludzie bezdomni | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Ciotka, z którą mieszka Wiktor ma na imię:
a) Genowefa
b) Pelagia
c) Joanna
d) Maria
Rozwiązanie

Miasto w Szwajcarii do którego zmierza Teosia z dziećmi to:
a) Wintertur
b) Fribourg
c) Amstettem
d) Zurych
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Naturalizm to kierunek artystyczny, który zapoczątkował:
a) Fiodor Dostojewski
b) Honor de Balzac
c) Emil Zola
d) Stefan Żeromski
Rozwiązanie

Judym pracował w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach:
a) równo rok
b) ponad rok
c) mniej niż rok
d) pół roku
Rozwiązanie

Joasia ma w powieści:
a) około dwudziestu sześciu lat
b) około dwudziestu lat
c) około trzydziestu lat
d) osiemnaście lat
Rozwiązanie

Na początku powieści Judym w Paryżu:
a) odbywał praktykę chirurgiczną
b) studiował
c) pracował jako lekarz
d) leczył biedotę w slumsach
Rozwiązanie

Nina Orszeńska wyjechała z kraju:
a) z powodów politycznych
b) w imię miłości do Karbowskiego
c) po porzuceniu jej przez narzeczonego
d) z powodów zdrowotnych
Rozwiązanie

Warszawska gospodyni Judyma i portierka do otwierania drzwi pacjentom to:
a) Wiktorowa
b) Walentyna
c) Walentowa
d) Michałowa
Rozwiązanie

Fundusz finansowy utworzony przez M. Lesa na potrzeby kształcenia lub pomocy w ważnych kwestiach to:
a) ciche kasy
b) nieme kasy
c) małe kasy
d) wielkie kasy
Rozwiązanie

Brat Joasi ma na imię:
a) Jan
b) Andrzej
c) Wiktor
d) Wacław
Rozwiązanie


Żeromski zadebiutował w charakterze nowelisty na łamach:
a) „Głosu”
b) "Kuriera Warszawskiego"
c) "Gazety Praskiej"
d) „Tygodnika Powszechnego”
Rozwiązanie

Ciotka wychowująca Judyma w młodości była:
a) szwaczką
b) kobietą lekkich obyczajów
c) sprzątaczką
d) praczką
Rozwiązanie

Natalka Orszańska, bez zgody babki opuściła dom, by:
a) wziąć ślub z Karbowskim
b) wyjechać do większego miasta
c) kupić nową suknię
d) odzyskać swą część majątku
Rozwiązanie

Po powrocie z Paryża Judym pierwszy raz spotkał panny Orszańskie:
a) w Alejach Ujazdowskich
b) w Wilanowie
c) w Parku Saskim
d) na Krakowskim Przedmieściu
Rozwiązanie

Towarzysz Wiktora odebrał jego żonę i dzieci na dworcu w:
a) Pradze
b) Paryżu
c) Zurychu
d) Wiedniu
Rozwiązanie

Kalinowicz to:
a) jeden z lekarzy warszawskich
b) dyrektor zakładu w Cisach
c) dyrektor kopalni
d) inżynier w kopalni
Rozwiązanie

Krzywosąd był:
a) dyrektorem kopalni
b) inżynierem w kopalni
c) administratorem majątku w Cisach
d) dyrektorem majątku w Cisach
Rozwiązanie

Węglichowski za pieniądze z komornego płacił za wyształcenie:
a) ogrodnika
b) szwaczki
c) kucharza
d) doktora
Rozwiązanie

Zachwyt nad posągiem Wenus z Milo to realizacja poglądu o:
a) doskonałości dawnych artystów
b) nietrwałości sztuki
c) przemijalności ludzkiego życia
d) kontemplacji sztuki jako jedynej wartości stałej
Rozwiązanie

Joasia urodziła się w rodzinie:
a) arystokratycznej
b) robotniczej
c) chłopskiej
d) szlacheckiej
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
Korzeckiego Judym poznał:
a) w Cisach
b) w Sosnowcu
c) w Paryżu
d) w Warszawie
Rozwiązanie

O noclegowej sytuacji w Paryżu Judym opowiada:
a) w kopalni "Sykstus"
b) w odczycie wygłoszonym u dr. Czernisza
c) w rozmowie z Joasią w Cisach
d) w rozmowie z Krzywosądem w Cisach
Rozwiązanie

Judym wychował się:
a) na ulicy Mokrej
b) na ulicy Ciepłej
c) na ulicy Krochmalnej
d) na ulicy Warszawskiej
Rozwiązanie

Tytuł "Ludzie bezdomni":
a) jest wielofunkcyjny
b) jest wieloznaczny
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) sygnalizuje tematykę utworu
Rozwiązanie

Korzecki jest:
a) inżynierem w kopalni
b) kierownikiem kopalni
c) inżynierem w fabryce
d) kierownikiem fabryki
Rozwiązanie

Impresjonizm w "Ludziach bezdomnych" widoczny jest głównie:
a) w opisach architektonicznych
b) w opisach przyrody i psychiki bohaterów
c) w zakończeniu powieści
d) w pokazaniu dramaturgii akcji
Rozwiązanie

Wydanie której powieści pozbawiło Żeromskiego szans na otrzymanie literackiej Nagrody Nobla?
a) "Przedwiośnie"
b) "Ludzie bezdomni"
c) "Wiatr od morza"
d) "Dzieje grzechu"
Rozwiązanie

Nowy typ narracji w partiach, gdy Żeromski użyczył głosu głównemu bohaterowi to:
a) narracja personalna
b) narracja intrapersonalna
c) narracja interpersonalna
d) narracja portretowa
Rozwiązanie

Wiktor Judym pracował:
a) w hucie żelaza
b) w fabryce cygar
c) w majątku w Cisach
d) w stalowni
Rozwiązanie

Leszczykowski mieszkał w:
a) Moskwie
b) Paryżu
c) Warszawie
d) Konstantynopolu
Rozwiązanie

Tytuł referatu Judyma wygłoszony u warszawskiego doktora to:
a) "Higiena a poziom zycia biedoty"
b) "Kilka słów w sprawie higieny"
c) "O higienie"
d) "Higiena w Warszawie i Paryżu"
Rozwiązanie

Do miasteczka Cisy Judym po raz pierwszy:
a) dojechał konno
b) dojechał furmanką
c) dojechał dorożką
d) doszedł na piechotę
Rozwiązanie

Po śmierci matki Judyma wzięła na wychowanie:
a) siostra ojca
b) siostra matki
c) babka
d) starsza siostra
Rozwiązanie

Dajmonion to:
a) głos wewnętrzny pochodzenia boskiego
b) głos wewnetrznego anioła
c) wewnętrzny głos kuszący do złego
d) wewnętrzny głos sumienia
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) lokaj
b) pracownik biurowy
c) dziedzic
d) korepetytor
Rozwiązanie

Według nietzscheanizmu człowiek:
a) nie jest słabą, pesymistyczną jednostką
b) stworzony jest do tego by cierpieć
c) stworzony jest do miłości
d) jest słabą, pesymistyczną jednostką
Rozwiązanie

Cisy tak naprawdę były bardzo wierną kopią:
a) Kalisza
b) Nieborowa
c) istniejącej wsi Cisowiec
d) Nałęczowa
Rozwiązanie

Dr. Czernisza i jemu podobnych Judym nazwał:
a) lekarzami arystokracji
b) nędznymi lekarzami
c) wygodnymi lekarzami
d) lekarzami ludzi bogatych
Rozwiązanie

Poglądów Marksa możemy dopatrzeć się w opisie:
a) wyboru Judyma
b) konfliktu między klasą pracującą a właścicielami środków produkcji
c) dzieciństwa Judyma i Joasi
d) stanu emocjonalnego bohatera
Rozwiązanie

Czas akcji powieści to:
a) początek XX wieku
b) lata dziewięćdziesiąte XIX wieku
c) lata osiemdziesiąte XIX wieku
d) połowa XIX wieku
Rozwiązanie

Les nosił wcześniej nazwisko:
a) Leszczyński
b) Leszcz
c) Leśniewski
d) Leszczykowski
Rozwiązanie

Tomasz był synem:
a) doktora
b) inżyniera
c) szewca
d) robotnika
Rozwiązanie

Krzywosąd Chobrzański to:
a) administrator majątku Cisy
b) właściciel majątku Cisy
c) prezes majątku Cisy
d) dyrektor majątku Cisy
Rozwiązanie

Żeromski ostateczny kształt "Ludziom bezdomnym" nadawał w:
a) Warszawie
b) Zakopanem
c) Paryżu
d) Nałęczowie
Rozwiązanie

We fragmentach pamiętnika Joanny Podborskiej występuje narracja:
a) trzeciosobowa
b) pierwszoosobowa
c) bezosobowa
d) pośrednia
Rozwiązanie

Dzieci Wiktora Judyma to:
a) Tomek i Karolina
b) Maciek i Wiola
c) Franek i Karola
d) Olek i Ola
Rozwiązanie

Wiktor wyjechał na emigrację:
a) do Szwajcarii
b) do Anglii
c) do Austrii
d) do Niemiec
Rozwiązanie

O losach Joasi sprzed akcji właściwej dowiadujemy się z rozdziału:
a) "Dziennik"
b) "Zwierzenia"
c) "Pamiętnik"
d) "Wspomnienia"
Rozwiązanie

Kogo charakteryzują słowa: "Pochodził z bardzo bogatego rodu, a odziedziczony po ojcu majątek przepuścił w ciągu dwóch lat. Bawił się w Monte Carlo, Monako, Paryżu, a teraz grywał w karty z kuracjuszami (...)"?
a) Krzywosąda
b) Karbowskiego
c) Kalinowskiego
d) Korzeckiego
Rozwiązanie

Oleś Daszkowski to:
a) znajomy Krzywosąda
b) znajomy Judma z Paryża
c) znajomy Korzeckiego
d) znajomy M. Lesa
Rozwiązanie

Przyczyną febry w Cisach były:
a) zanieczyszczone sadzawki
b) zarazki przyniesione przez włóczęgę
c) śmieci wyrzucane z uzdrowiska
d) ulewne deszcze
Rozwiązanie

Niegrzeczny chłopczyk, który zaczepiał Judyma w pociągu miał na imię:
a) Kajtek
b) Michał
c) Dyzio
d) Zyzio
Rozwiązanie

Fabryka cygar opisana w powieści to:
a) istniejący zakład w Dąbrowie Górniczej
b) fabryka cygar, którą autor zwiedził w Paryżu
c) wymyślone przez autora miejsce
d) istniejący zakład przy ulicy Krochmalnej
Rozwiązanie

Proletariacka nędza i bogactwo klasy posiadającej są w powieści przedstawione za pomocą:
a) kontrastu
b) porównania
c) symbolu
d) metafory
Rozwiązanie

Kwiat tuberozy to metafora:
a) niezbędnego piękna
b) bezużytecznego piękna
c) największego piękna
d) fałszywego piękna
Rozwiązanie

Żona Wiktora Judyma to:
a) Tekla
b) Pelagia
c) Tosia
d) Teosia
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) "Przedwiośnie"
b) "Dzieje grzechu"
c) "Ludzie bezdomni"
d) "Popioły"
Rozwiązanie

Podborska otrzymywała listy od brata Wacława z:
a) Syberii
b) Sosnowca
c) więzienia pod Warszawą
d) Moskwy
Rozwiązanie

Słowa "Medycyna to interes jak każdy inny" powiedział:
a) doktor Chmielnicki
b) doktor Czernisz
c) doktor Węglichowski
d) Judym
Rozwiązanie

Judyma w kopalni najbardziej oburzył fakt:
a) złego wykorzystania sił ludzkich
b) tempienia szczurów
c) bicia konia przez poganiacza
d) złych warunków
Rozwiązanie

Powieść "Ludzie bezdomni" została wydana w roku:
a) 1918
b) 1899
c) 1900
d) 1903
Rozwiązanie

Węglichowski był:
a) administratorem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
b) dyrektorem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
c) dyrektorem kopalni "Sykstus"
d) prezesem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
Rozwiązanie

Doktor Węglichowski zajmował wraz z małżonką willę należącą do:
a) pani Niewadzkiej
b) Krzywosąda Chobrzańskiego
c) M. Lesa
d) Tomasza Judyma
Rozwiązanie

Zwrot "Glikauf" oznacza:
a) Z Bogiem
b) Daj Panie Boże
c) Szczęść Boże
d) Na zdrowie
Rozwiązanie

Judym dostaje wymówienie z pracy w Cisach bo:
a) nie sprawdza się w roli lekarza
b) narzeka na zarobki
c) nie zgadza się na działania administratorów
d) nie przykłada się do swojej pracy
Rozwiązanie

Psychizacja pejzażu – ważny wyróżnik młodopolskiej prozy -to:
a) wyrażenie stanu emocjonalnego bohatera poprzez zilustrowanie jego uczuć przyrodą
b) nacisk na szegółowe opisy zmieniającej się przyrody
c) uosobienie przyrody
d) nadanie bohaterowi cech przyrodniczych
Rozwiązanie

Zakłady kąpielowe w Cisach mieściły się w gmachu zwanym:
a) "Wincentym"
b) "Jacentym"
c) "Wacławem"
d) "Kąpieliskiem"
Rozwiązanie

Czemu Wiktor zmienił pracę?
a) dostał lepszą propozycję
b) ze względów finansowych
c) pobił przełożonego
d) posprzeczał się z majstrem
Rozwiązanie

Chateau-Rouge to:
a) nazwa paryskiego szpitala
b) hotel dla paryskiej
c) hotelu, w którym w Paryżu mieszkał Judym
d) nazwa paryskiego więzienia
Rozwiązanie

Akcja powieści cofa się o trzy lata:
a) we fragmentach dziennika Judyma
b) w listach M. Lesa
c) we wspomnieniach Judyma z Paryża
d) we fragmentach pamiętnika Joasi
Rozwiązanie

Pierwszą żoną Żeromskiego była:
a) Oktawia z Radziwiłłów Rodkiewiczowa
b) Anna Zawadzka
c) Eliza Orzeszkowa
d) Maria Bocheńska
Rozwiązanie

Obraz „Rybak” autorstwa Puvis de Chavannes’a w powieści symbolizuje:
a) ciężką pracę fabrykantów
b) siłę witalną człowieka
c) piękno ludzkiego ciała
d) społeczną krzywdę i niesprawiedliwość
Rozwiązanie

Występująca w powieści Helena to:
a) córka dyrektora kopalni
b) gospodyni Judyma
c) córka dyrektora uzdrowiska
d) pierwsza miłość Judyma
Rozwiązanie

Synkretyzm stylistyczny polega na:
a) zastosowaniu wielu różnych konwencji pisarskich
b) zastosowanie licznych chwytów synkretycznych
c) zastosowaniu jednej techniki pisarskiej
d) naśladowaniu stylu innych twórców
Rozwiązanie

Żeromszczyzną nazywamy:
a) styl i tematykę charakterystyczną dla twórczości Żeromskiego
b) sposób kreacji bohatera w powieściach Żeromskiego
c) całą twórczość Żeromskiego
d) dworek Żeromskiego w Kieleckiem
Rozwiązanie

Joasia Podborska przyszła na świat:
a) w rodzinie arystokratycznej
b) w szlacheckim dworku
c) w warszawskim mieszkaniu
d) w wiejskiej chałupie
Rozwiązanie

Z powodów politycznych na emigracji są:
a) Leszczykowski, Wacław Podborski, Wiktor Judym
b) Wacław Podborski, Natalia Orszeńska, Węglichowski
c) Tomasz Judym, Wiktor Judym, Joanna Podborska
d) Leszczykowski, Natalia Orszeńska, Joanna Podborska
Rozwiązanie

Joanna Podborska odwiedziła Judyma w Sosnowcu w drodze:
a) do Pragi
b) do Warszawy
c) do Drezna
d) do Paryża
Rozwiązanie

Powieść "Ludzie bezdomni" została opublikowana z datą:
a) 1900
b) 1899
c) 1903
d) 1898
Rozwiązanie

Państwo Czerniszowie prowadzili:
a) szpital
b) otwarty dom
c) hotel
d) sklep z pamiątkami
Rozwiązanie

Tagi:
• Żeromski biografia • Życiorys Żeromskiego • Judym charakterystyka • Charakterystyka Judyma • Ludzie bezdomni Stefana Żeromskiego • Stefan Żeromski - Ludzie bezdomni • Ludzie bezdomni plan wydarzeń • Charakterystyka Joanny Podborskiej • Ludzie bezdomni charakterystyka bohaterów • Warstwy społeczne w ludziach bezdomnych • Ludzie bezdomni Stefan Żeromski • Streszczenie Ludzi bezdomnych • Tomasz Judym • Doktor Judym • Ludzie bezdomni jako powieść modernistyczna • Symbole w Ludziach bezdomnych • Ludzie bezdomni - interpretacja tytułu • Znaczenie tytułu - Ludzie bezdomni • Różne wymiary bezdomności w Ludziach bezdomnych • Tomasz Judym jako romantyk realizmu, chybiony pozytywista i Hamlet dzisiejszy