Ludzie bezdomni
      Ludzie bezdomni | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Niegrzeczny chłopczyk, który zaczepiał Judyma w pociągu miał na imię:
a) Michał
b) Zyzio
c) Dyzio
d) Kajtek
Rozwiązanie

Kalinowicz to:
a) dyrektor zakładu w Cisach
b) dyrektor kopalni
c) jeden z lekarzy warszawskich
d) inżynier w kopalni
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Obraz „Rybak” autorstwa Puvis de Chavannes’a w powieści symbolizuje:
a) ciężką pracę fabrykantów
b) piękno ludzkiego ciała
c) siłę witalną człowieka
d) społeczną krzywdę i niesprawiedliwość
Rozwiązanie

Wydanie której powieści pozbawiło Żeromskiego szans na otrzymanie literackiej Nagrody Nobla?
a) "Wiatr od morza"
b) "Przedwiośnie"
c) "Dzieje grzechu"
d) "Ludzie bezdomni"
Rozwiązanie

Kogo charakteryzują słowa: "Pochodził z bardzo bogatego rodu, a odziedziczony po ojcu majątek przepuścił w ciągu dwóch lat. Bawił się w Monte Carlo, Monako, Paryżu, a teraz grywał w karty z kuracjuszami (...)"?
a) Kalinowskiego
b) Karbowskiego
c) Korzeckiego
d) Krzywosąda
Rozwiązanie

Akcja powieści cofa się o trzy lata:
a) we fragmentach pamiętnika Joasi
b) we wspomnieniach Judyma z Paryża
c) w listach M. Lesa
d) we fragmentach dziennika Judyma
Rozwiązanie

Synkretyzm stylistyczny polega na:
a) zastosowanie licznych chwytów synkretycznych
b) zastosowaniu wielu różnych konwencji pisarskich
c) zastosowaniu jednej techniki pisarskiej
d) naśladowaniu stylu innych twórców
Rozwiązanie

Ciotka wychowująca Judyma w młodości była:
a) kobietą lekkich obyczajów
b) praczką
c) sprzątaczką
d) szwaczką
Rozwiązanie

Tomasz był synem:
a) szewca
b) robotnika
c) inżyniera
d) doktora
Rozwiązanie

Tytuł "Ludzie bezdomni":
a) jest wieloznaczny
b) jest wielofunkcyjny
c) sygnalizuje tematykę utworu
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie


Przyczyną febry w Cisach były:
a) śmieci wyrzucane z uzdrowiska
b) ulewne deszcze
c) zanieczyszczone sadzawki
d) zarazki przyniesione przez włóczęgę
Rozwiązanie

Żeromski ostateczny kształt "Ludziom bezdomnym" nadawał w:
a) Zakopanem
b) Paryżu
c) Nałęczowie
d) Warszawie
Rozwiązanie

Oleś Daszkowski to:
a) znajomy M. Lesa
b) znajomy Korzeckiego
c) znajomy Krzywosąda
d) znajomy Judma z Paryża
Rozwiązanie

Dajmonion to:
a) wewnętrzny głos sumienia
b) głos wewnętrzny pochodzenia boskiego
c) wewnętrzny głos kuszący do złego
d) głos wewnetrznego anioła
Rozwiązanie

Judym dostaje wymówienie z pracy w Cisach bo:
a) nie przykłada się do swojej pracy
b) nie zgadza się na działania administratorów
c) nie sprawdza się w roli lekarza
d) narzeka na zarobki
Rozwiązanie

Joasia urodziła się w rodzinie:
a) arystokratycznej
b) robotniczej
c) szlacheckiej
d) chłopskiej
Rozwiązanie

Czas akcji powieści to:
a) połowa XIX wieku
b) początek XX wieku
c) lata osiemdziesiąte XIX wieku
d) lata dziewięćdziesiąte XIX wieku
Rozwiązanie

We fragmentach pamiętnika Joanny Podborskiej występuje narracja:
a) trzeciosobowa
b) pierwszoosobowa
c) bezosobowa
d) pośrednia
Rozwiązanie

Korzeckiego Judym poznał:
a) w Cisach
b) w Sosnowcu
c) w Warszawie
d) w Paryżu
Rozwiązanie

Psychizacja pejzażu – ważny wyróżnik młodopolskiej prozy -to:
a) wyrażenie stanu emocjonalnego bohatera poprzez zilustrowanie jego uczuć przyrodą
b) nacisk na szegółowe opisy zmieniającej się przyrody
c) nadanie bohaterowi cech przyrodniczych
d) uosobienie przyrody
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Nina Orszeńska wyjechała z kraju:
a) po porzuceniu jej przez narzeczonego
b) z powodów politycznych
c) z powodów zdrowotnych
d) w imię miłości do Karbowskiego
Rozwiązanie

Judym pracował w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach:
a) mniej niż rok
b) równo rok
c) pół roku
d) ponad rok
Rozwiązanie

Fundusz finansowy utworzony przez M. Lesa na potrzeby kształcenia lub pomocy w ważnych kwestiach to:
a) nieme kasy
b) małe kasy
c) ciche kasy
d) wielkie kasy
Rozwiązanie

Występująca w powieści Helena to:
a) gospodyni Judyma
b) pierwsza miłość Judyma
c) córka dyrektora uzdrowiska
d) córka dyrektora kopalni
Rozwiązanie

Żona Wiktora Judyma to:
a) Pelagia
b) Tosia
c) Tekla
d) Teosia
Rozwiązanie

Leszczykowski mieszkał w:
a) Moskwie
b) Konstantynopolu
c) Paryżu
d) Warszawie
Rozwiązanie

Powieść "Ludzie bezdomni" została wydana w roku:
a) 1918
b) 1903
c) 1900
d) 1899
Rozwiązanie

Joanna Podborska odwiedziła Judyma w Sosnowcu w drodze:
a) do Pragi
b) do Paryża
c) do Drezna
d) do Warszawy
Rozwiązanie

Wiktor wyjechał na emigrację:
a) do Niemiec
b) do Anglii
c) do Austrii
d) do Szwajcarii
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) "Dzieje grzechu"
b) "Popioły"
c) "Ludzie bezdomni"
d) "Przedwiośnie"
Rozwiązanie

Poglądów Marksa możemy dopatrzeć się w opisie:
a) dzieciństwa Judyma i Joasi
b) wyboru Judyma
c) stanu emocjonalnego bohatera
d) konfliktu między klasą pracującą a właścicielami środków produkcji
Rozwiązanie

Czemu Wiktor zmienił pracę?
a) posprzeczał się z majstrem
b) pobił przełożonego
c) ze względów finansowych
d) dostał lepszą propozycję
Rozwiązanie

Na początku powieści Judym w Paryżu:
a) odbywał praktykę chirurgiczną
b) studiował
c) leczył biedotę w slumsach
d) pracował jako lekarz
Rozwiązanie

Kwiat tuberozy to metafora:
a) fałszywego piękna
b) bezużytecznego piękna
c) niezbędnego piękna
d) największego piękna
Rozwiązanie

Ciotka, z którą mieszka Wiktor ma na imię:
a) Joanna
b) Pelagia
c) Maria
d) Genowefa
Rozwiązanie

O losach Joasi sprzed akcji właściwej dowiadujemy się z rozdziału:
a) "Dziennik"
b) "Zwierzenia"
c) "Wspomnienia"
d) "Pamiętnik"
Rozwiązanie

Fabryka cygar opisana w powieści to:
a) istniejący zakład przy ulicy Krochmalnej
b) fabryka cygar, którą autor zwiedził w Paryżu
c) wymyślone przez autora miejsce
d) istniejący zakład w Dąbrowie Górniczej
Rozwiązanie

Państwo Czerniszowie prowadzili:
a) otwarty dom
b) szpital
c) sklep z pamiątkami
d) hotel
Rozwiązanie

Judyma w kopalni najbardziej oburzył fakt:
a) tempienia szczurów
b) złego wykorzystania sił ludzkich
c) złych warunków
d) bicia konia przez poganiacza
Rozwiązanie

Wiktor Judym pracował:
a) w majątku w Cisach
b) w hucie żelaza
c) w fabryce cygar
d) w stalowni
Rozwiązanie

Cisy tak naprawdę były bardzo wierną kopią:
a) Nałęczowa
b) Nieborowa
c) Kalisza
d) istniejącej wsi Cisowiec
Rozwiązanie

Les nosił wcześniej nazwisko:
a) Leszcz
b) Leszczyński
c) Leszczykowski
d) Leśniewski
Rozwiązanie

Do miasteczka Cisy Judym po raz pierwszy:
a) doszedł na piechotę
b) dojechał dorożką
c) dojechał furmanką
d) dojechał konno
Rozwiązanie

Korzecki jest:
a) kierownikiem kopalni
b) kierownikiem fabryki
c) inżynierem w kopalni
d) inżynierem w fabryce
Rozwiązanie

Joasia Podborska przyszła na świat:
a) w warszawskim mieszkaniu
b) w wiejskiej chałupie
c) w szlacheckim dworku
d) w rodzinie arystokratycznej
Rozwiązanie

Po powrocie z Paryża Judym pierwszy raz spotkał panny Orszańskie:
a) w Wilanowie
b) w Parku Saskim
c) w Alejach Ujazdowskich
d) na Krakowskim Przedmieściu
Rozwiązanie

Brat Joasi ma na imię:
a) Andrzej
b) Jan
c) Wacław
d) Wiktor
Rozwiązanie

Zachwyt nad posągiem Wenus z Milo to realizacja poglądu o:
a) przemijalności ludzkiego życia
b) nietrwałości sztuki
c) doskonałości dawnych artystów
d) kontemplacji sztuki jako jedynej wartości stałej
Rozwiązanie

Słowa "Medycyna to interes jak każdy inny" powiedział:
a) doktor Chmielnicki
b) Judym
c) doktor Czernisz
d) doktor Węglichowski
Rozwiązanie

Według nietzscheanizmu człowiek:
a) jest słabą, pesymistyczną jednostką
b) nie jest słabą, pesymistyczną jednostką
c) stworzony jest do miłości
d) stworzony jest do tego by cierpieć
Rozwiązanie

Miasto w Szwajcarii do którego zmierza Teosia z dziećmi to:
a) Wintertur
b) Zurych
c) Fribourg
d) Amstettem
Rozwiązanie

Tytuł referatu Judyma wygłoszony u warszawskiego doktora to:
a) "Kilka słów w sprawie higieny"
b) "O higienie"
c) "Higiena w Warszawie i Paryżu"
d) "Higiena a poziom zycia biedoty"
Rozwiązanie

O noclegowej sytuacji w Paryżu Judym opowiada:
a) w rozmowie z Krzywosądem w Cisach
b) w kopalni "Sykstus"
c) w rozmowie z Joasią w Cisach
d) w odczycie wygłoszonym u dr. Czernisza
Rozwiązanie

Judym wychował się:
a) na ulicy Ciepłej
b) na ulicy Warszawskiej
c) na ulicy Krochmalnej
d) na ulicy Mokrej
Rozwiązanie

Podborska otrzymywała listy od brata Wacława z:
a) więzienia pod Warszawą
b) Sosnowca
c) Moskwy
d) Syberii
Rozwiązanie

Węglichowski za pieniądze z komornego płacił za wyształcenie:
a) kucharza
b) szwaczki
c) ogrodnika
d) doktora
Rozwiązanie

Natalka Orszańska, bez zgody babki opuściła dom, by:
a) wyjechać do większego miasta
b) odzyskać swą część majątku
c) kupić nową suknię
d) wziąć ślub z Karbowskim
Rozwiązanie

Doktor Węglichowski zajmował wraz z małżonką willę należącą do:
a) Krzywosąda Chobrzańskiego
b) Tomasza Judyma
c) M. Lesa
d) pani Niewadzkiej
Rozwiązanie

Powieść "Ludzie bezdomni" została opublikowana z datą:
a) 1900
b) 1898
c) 1903
d) 1899
Rozwiązanie

Krzywosąd Chobrzański to:
a) właściciel majątku Cisy
b) administrator majątku Cisy
c) dyrektor majątku Cisy
d) prezes majątku Cisy
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) pracownik biurowy
b) korepetytor
c) dziedzic
d) lokaj
Rozwiązanie

Nowy typ narracji w partiach, gdy Żeromski użyczył głosu głównemu bohaterowi to:
a) narracja personalna
b) narracja intrapersonalna
c) narracja portretowa
d) narracja interpersonalna
Rozwiązanie

Zakłady kąpielowe w Cisach mieściły się w gmachu zwanym:
a) "Jacentym"
b) "Wincentym"
c) "Kąpieliskiem"
d) "Wacławem"
Rozwiązanie

Towarzysz Wiktora odebrał jego żonę i dzieci na dworcu w:
a) Wiedniu
b) Pradze
c) Paryżu
d) Zurychu
Rozwiązanie

Krzywosąd był:
a) inżynierem w kopalni
b) dyrektorem majątku w Cisach
c) administratorem majątku w Cisach
d) dyrektorem kopalni
Rozwiązanie

Węglichowski był:
a) dyrektorem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
b) dyrektorem kopalni "Sykstus"
c) administratorem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
d) prezesem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
Rozwiązanie

Pierwszą żoną Żeromskiego była:
a) Eliza Orzeszkowa
b) Oktawia z Radziwiłłów Rodkiewiczowa
c) Maria Bocheńska
d) Anna Zawadzka
Rozwiązanie

Zwrot "Glikauf" oznacza:
a) Szczęść Boże
b) Na zdrowie
c) Daj Panie Boże
d) Z Bogiem
Rozwiązanie

Chateau-Rouge to:
a) hotel dla paryskiej
b) hotelu, w którym w Paryżu mieszkał Judym
c) nazwa paryskiego więzienia
d) nazwa paryskiego szpitala
Rozwiązanie

Naturalizm to kierunek artystyczny, który zapoczątkował:
a) Honor de Balzac
b) Stefan Żeromski
c) Emil Zola
d) Fiodor Dostojewski
Rozwiązanie

Dzieci Wiktora Judyma to:
a) Olek i Ola
b) Tomek i Karolina
c) Franek i Karola
d) Maciek i Wiola
Rozwiązanie

Żeromski zadebiutował w charakterze nowelisty na łamach:
a) "Gazety Praskiej"
b) „Głosu”
c) "Kuriera Warszawskiego"
d) „Tygodnika Powszechnego”
Rozwiązanie

Warszawska gospodyni Judyma i portierka do otwierania drzwi pacjentom to:
a) Wiktorowa
b) Walentowa
c) Walentyna
d) Michałowa
Rozwiązanie

Żeromszczyzną nazywamy:
a) całą twórczość Żeromskiego
b) dworek Żeromskiego w Kieleckiem
c) styl i tematykę charakterystyczną dla twórczości Żeromskiego
d) sposób kreacji bohatera w powieściach Żeromskiego
Rozwiązanie

Z powodów politycznych na emigracji są:
a) Leszczykowski, Natalia Orszeńska, Joanna Podborska
b) Leszczykowski, Wacław Podborski, Wiktor Judym
c) Wacław Podborski, Natalia Orszeńska, Węglichowski
d) Tomasz Judym, Wiktor Judym, Joanna Podborska
Rozwiązanie

Dr. Czernisza i jemu podobnych Judym nazwał:
a) lekarzami ludzi bogatych
b) nędznymi lekarzami
c) wygodnymi lekarzami
d) lekarzami arystokracji
Rozwiązanie

Impresjonizm w "Ludziach bezdomnych" widoczny jest głównie:
a) w opisach architektonicznych
b) w zakończeniu powieści
c) w opisach przyrody i psychiki bohaterów
d) w pokazaniu dramaturgii akcji
Rozwiązanie

Po śmierci matki Judyma wzięła na wychowanie:
a) babka
b) siostra ojca
c) starsza siostra
d) siostra matki
Rozwiązanie

Joasia ma w powieści:
a) osiemnaście lat
b) około dwudziestu sześciu lat
c) około trzydziestu lat
d) około dwudziestu lat
Rozwiązanie

Proletariacka nędza i bogactwo klasy posiadającej są w powieści przedstawione za pomocą:
a) porównania
b) symbolu
c) metafory
d) kontrastu
Rozwiązanie

Tagi:
• Żeromski biografia • Życiorys Żeromskiego • Judym charakterystyka • Charakterystyka Judyma • Ludzie bezdomni Stefana Żeromskiego • Stefan Żeromski - Ludzie bezdomni • Ludzie bezdomni plan wydarzeń • Charakterystyka Joanny Podborskiej • Ludzie bezdomni charakterystyka bohaterów • Warstwy społeczne w ludziach bezdomnych • Ludzie bezdomni Stefan Żeromski • Streszczenie Ludzi bezdomnych • Tomasz Judym • Doktor Judym • Ludzie bezdomni jako powieść modernistyczna • Symbole w Ludziach bezdomnych • Ludzie bezdomni - interpretacja tytułu • Znaczenie tytułu - Ludzie bezdomni • Różne wymiary bezdomności w Ludziach bezdomnych • Tomasz Judym jako romantyk realizmu, chybiony pozytywista i Hamlet dzisiejszy