Ludzie bezdomni
      Ludzie bezdomni | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Dzieci Wiktora Judyma to:
a) Maciek i Wiola
b) Franek i Karola
c) Olek i Ola
d) Tomek i Karolina
Rozwiązanie

Zwrot "Glikauf" oznacza:
a) Z Bogiem
b) Daj Panie Boże
c) Szczęść Boże
d) Na zdrowie
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Poglądów Marksa możemy dopatrzeć się w opisie:
a) wyboru Judyma
b) konfliktu między klasą pracującą a właścicielami środków produkcji
c) dzieciństwa Judyma i Joasi
d) stanu emocjonalnego bohatera
Rozwiązanie

Psychizacja pejzażu – ważny wyróżnik młodopolskiej prozy -to:
a) uosobienie przyrody
b) wyrażenie stanu emocjonalnego bohatera poprzez zilustrowanie jego uczuć przyrodą
c) nacisk na szegółowe opisy zmieniającej się przyrody
d) nadanie bohaterowi cech przyrodniczych
Rozwiązanie

Chateau-Rouge to:
a) nazwa paryskiego szpitala
b) hotel dla paryskiej
c) hotelu, w którym w Paryżu mieszkał Judym
d) nazwa paryskiego więzienia
Rozwiązanie

Joasia ma w powieści:
a) osiemnaście lat
b) około dwudziestu sześciu lat
c) około dwudziestu lat
d) około trzydziestu lat
Rozwiązanie

Węglichowski za pieniądze z komornego płacił za wyształcenie:
a) kucharza
b) ogrodnika
c) doktora
d) szwaczki
Rozwiązanie

Dajmonion to:
a) głos wewnetrznego anioła
b) wewnętrzny głos kuszący do złego
c) wewnętrzny głos sumienia
d) głos wewnętrzny pochodzenia boskiego
Rozwiązanie

Fundusz finansowy utworzony przez M. Lesa na potrzeby kształcenia lub pomocy w ważnych kwestiach to:
a) małe kasy
b) ciche kasy
c) wielkie kasy
d) nieme kasy
Rozwiązanie

Zachwyt nad posągiem Wenus z Milo to realizacja poglądu o:
a) nietrwałości sztuki
b) kontemplacji sztuki jako jedynej wartości stałej
c) doskonałości dawnych artystów
d) przemijalności ludzkiego życia
Rozwiązanie


Kalinowicz to:
a) jeden z lekarzy warszawskich
b) dyrektor zakładu w Cisach
c) dyrektor kopalni
d) inżynier w kopalni
Rozwiązanie

Brat Joasi ma na imię:
a) Jan
b) Wiktor
c) Andrzej
d) Wacław
Rozwiązanie

Les nosił wcześniej nazwisko:
a) Leszcz
b) Leśniewski
c) Leszczyński
d) Leszczykowski
Rozwiązanie

Według nietzscheanizmu człowiek:
a) stworzony jest do miłości
b) stworzony jest do tego by cierpieć
c) jest słabą, pesymistyczną jednostką
d) nie jest słabą, pesymistyczną jednostką
Rozwiązanie

Podborska otrzymywała listy od brata Wacława z:
a) więzienia pod Warszawą
b) Moskwy
c) Sosnowca
d) Syberii
Rozwiązanie

Wiktor Judym pracował:
a) w fabryce cygar
b) w hucie żelaza
c) w stalowni
d) w majątku w Cisach
Rozwiązanie

Akcja powieści cofa się o trzy lata:
a) w listach M. Lesa
b) we fragmentach pamiętnika Joasi
c) we fragmentach dziennika Judyma
d) we wspomnieniach Judyma z Paryża
Rozwiązanie

Dr. Czernisza i jemu podobnych Judym nazwał:
a) nędznymi lekarzami
b) lekarzami ludzi bogatych
c) lekarzami arystokracji
d) wygodnymi lekarzami
Rozwiązanie

Fabryka cygar opisana w powieści to:
a) wymyślone przez autora miejsce
b) istniejący zakład w Dąbrowie Górniczej
c) istniejący zakład przy ulicy Krochmalnej
d) fabryka cygar, którą autor zwiedził w Paryżu
Rozwiązanie

Ciotka, z którą mieszka Wiktor ma na imię:
a) Maria
b) Genowefa
c) Pelagia
d) Joanna
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
Powieść "Ludzie bezdomni" została wydana w roku:
a) 1918
b) 1899
c) 1903
d) 1900
Rozwiązanie

Do miasteczka Cisy Judym po raz pierwszy:
a) dojechał konno
b) dojechał furmanką
c) doszedł na piechotę
d) dojechał dorożką
Rozwiązanie

Węglichowski był:
a) dyrektorem kopalni "Sykstus"
b) administratorem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
c) dyrektorem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
d) prezesem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
Rozwiązanie

Kogo charakteryzują słowa: "Pochodził z bardzo bogatego rodu, a odziedziczony po ojcu majątek przepuścił w ciągu dwóch lat. Bawił się w Monte Carlo, Monako, Paryżu, a teraz grywał w karty z kuracjuszami (...)"?
a) Korzeckiego
b) Kalinowskiego
c) Karbowskiego
d) Krzywosąda
Rozwiązanie

Warszawska gospodyni Judyma i portierka do otwierania drzwi pacjentom to:
a) Walentyna
b) Wiktorowa
c) Walentowa
d) Michałowa
Rozwiązanie

Korzeckiego Judym poznał:
a) w Warszawie
b) w Cisach
c) w Paryżu
d) w Sosnowcu
Rozwiązanie

Żona Wiktora Judyma to:
a) Tosia
b) Teosia
c) Pelagia
d) Tekla
Rozwiązanie

Czemu Wiktor zmienił pracę?
a) pobił przełożonego
b) posprzeczał się z majstrem
c) dostał lepszą propozycję
d) ze względów finansowych
Rozwiązanie

Nina Orszeńska wyjechała z kraju:
a) w imię miłości do Karbowskiego
b) z powodów zdrowotnych
c) z powodów politycznych
d) po porzuceniu jej przez narzeczonego
Rozwiązanie

Tytuł "Ludzie bezdomni":
a) sygnalizuje tematykę utworu
b) jest wieloznaczny
c) jest wielofunkcyjny
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Wydanie której powieści pozbawiło Żeromskiego szans na otrzymanie literackiej Nagrody Nobla?
a) "Przedwiośnie"
b) "Ludzie bezdomni"
c) "Wiatr od morza"
d) "Dzieje grzechu"
Rozwiązanie

Na początku powieści Judym w Paryżu:
a) pracował jako lekarz
b) leczył biedotę w slumsach
c) studiował
d) odbywał praktykę chirurgiczną
Rozwiązanie

Synkretyzm stylistyczny polega na:
a) zastosowaniu wielu różnych konwencji pisarskich
b) zastosowaniu jednej techniki pisarskiej
c) zastosowanie licznych chwytów synkretycznych
d) naśladowaniu stylu innych twórców
Rozwiązanie

Zakłady kąpielowe w Cisach mieściły się w gmachu zwanym:
a) "Kąpieliskiem"
b) "Jacentym"
c) "Wincentym"
d) "Wacławem"
Rozwiązanie

Ciotka wychowująca Judyma w młodości była:
a) sprzątaczką
b) praczką
c) kobietą lekkich obyczajów
d) szwaczką
Rozwiązanie

Cisy tak naprawdę były bardzo wierną kopią:
a) Kalisza
b) Nieborowa
c) istniejącej wsi Cisowiec
d) Nałęczowa
Rozwiązanie

Niegrzeczny chłopczyk, który zaczepiał Judyma w pociągu miał na imię:
a) Dyzio
b) Kajtek
c) Zyzio
d) Michał
Rozwiązanie

Impresjonizm w "Ludziach bezdomnych" widoczny jest głównie:
a) w pokazaniu dramaturgii akcji
b) w zakończeniu powieści
c) w opisach architektonicznych
d) w opisach przyrody i psychiki bohaterów
Rozwiązanie

Po powrocie z Paryża Judym pierwszy raz spotkał panny Orszańskie:
a) w Alejach Ujazdowskich
b) na Krakowskim Przedmieściu
c) w Wilanowie
d) w Parku Saskim
Rozwiązanie

Nowy typ narracji w partiach, gdy Żeromski użyczył głosu głównemu bohaterowi to:
a) narracja personalna
b) narracja interpersonalna
c) narracja portretowa
d) narracja intrapersonalna
Rozwiązanie

Czas akcji powieści to:
a) lata dziewięćdziesiąte XIX wieku
b) połowa XIX wieku
c) początek XX wieku
d) lata osiemdziesiąte XIX wieku
Rozwiązanie

Żeromski zadebiutował w charakterze nowelisty na łamach:
a) „Tygodnika Powszechnego”
b) "Kuriera Warszawskiego"
c) „Głosu”
d) "Gazety Praskiej"
Rozwiązanie

Tytuł referatu Judyma wygłoszony u warszawskiego doktora to:
a) "Higiena a poziom zycia biedoty"
b) "Kilka słów w sprawie higieny"
c) "O higienie"
d) "Higiena w Warszawie i Paryżu"
Rozwiązanie

O losach Joasi sprzed akcji właściwej dowiadujemy się z rozdziału:
a) "Zwierzenia"
b) "Pamiętnik"
c) "Dziennik"
d) "Wspomnienia"
Rozwiązanie

Powieść "Ludzie bezdomni" została opublikowana z datą:
a) 1900
b) 1898
c) 1903
d) 1899
Rozwiązanie

Joasia urodziła się w rodzinie:
a) arystokratycznej
b) robotniczej
c) chłopskiej
d) szlacheckiej
Rozwiązanie

Korzecki jest:
a) inżynierem w fabryce
b) kierownikiem fabryki
c) kierownikiem kopalni
d) inżynierem w kopalni
Rozwiązanie

Judym wychował się:
a) na ulicy Ciepłej
b) na ulicy Warszawskiej
c) na ulicy Krochmalnej
d) na ulicy Mokrej
Rozwiązanie

Proletariacka nędza i bogactwo klasy posiadającej są w powieści przedstawione za pomocą:
a) metafory
b) symbolu
c) porównania
d) kontrastu
Rozwiązanie

Joanna Podborska odwiedziła Judyma w Sosnowcu w drodze:
a) do Drezna
b) do Warszawy
c) do Paryża
d) do Pragi
Rozwiązanie

Natalka Orszańska, bez zgody babki opuściła dom, by:
a) wyjechać do większego miasta
b) kupić nową suknię
c) wziąć ślub z Karbowskim
d) odzyskać swą część majątku
Rozwiązanie

Naturalizm to kierunek artystyczny, który zapoczątkował:
a) Honor de Balzac
b) Emil Zola
c) Stefan Żeromski
d) Fiodor Dostojewski
Rozwiązanie

Miasto w Szwajcarii do którego zmierza Teosia z dziećmi to:
a) Zurych
b) Fribourg
c) Wintertur
d) Amstettem
Rozwiązanie

Państwo Czerniszowie prowadzili:
a) hotel
b) otwarty dom
c) szpital
d) sklep z pamiątkami
Rozwiązanie

Judym pracował w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach:
a) równo rok
b) mniej niż rok
c) ponad rok
d) pół roku
Rozwiązanie

Towarzysz Wiktora odebrał jego żonę i dzieci na dworcu w:
a) Wiedniu
b) Pradze
c) Paryżu
d) Zurychu
Rozwiązanie

Doktor Węglichowski zajmował wraz z małżonką willę należącą do:
a) Krzywosąda Chobrzańskiego
b) Tomasza Judyma
c) pani Niewadzkiej
d) M. Lesa
Rozwiązanie

O noclegowej sytuacji w Paryżu Judym opowiada:
a) w kopalni "Sykstus"
b) w rozmowie z Joasią w Cisach
c) w odczycie wygłoszonym u dr. Czernisza
d) w rozmowie z Krzywosądem w Cisach
Rozwiązanie

Tomasz był synem:
a) szewca
b) doktora
c) robotnika
d) inżyniera
Rozwiązanie

Żeromski ostateczny kształt "Ludziom bezdomnym" nadawał w:
a) Warszawie
b) Paryżu
c) Nałęczowie
d) Zakopanem
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) pracownik biurowy
b) korepetytor
c) lokaj
d) dziedzic
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) "Ludzie bezdomni"
b) "Przedwiośnie"
c) "Dzieje grzechu"
d) "Popioły"
Rozwiązanie

Oleś Daszkowski to:
a) znajomy M. Lesa
b) znajomy Krzywosąda
c) znajomy Korzeckiego
d) znajomy Judma z Paryża
Rozwiązanie

Krzywosąd był:
a) inżynierem w kopalni
b) dyrektorem majątku w Cisach
c) administratorem majątku w Cisach
d) dyrektorem kopalni
Rozwiązanie

Przyczyną febry w Cisach były:
a) zarazki przyniesione przez włóczęgę
b) zanieczyszczone sadzawki
c) śmieci wyrzucane z uzdrowiska
d) ulewne deszcze
Rozwiązanie

Kwiat tuberozy to metafora:
a) największego piękna
b) fałszywego piękna
c) niezbędnego piękna
d) bezużytecznego piękna
Rozwiązanie

Leszczykowski mieszkał w:
a) Moskwie
b) Paryżu
c) Warszawie
d) Konstantynopolu
Rozwiązanie

Żeromszczyzną nazywamy:
a) sposób kreacji bohatera w powieściach Żeromskiego
b) całą twórczość Żeromskiego
c) styl i tematykę charakterystyczną dla twórczości Żeromskiego
d) dworek Żeromskiego w Kieleckiem
Rozwiązanie

Obraz „Rybak” autorstwa Puvis de Chavannes’a w powieści symbolizuje:
a) społeczną krzywdę i niesprawiedliwość
b) siłę witalną człowieka
c) ciężką pracę fabrykantów
d) piękno ludzkiego ciała
Rozwiązanie

Występująca w powieści Helena to:
a) córka dyrektora uzdrowiska
b) córka dyrektora kopalni
c) pierwsza miłość Judyma
d) gospodyni Judyma
Rozwiązanie

We fragmentach pamiętnika Joanny Podborskiej występuje narracja:
a) pośrednia
b) bezosobowa
c) pierwszoosobowa
d) trzeciosobowa
Rozwiązanie

Słowa "Medycyna to interes jak każdy inny" powiedział:
a) doktor Czernisz
b) doktor Chmielnicki
c) Judym
d) doktor Węglichowski
Rozwiązanie

Wiktor wyjechał na emigrację:
a) do Szwajcarii
b) do Anglii
c) do Austrii
d) do Niemiec
Rozwiązanie

Z powodów politycznych na emigracji są:
a) Leszczykowski, Wacław Podborski, Wiktor Judym
b) Tomasz Judym, Wiktor Judym, Joanna Podborska
c) Leszczykowski, Natalia Orszeńska, Joanna Podborska
d) Wacław Podborski, Natalia Orszeńska, Węglichowski
Rozwiązanie

Po śmierci matki Judyma wzięła na wychowanie:
a) siostra matki
b) babka
c) siostra ojca
d) starsza siostra
Rozwiązanie

Joasia Podborska przyszła na świat:
a) w szlacheckim dworku
b) w rodzinie arystokratycznej
c) w wiejskiej chałupie
d) w warszawskim mieszkaniu
Rozwiązanie

Judym dostaje wymówienie z pracy w Cisach bo:
a) nie zgadza się na działania administratorów
b) narzeka na zarobki
c) nie przykłada się do swojej pracy
d) nie sprawdza się w roli lekarza
Rozwiązanie

Krzywosąd Chobrzański to:
a) właściciel majątku Cisy
b) administrator majątku Cisy
c) prezes majątku Cisy
d) dyrektor majątku Cisy
Rozwiązanie

Pierwszą żoną Żeromskiego była:
a) Oktawia z Radziwiłłów Rodkiewiczowa
b) Eliza Orzeszkowa
c) Anna Zawadzka
d) Maria Bocheńska
Rozwiązanie

Judyma w kopalni najbardziej oburzył fakt:
a) złych warunków
b) bicia konia przez poganiacza
c) tempienia szczurów
d) złego wykorzystania sił ludzkich
Rozwiązanie

Tagi:
• Żeromski biografia • Życiorys Żeromskiego • Judym charakterystyka • Charakterystyka Judyma • Ludzie bezdomni Stefana Żeromskiego • Stefan Żeromski - Ludzie bezdomni • Ludzie bezdomni plan wydarzeń • Charakterystyka Joanny Podborskiej • Ludzie bezdomni charakterystyka bohaterów • Warstwy społeczne w ludziach bezdomnych • Ludzie bezdomni Stefan Żeromski • Streszczenie Ludzi bezdomnych • Tomasz Judym • Doktor Judym • Ludzie bezdomni jako powieść modernistyczna • Symbole w Ludziach bezdomnych • Ludzie bezdomni - interpretacja tytułu • Znaczenie tytułu - Ludzie bezdomni • Różne wymiary bezdomności w Ludziach bezdomnych • Tomasz Judym jako romantyk realizmu, chybiony pozytywista i Hamlet dzisiejszy