Ludzie bezdomni
      Ludzie bezdomni | inne lektury | kontakt | reklama |
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Wiktor wyjechał na emigrację:
a) do Austrii
b) do Niemiec
c) do Anglii
d) do Szwajcarii
Rozwiązanie

Tomasz był synem:
a) inżyniera
b) doktora
c) robotnika
d) szewca
Rozwiązanie

Akcja powieści cofa się o trzy lata:
a) we fragmentach pamiętnika Joasi
b) w listach M. Lesa
c) we wspomnieniach Judyma z Paryża
d) we fragmentach dziennika Judyma
Rozwiązanie

Żeromszczyzną nazywamy:
a) styl i tematykę charakterystyczną dla twórczości Żeromskiego
b) dworek Żeromskiego w Kieleckiem
c) całą twórczość Żeromskiego
d) sposób kreacji bohatera w powieściach Żeromskiego
Rozwiązanie

We fragmentach pamiętnika Joanny Podborskiej występuje narracja:
a) pierwszoosobowa
b) pośrednia
c) trzeciosobowa
d) bezosobowa
Rozwiązanie

Po powrocie z Paryża Judym pierwszy raz spotkał panny Orszańskie:
a) na Krakowskim Przedmieściu
b) w Alejach Ujazdowskich
c) w Parku Saskim
d) w Wilanowie
Rozwiązanie

Les nosił wcześniej nazwisko:
a) Leszczykowski
b) Leszcz
c) Leśniewski
d) Leszczyński
Rozwiązanie

Krzywosąd był:
a) administratorem majątku w Cisach
b) dyrektorem kopalni
c) inżynierem w kopalni
d) dyrektorem majątku w Cisach
Rozwiązanie

Żeromski zadebiutował w charakterze nowelisty na łamach:
a) „Tygodnika Powszechnego”
b) "Kuriera Warszawskiego"
c) "Gazety Praskiej"
d) „Głosu”
Rozwiązanie

O losach Joasi sprzed akcji właściwej dowiadujemy się z rozdziału:
a) "Dziennik"
b) "Zwierzenia"
c) "Pamiętnik"
d) "Wspomnienia"
Rozwiązanie


Na początku powieści Judym w Paryżu:
a) studiował
b) pracował jako lekarz
c) odbywał praktykę chirurgiczną
d) leczył biedotę w slumsach
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) "Dzieje grzechu"
b) "Ludzie bezdomni"
c) "Popioły"
d) "Przedwiośnie"
Rozwiązanie

Pierwszą żoną Żeromskiego była:
a) Eliza Orzeszkowa
b) Anna Zawadzka
c) Maria Bocheńska
d) Oktawia z Radziwiłłów Rodkiewiczowa
Rozwiązanie

Poglądów Marksa możemy dopatrzeć się w opisie:
a) konfliktu między klasą pracującą a właścicielami środków produkcji
b) dzieciństwa Judyma i Joasi
c) wyboru Judyma
d) stanu emocjonalnego bohatera
Rozwiązanie

Judym pracował w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach:
a) równo rok
b) pół roku
c) ponad rok
d) mniej niż rok
Rozwiązanie

Węglichowski za pieniądze z komornego płacił za wyształcenie:
a) kucharza
b) doktora
c) szwaczki
d) ogrodnika
Rozwiązanie

Zachwyt nad posągiem Wenus z Milo to realizacja poglądu o:
a) doskonałości dawnych artystów
b) przemijalności ludzkiego życia
c) nietrwałości sztuki
d) kontemplacji sztuki jako jedynej wartości stałej
Rozwiązanie

Powieść "Ludzie bezdomni" została opublikowana z datą:
a) 1903
b) 1900
c) 1899
d) 1898
Rozwiązanie

Wiktor Judym pracował:
a) w majątku w Cisach
b) w hucie żelaza
c) w stalowni
d) w fabryce cygar
Rozwiązanie

Synkretyzm stylistyczny polega na:
a) naśladowaniu stylu innych twórców
b) zastosowaniu wielu różnych konwencji pisarskich
c) zastosowanie licznych chwytów synkretycznych
d) zastosowaniu jednej techniki pisarskiej
Rozwiązanie

Joanna Podborska odwiedziła Judyma w Sosnowcu w drodze:
a) do Paryża
b) do Warszawy
c) do Drezna
d) do Pragi
Rozwiązanie

Powieść "Ludzie bezdomni" została wydana w roku:
a) 1900
b) 1903
c) 1918
d) 1899
Rozwiązanie

Judym wychował się:
a) na ulicy Mokrej
b) na ulicy Krochmalnej
c) na ulicy Ciepłej
d) na ulicy Warszawskiej
Rozwiązanie

Nowy typ narracji w partiach, gdy Żeromski użyczył głosu głównemu bohaterowi to:
a) narracja personalna
b) narracja interpersonalna
c) narracja portretowa
d) narracja intrapersonalna
Rozwiązanie

Judym dostaje wymówienie z pracy w Cisach bo:
a) nie przykłada się do swojej pracy
b) narzeka na zarobki
c) nie sprawdza się w roli lekarza
d) nie zgadza się na działania administratorów
Rozwiązanie

Proletariacka nędza i bogactwo klasy posiadającej są w powieści przedstawione za pomocą:
a) metafory
b) kontrastu
c) symbolu
d) porównania
Rozwiązanie

Chateau-Rouge to:
a) hotel dla paryskiej
b) nazwa paryskiego więzienia
c) nazwa paryskiego szpitala
d) hotelu, w którym w Paryżu mieszkał Judym
Rozwiązanie

Kwiat tuberozy to metafora:
a) niezbędnego piękna
b) największego piękna
c) bezużytecznego piękna
d) fałszywego piękna
Rozwiązanie

Joasia Podborska przyszła na świat:
a) w warszawskim mieszkaniu
b) w wiejskiej chałupie
c) w rodzinie arystokratycznej
d) w szlacheckim dworku
Rozwiązanie

Nina Orszeńska wyjechała z kraju:
a) z powodów zdrowotnych
b) z powodów politycznych
c) po porzuceniu jej przez narzeczonego
d) w imię miłości do Karbowskiego
Rozwiązanie

Warszawska gospodyni Judyma i portierka do otwierania drzwi pacjentom to:
a) Wiktorowa
b) Walentowa
c) Walentyna
d) Michałowa
Rozwiązanie

Fabryka cygar opisana w powieści to:
a) istniejący zakład w Dąbrowie Górniczej
b) wymyślone przez autora miejsce
c) fabryka cygar, którą autor zwiedził w Paryżu
d) istniejący zakład przy ulicy Krochmalnej
Rozwiązanie

Krzywosąd Chobrzański to:
a) prezes majątku Cisy
b) administrator majątku Cisy
c) właściciel majątku Cisy
d) dyrektor majątku Cisy
Rozwiązanie

Państwo Czerniszowie prowadzili:
a) sklep z pamiątkami
b) hotel
c) szpital
d) otwarty dom
Rozwiązanie

Kalinowicz to:
a) inżynier w kopalni
b) dyrektor kopalni
c) jeden z lekarzy warszawskich
d) dyrektor zakładu w Cisach
Rozwiązanie

Dajmonion to:
a) głos wewnętrzny pochodzenia boskiego
b) wewnętrzny głos sumienia
c) wewnętrzny głos kuszący do złego
d) głos wewnetrznego anioła
Rozwiązanie

Cisy tak naprawdę były bardzo wierną kopią:
a) Kalisza
b) istniejącej wsi Cisowiec
c) Nałęczowa
d) Nieborowa
Rozwiązanie

Ciotka, z którą mieszka Wiktor ma na imię:
a) Genowefa
b) Joanna
c) Maria
d) Pelagia
Rozwiązanie

Oleś Daszkowski to:
a) znajomy Korzeckiego
b) znajomy M. Lesa
c) znajomy Judma z Paryża
d) znajomy Krzywosąda
Rozwiązanie

Towarzysz Wiktora odebrał jego żonę i dzieci na dworcu w:
a) Wiedniu
b) Pradze
c) Paryżu
d) Zurychu
Rozwiązanie

Przyczyną febry w Cisach były:
a) ulewne deszcze
b) śmieci wyrzucane z uzdrowiska
c) zanieczyszczone sadzawki
d) zarazki przyniesione przez włóczęgę
Rozwiązanie

Żeromski ostateczny kształt "Ludziom bezdomnym" nadawał w:
a) Nałęczowie
b) Zakopanem
c) Warszawie
d) Paryżu
Rozwiązanie

Kogo charakteryzują słowa: "Pochodził z bardzo bogatego rodu, a odziedziczony po ojcu majątek przepuścił w ciągu dwóch lat. Bawił się w Monte Carlo, Monako, Paryżu, a teraz grywał w karty z kuracjuszami (...)"?
a) Kalinowskiego
b) Korzeckiego
c) Karbowskiego
d) Krzywosąda
Rozwiązanie

Niegrzeczny chłopczyk, który zaczepiał Judyma w pociągu miał na imię:
a) Zyzio
b) Michał
c) Kajtek
d) Dyzio
Rozwiązanie

Impresjonizm w "Ludziach bezdomnych" widoczny jest głównie:
a) w opisach architektonicznych
b) w zakończeniu powieści
c) w pokazaniu dramaturgii akcji
d) w opisach przyrody i psychiki bohaterów
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) lokaj
b) korepetytor
c) dziedzic
d) pracownik biurowy
Rozwiązanie

Joasia ma w powieści:
a) około dwudziestu sześciu lat
b) około trzydziestu lat
c) osiemnaście lat
d) około dwudziestu lat
Rozwiązanie

Dzieci Wiktora Judyma to:
a) Franek i Karola
b) Olek i Ola
c) Tomek i Karolina
d) Maciek i Wiola
Rozwiązanie

Zakłady kąpielowe w Cisach mieściły się w gmachu zwanym:
a) "Wincentym"
b) "Jacentym"
c) "Wacławem"
d) "Kąpieliskiem"
Rozwiązanie

Występująca w powieści Helena to:
a) pierwsza miłość Judyma
b) córka dyrektora uzdrowiska
c) córka dyrektora kopalni
d) gospodyni Judyma
Rozwiązanie

Żona Wiktora Judyma to:
a) Pelagia
b) Teosia
c) Tekla
d) Tosia
Rozwiązanie

Ciotka wychowująca Judyma w młodości była:
a) praczką
b) sprzątaczką
c) szwaczką
d) kobietą lekkich obyczajów
Rozwiązanie

Czas akcji powieści to:
a) lata osiemdziesiąte XIX wieku
b) połowa XIX wieku
c) początek XX wieku
d) lata dziewięćdziesiąte XIX wieku
Rozwiązanie

Naturalizm to kierunek artystyczny, który zapoczątkował:
a) Honor de Balzac
b) Stefan Żeromski
c) Emil Zola
d) Fiodor Dostojewski
Rozwiązanie

Według nietzscheanizmu człowiek:
a) nie jest słabą, pesymistyczną jednostką
b) stworzony jest do miłości
c) jest słabą, pesymistyczną jednostką
d) stworzony jest do tego by cierpieć
Rozwiązanie

Korzeckiego Judym poznał:
a) w Cisach
b) w Sosnowcu
c) w Warszawie
d) w Paryżu
Rozwiązanie

Leszczykowski mieszkał w:
a) Paryżu
b) Konstantynopolu
c) Moskwie
d) Warszawie
Rozwiązanie

Czemu Wiktor zmienił pracę?
a) ze względów finansowych
b) pobił przełożonego
c) dostał lepszą propozycję
d) posprzeczał się z majstrem
Rozwiązanie

Natalka Orszańska, bez zgody babki opuściła dom, by:
a) kupić nową suknię
b) wyjechać do większego miasta
c) odzyskać swą część majątku
d) wziąć ślub z Karbowskim
Rozwiązanie

Obraz „Rybak” autorstwa Puvis de Chavannes’a w powieści symbolizuje:
a) piękno ludzkiego ciała
b) społeczną krzywdę i niesprawiedliwość
c) siłę witalną człowieka
d) ciężką pracę fabrykantów
Rozwiązanie

Doktor Węglichowski zajmował wraz z małżonką willę należącą do:
a) pani Niewadzkiej
b) Tomasza Judyma
c) Krzywosąda Chobrzańskiego
d) M. Lesa
Rozwiązanie

Zwrot "Glikauf" oznacza:
a) Szczęść Boże
b) Z Bogiem
c) Daj Panie Boże
d) Na zdrowie
Rozwiązanie

Korzecki jest:
a) inżynierem w kopalni
b) kierownikiem fabryki
c) kierownikiem kopalni
d) inżynierem w fabryce
Rozwiązanie

Tytuł referatu Judyma wygłoszony u warszawskiego doktora to:
a) "Higiena a poziom zycia biedoty"
b) "O higienie"
c) "Kilka słów w sprawie higieny"
d) "Higiena w Warszawie i Paryżu"
Rozwiązanie

Psychizacja pejzażu – ważny wyróżnik młodopolskiej prozy -to:
a) wyrażenie stanu emocjonalnego bohatera poprzez zilustrowanie jego uczuć przyrodą
b) nadanie bohaterowi cech przyrodniczych
c) uosobienie przyrody
d) nacisk na szegółowe opisy zmieniającej się przyrody
Rozwiązanie

Dr. Czernisza i jemu podobnych Judym nazwał:
a) nędznymi lekarzami
b) wygodnymi lekarzami
c) lekarzami ludzi bogatych
d) lekarzami arystokracji
Rozwiązanie

Wydanie której powieści pozbawiło Żeromskiego szans na otrzymanie literackiej Nagrody Nobla?
a) "Przedwiośnie"
b) "Dzieje grzechu"
c) "Ludzie bezdomni"
d) "Wiatr od morza"
Rozwiązanie

Joasia urodziła się w rodzinie:
a) chłopskiej
b) robotniczej
c) arystokratycznej
d) szlacheckiej
Rozwiązanie

Do miasteczka Cisy Judym po raz pierwszy:
a) doszedł na piechotę
b) dojechał furmanką
c) dojechał konno
d) dojechał dorożką
Rozwiązanie

Słowa "Medycyna to interes jak każdy inny" powiedział:
a) doktor Chmielnicki
b) doktor Czernisz
c) Judym
d) doktor Węglichowski
Rozwiązanie

Węglichowski był:
a) dyrektorem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
b) prezesem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
c) administratorem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
d) dyrektorem kopalni "Sykstus"
Rozwiązanie

Z powodów politycznych na emigracji są:
a) Leszczykowski, Wacław Podborski, Wiktor Judym
b) Wacław Podborski, Natalia Orszeńska, Węglichowski
c) Tomasz Judym, Wiktor Judym, Joanna Podborska
d) Leszczykowski, Natalia Orszeńska, Joanna Podborska
Rozwiązanie

O noclegowej sytuacji w Paryżu Judym opowiada:
a) w rozmowie z Krzywosądem w Cisach
b) w kopalni "Sykstus"
c) w odczycie wygłoszonym u dr. Czernisza
d) w rozmowie z Joasią w Cisach
Rozwiązanie

Fundusz finansowy utworzony przez M. Lesa na potrzeby kształcenia lub pomocy w ważnych kwestiach to:
a) małe kasy
b) nieme kasy
c) wielkie kasy
d) ciche kasy
Rozwiązanie

Miasto w Szwajcarii do którego zmierza Teosia z dziećmi to:
a) Wintertur
b) Fribourg
c) Zurych
d) Amstettem
Rozwiązanie

Tytuł "Ludzie bezdomni":
a) jest wieloznaczny
b) jest wielofunkcyjny
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) sygnalizuje tematykę utworu
Rozwiązanie

Po śmierci matki Judyma wzięła na wychowanie:
a) starsza siostra
b) siostra ojca
c) babka
d) siostra matki
Rozwiązanie

Podborska otrzymywała listy od brata Wacława z:
a) Sosnowca
b) Syberii
c) więzienia pod Warszawą
d) Moskwy
Rozwiązanie

Brat Joasi ma na imię:
a) Andrzej
b) Wacław
c) Wiktor
d) Jan
Rozwiązanie

Judyma w kopalni najbardziej oburzył fakt:
a) złych warunków
b) złego wykorzystania sił ludzkich
c) bicia konia przez poganiacza
d) tempienia szczurów
Rozwiązanie

Tagi:
• Żeromski biografia • Życiorys Żeromskiego • Judym charakterystyka • Charakterystyka Judyma • Ludzie bezdomni Stefana Żeromskiego • Stefan Żeromski - Ludzie bezdomni • Ludzie bezdomni plan wydarzeń • Charakterystyka Joanny Podborskiej • Ludzie bezdomni charakterystyka bohaterów • Warstwy społeczne w ludziach bezdomnych • Ludzie bezdomni Stefan Żeromski • Streszczenie Ludzi bezdomnych • Tomasz Judym • Doktor Judym • Ludzie bezdomni jako powieść modernistyczna • Symbole w Ludziach bezdomnych • Ludzie bezdomni - interpretacja tytułu • Znaczenie tytułu - Ludzie bezdomni • Różne wymiary bezdomności w Ludziach bezdomnych • Tomasz Judym jako romantyk realizmu, chybiony pozytywista i Hamlet dzisiejszy
Partner serwisu: